Search result for

*รูปลักษณ์*

(69 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รูปลักษณ์,-รูปลักษณ์-, *รูปลักษณ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have that build, that appearance...คุณมีโครงสร้างแบบนั้น, รูปลักษณ์อย่างนั้น... Episode #1.7 (2008)
Perhaps, but appearances can be deceptive.ก็ไม่แน่ รูปลักษณ์ภายนอก - มันสามารถหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอกมันหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
God made us in his image. Who made him?พระเจ้าสร้างเราจากรูปลักษณ์พระองค์\ ใครสร้างหมอนี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I want every inch of that fence line checked for points of compromise.ฉันต้องการทุกนิ้วตรวจสอบ \ N. ของการกำหนดรูปลักษณ์แตกจุด Prison Break: The Final Break (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)
You're late! The ceremony is over!มันไม่ได้ง่ายที่มันรูปลักษณ์ ที่ได้ให้คุณทุกคนควรรู้. Crows Zero II (2009)
You think I'm that shallow, that all I go by is looks?คุณคิดว่าผมเป็นคนบ้องตื้นที่ดูเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Tom, if you're unsatisfied with your looks, someday you're gonna be unsatisfied with mine.ทอม ถ้าคุณไม่พอใจรูปลักษณ์ของคุณ ซักวันคุณก็ต้องไม่ชอบรูปลักษณ์ของฉัน Marry Me a Little (2009)
Infinite in its potential, and fragile in its design.มีศักยภาพเป็นอนันต์ มีรูปลักษณ์ออกแบบอันเปราะบาง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Different ages, appearance, social class.แตกต่างทั้งช่วงอายุ รูปลักษณ์ และชนชั้นทางสังคม Roadkill (2009)
He's not hunting a specific type.เขาไม่ได้มุ่งไปที่รูปลักษณ์เฉพาะ Roadkill (2009)
And the attitude during conveyanceพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หลอกตา Advanced Criminal Law (2009)
You may have madame Jocasta's shape, but not her skills.แกอาจจะเลียนแบบรูปลักษณ์มาดามโจคาสตาได้ แต่เลียนแบบทักษะเธอไม่ได้ Holocron Heist (2009)
I mean, she may walk like she just got off a horse, but underneath all that clown makeup, she's a good kid.เขาอาจเดินถ่างๆเหมือนคนเพิ่งลงจากหลังม้า แต่ภายใต้รูปลักษณ์ตลกๆนั้น เขาก็เป็นคนดีนะ Home Economics (2009)
Underneath all of that male bravado there's an insecure little girl banging on the closet door trying to get out.ภายใต้รูปลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย แต่กลับมีผู้หญิงตัวน้อยถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้า พยายามจะออกมา 17 Again (2009)
Tonight you will enjoy a delicious gourmet meal without your primary sense of sight.คืนนี้ คุณจะได้ เพลิดเพลิน อิ่มอร่อยไปกับอาหารชั้นยอด ปราศจาก การมองด้วยรูปลักษณ์ภายนอก When in Rome (2010)
Which means? Wait.รูปลักษณ์ภายนอกล้วนปรุงแต่ง Iron Man 2 (2010)
Appear totally normal.ปรากฏในรูปลักษณ์ที่เป็นปกติ Johari Window (2010)
Beyond the horror of their deformitiesไม่หลอนไปกับรูปลักษณ์ของตัวเอง Johari Window (2010)
Stacia took pride in every aspect of her appearance.สตาเซียภูมิใจ ในรูปลักษณ์ของเธอทุกมุมมอง The Uncanny Valley (2010)
Compliment him on his health and looksให้พูดชมเขาเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์ Love in Disguise (2010)
*But despite my evil look, and my temper and my hook.*♪ แต่แม้จะมีรูปลักษณ์ที่ชั่วร้ายของฉัน และอารมณ์ของฉันและฉันเบ็ด ♪ Tangled (2010)
If you look here, not including the exhibit at the Expo, the park is filled with attractions that are engaging and...ถ้าคุณดูตรงนี้ ตรงข้ามศูนย์แสดงนิทรรศการ รูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปะแห่งเทคโนโลยี... . Episode #1.13 (2010)
It's not so much what you look like, it's what's inside that he can't stand.เขาไม่ได้ดูรูปลักษณ์ภายนอก แต่นิสัยเจ้าต่างหาก ที่มันเหลือทน How to Train Your Dragon (2010)
If it is a distraction for you, I can change forms.หากมันทำให้เธอไขว้เขว ฉันจะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์อื่น The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
-That was in my pocket.ที่อยู่ในกระเป๋าของฉัน รูปลักษณ์ Drive Angry (2011)
And if you let one misguided societal pressure make you change the way you look, then you won't just be letting Barbra down, you'll be letting down all the little girls who are going to look at your beautiful face one dayถ้าเธอปล่อยให้ ความกดดันทางสังคม มาเปลี่ยนแปลง รูปลักษณ์เธอได้ เธอจะไม่ใช่แค่ ทำบาร์บราผิดหวัง Born This Way (2011)
