Search result for

*พ้นสายตา*

(31 entries)
(0.4701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พ้นสายตา,-พ้นสายตา-, *พ้นสายตา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลับตาว. มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา.
ลิบลับว. พ้นสายตาไป เช่น อยู่เสียไกลลิบลับ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ! The Princess Bride (1987)
By the year 2001... there won't be a person on this planet... who isn't hooked into it and hooked into me.เมื่อถึงปี2001.. จะไม่มีใครบนโลกนี้.. ..ที่รอดพ้นสายตาผม The Lawnmower Man (1992)
And as they were leaving away from the eyesight of the spies they started to put their hands underneath the table.ตอนที่พวกเธอจะออกไป หนีไปให้พ้นสายตาของพวกสายสืบ พวกเธอยื่นมือมาใต้โต๊ะ The Corporation (2003)
How can there be a place that is not known to BuYeo's High Priestess?สถานที่แห่งนี้รอดพ้นสายตาของนักพรดสูงสุดไปได้อย่างไร? Episode #1.9 (2006)
Not from us.ไม่พ้นสายตาเราหรอก Pilot (2007)
We're all out in the cold now.ตอนนี้เราอาจรอดพ้นสายตาคอมพานีได้ Just Business (2008)
No one can keep anything from you.ไม่มีใครหลบ พ้นสายตาเธอ I Smell a Rat (2010)
If there were solar flares, I'd be all up in it.ถ้ามีเปลวสุริยะ ไม่รอดพ้นสายตาฉันไปได้แน่ The Spaghetti Catalyst (2010)
Do I have to be around all the time?เฮ้อ ฉันไม่สามารถปล่อยให้พ้นสายตาได้เลยจริงๆ Episode #1.10 (2010)
"I wish he'd disappear from my sight". Everyone says that sort of thing.ฉันอยากให้เขาไปพ้นสายตาของฉัน ใคร ๆก็พูดแบบนี้ Episode #1.17 (2010)
No evil shall escape my sight.ไม่มีความชั่วร้ายจะรอดพ้นสายตาข้าได้ Green Lantern (2011)
The new God and the new devil working together.และไปให้พ้นสายตาฉัน The Man Who Would Be King (2011)
Now pick that up and get it out of my vision.เก็บซะ ให้พ้นสายตาพ่อ The Legacy (2011)
There is no behind my back. I am everywhere.ไม่รอดพ้นสายตาฉันหรอก ฉันตามไปจับได้ทุกที่ You Smell Like Dinner (2011)
You're fired! Get out of my sight!นายถูกไล่ออก ไปให้พ้นสายตาของฉัน! Dentist of Detroit (2011)
_ออกไปให้พ้นสายตาฉัน Safety in Numbers (2012)
Once she turns that corner, she steps off the grid.ทันทีที่หล่อนเลี้ยงตรงมุมนั้น หล่อนก็จะพ้นสายตา Firewall (2012)
There's no hiding from it.ไม่มีอะไรหลีกพ้นสายตามันได้ Firewall (2012)
I want all bitches gone from my sight.ฉันอยากให้นังแพศยาไปให้พ้นสายตา Tracks (2013)
Go away.ไปให้ไปพ้นสายตาได้ใหม Tracks (2013)
♪ It sure felt out of sight#มันแน่ใจว่ารู้สึกเหมือนพ้นสายตาWonder-ful (2013)
I hid it from prying eyes.ข้าซ่อนมันให้พ้นสายตาพวกสอดรู้ The Cricket Game (2013)
Mike's not gonna let me out of his sight again, man.ไมค์ คงไม่ปล่อยให้ฉันพ้นสายตาเขาอีกแน่ Happy Endings (2013)
Go through all the real estate transactions-- see if anything shakes loose.ตรวจสอบทั้งหมดเกี่ยวกับ ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ระวังอย่าให้มีตรงไหน รอดพ้นสายตาไปได้ Red Letter Day (2013)
Pretty soon, Nemec is gonna find out that John Paul is dead, and when he does, you two need to stay out of sight.ไม่ช้าแน่ เนเมคจะรู้ ว่าจอห์น พอล ตายแล้ว และถ้าเขารู้ คุณสองคน จำเป็นต้องหลบให้พ้นสายตาเขา Orange Blossom Ice Cream (2014)
- He won't let you out of his sight.- เขาไม่ปล่อยคุณพ้นสายตา Spectre (2015)
Q wasn't exactly feeling at home in Whitehall, what with the new merger, so he set up shop here, away from prying eyes, as it were.คิวรู้สึกอึดอัดที่ไวท์ฮอลล์และการรวมหน่วย เขามาขอตั้งแล็บที่นี่ พ้นสายตาสอดรู้ Spectre (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ้นสายตา[X] (phon saītā) FR: hors de vue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top