Well, granted, Penny, your secondary sexual characteristics are reasonably bodacious.ก็นะ เพนนี เรื่องรูปลักษณ์ เธอสวยกว่า The Cohabitation Formulation (2011)
What's that thing about judging a book by its cover?พ่อตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกงั้นเหรอ The New Normal (2011)
Well, sometimes you can get a pretty good idea what's inside based on the cover.ใช่ บางทีรูปลักษณ์ภายนอกก็บอกได้ว่าเนื้อแท้ของคนนั้นเป็นยังไง The New Normal (2011)
You talk about a revolution and a republic all the time.นักปฏิวัติก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูปฏิวัติ 1911 (2011)
Image drives the bottom line, right?รูปลักษณ์ก็แค่ครึ่งเดียว ใช่ไหม? A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Appearances can be deceiving, Mr. President.รูปลักษณ์ภายนอกอาจลวงตาได้ ท่านประธานาธิบดี Girl's Best Friend (2011)
I mean, not that you're a loser, but you had that whole character arc about being a freak, and...ฉันหมายความว่าคุณไม่ใช่คนขี้แพ้นะ แต่คุณมีรูปลักษณ์แบบนักรบ ที่บ้าคลั่งและ Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Hotch: He's probably changed his appearance already.เขาอาจจะเปลี่ยน รูปลักษณ์ภายนอกไปแล้ว Dorado Falls (2011)
"Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance."จงระมัดระวัง ตลอดชั่วชีวิตคุณ ในการตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอก Self Fulfilling Prophecy (2011)
You think this is about appearances?คุณคิดยังไงกับรูปลักษณ์ของเขา Captain America: The First Avenger (2011)
- It looks identical. - Well, looks can be deceiving.มันเหมือนกันเปี๊ยบ \ รูปลักษณ์หนะมันลวงตาได้ The Adventures of Tintin (2011)
She already stole your identity and your money, and now she's about to rob the rest of us.เขาขโมยรูปลักษณ์ของเธอไปแล้วนะ และก็เงินของเธอ แล้วตอนนี้เขากำลังจะยกเค้าของพวกเราทั้งหมด The Princess Dowry (2012)
He says you being here is bad for appearances.บอกว่านายมาทำงาน ไม่ดีต่อรูปลักษณ์ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
And I do all of this while keeping my boyfriend interested and physically satisfied and being the captain of 16 clubs and keeping a 3.86 GPA.และชั้นต้องทำทั้งหมดนี่ขณะที่ต้องทำให้แฟนชั้นสนใจในตัวชั้น และเกิดความพึงพอใจกับรูปลักษณ์ภายนอก เป็นกัปตันของชมรม 16 แห่ง Props (2012)
There's a paper in London which is in need of a face-lift.มีหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งในลอนดอนที่ต้องการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก The Fugitives (2012)
It means for as long as I've known you, you have been skating by on your looks and charm.หมายความว่า ตั้งแต่ที่ฉันรู้จักเธอมา เธอเอาแต่แถตัวรอดด้วยการใช้ รูปลักษณ์และเสน่ห์มาตลอด Who Can Say What's True? (2012)
I have seen that look.ฉันได้เห็นรูปลักษณ์ที่ Chosen Path (2012)
I like the way it looks. Don't you?ฉันชอบรูปลักษณ์ของมัน เธอล่ะ Kingdom of the Blind (2012)
Reese: Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอก อาจลวงหลอกได้ Blue Code (2012)
You don't think I should care about how I look?คุณไม่คิดว่าฉันควรจะสนใจ รูปลักษณ์ฉันบ้างเหรอ The Don't in the Do (2012)
Hard for any girl to measure up to those looks, but you keep trying, don't you?ยากนะสำหรับพวกสาวๆNที่จะมีรูปลักษณ์แบบนั้น แต่คุณก็ยังพยายามต่อไปใช่ไหม? Run (2012)
Especially striking-- the physical similarities between her and Amy.โดยเฉพาะรูปลักษณ์ กายภาพที่คล้ายกัน ระหว่างเธอและเอมี่ Pilot (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpha test    [N] การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
appearance    [N] รูปร่างหน้าตา, See also: รูปร่าง, รูปลักษณะ, รูปลักษณ์, รูปโฉม, Syn. look, looks, aspect, features
aspect    [N] ลักษณะ, See also: รูปลักษณ์, Syn. look, looks, appearance, features
buff    [ADJ] ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
coxcomb    [N] คนขี้เต๊ะ, See also: คนที่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองมากเกินไป
face    [N] รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
face-lift    [N] การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
semblance    [N] รูปลักษณ์ภายนอก, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. appearance, look, veneer
transfigure    [VT] ทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形態[けいたい, ] 1.รูปแบบ 2.รูปลักษณ์
身だしなみ[みだしなみ, ] (n ) รูปโฉม, รูปลักษณ์, ลักษณะภายนอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top