Search result for

*พบกันใหม่*

(60 entries)
(0.4257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พบกันใหม่, -พบกันใหม่-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่านไฟเก่าน. ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น.
วันหน้าน. วันที่จะมาถึงข้างหน้า เช่น วันหน้าจะพบกันใหม่, ใช้ว่า วันหลัง ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See you around, maybe. Good-bye, good luck.แล้วพบกันใหม่นะ ลาก่อน โชคดี The Road Warrior (1981)
#Then we'll be together #เราก็จะได้พบกันใหม่ An American Tail (1986)
#Then we'll be together #เราก็จะได้พบกันใหม่ An American Tail (1986)
Farewell, mortal bus boy.แล้วพบกันใหม่นะ, เด็กขับรถแห่งความตาย. Hocus Pocus (1993)
Let us say not farewell, but as the French have it: Au revoir!เราอย่าพูดว่าลาก่อนเลยครับ แต่พูดแบบพวกฝรั่งเศสว่า แล้วพบกันใหม่ Episode #1.6 (1995)
Till tomorrow, then!แล้วพบกันใหม่ครับ Episode #1.6 (1995)
I'm sure. It was nice to meet ya.อันนั้นก็จริง แล้วพบกันใหม่นะ Good Will Hunting (1997)
- That's the whole ball of wax.- แค่นี้ก็เหลือแหล่ แล้วพบกันใหม่ The Truman Show (1998)
Maybe we'll meet again someday when the fighting stops.สักวันเราอาจได้พบกันใหม่ เมื่อการรบยุติแล้ว Rushmore (1998)
And I do believe it's a commercial break. We'll see you soon. Bye-bye.ต่อไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับ Love Actually (2003)
Farewell Oh Daesuพบกันใหม่ โอ แด ซู Oldboy (2003)
Farewell Oh Daesuพบกันใหม่ โอ แด ซู Oldboy (2003)
Farewellพบกันใหม่ Oldboy (2003)
Farewellพบกันใหม่ Oldboy (2003)
Let's do it again in ten years. Escort Miss Perkins off the base, Dex.แล้วค่อยพบกันใหม่อีก 10 ปีข้างหน้า พาคุณเพอร์กิ้นส์ออกไปจากฐานได้แล้ว เด็กซ์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Till we meet again!แล้วค่อยมาพบกันใหม่Kung Fu Hustle (2004)
But we'll meet again!ผมต้องไปแล้ว แล้วค่อยพบกันใหม่นะ Spygirl (2004)
I like this songจนกว่าจะพบกันใหม่Crying Out Love in the Center of the World (2004)
See you in the fallปิดเทอมแล้ว พบกันใหม่ตอนเปิดเทอม Swing Girls (2004)
Good. Jolly good. Well, see you next time.ดีมากเลย แล้วค่อยพบกันใหม่นะครับ Match Point (2005)
Till we meet again.จนกว่าจะพบกันใหม่ The Wicker Man (2006)
Farewell, L.แล้วพบกันใหม่นะ,แอล Death Note: The Last Name (2006)
I will see you all next week.พบกันใหม่อาทิตย์หน้า No Such Thing as Vampires (2007)
Until we meet again.จนกว่าเราจะพบกันใหม่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
See you guys later, I got to get going.แล้วพบกันใหม่ ฉันต้องไปแล้ว Surf's Up (2007)
- It was a wonderful ceremony. - I'll see you tomorrow.เป็นพิธีที่วิเศษ พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ There Will Be Blood (2007)
See you later.แล้วพบกันใหม่ Snow Buddies (2008)
See you.งั้นไว้เราค่อยพบกันใหม่นะ Eiga: Kurosagi (2008)
I'll see you around, Connor.แล้วพบกันใหม่ คอนเนอร์ Goodbye to All That (2008)
See you later then.แล้วพบกันใหม่นะ Automatic for the People (2008)
See ya in Jan, 2009พบกันใหม่ มกรา 2009 A Vision's Just a Vision (2008)
- See you again, mother./N - แล้วพบกันใหม่นะค่ะ Baby and I (2008)
I'll see you next thursday.พบกันใหม่พฤหัสหน้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'll see you later.แล้วพบกันใหม่ Made of Honor (2008)
They're a bunch of crooks down there. I'll see you later, Mr. Sou.มีพวกขโมยมากแถวนี้ แล้วพบกันใหม่ครับคุณซู Fighting (2009)
Don't be late. See you later.อย่าไปสายหล่ะ ไว้พบกันใหม่ค่ะ Fighting (2009)
I'll see you.แล้วพบกันใหม่ Dare (2009)
Auf Wiedersehen.ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ Chuck Versus the Ring (2009)
(baby talk): Yes, you can. (sighs)ได้ แน่นอนจ้ะ แล้วพบกันใหม่นะ The Guitarist Amplification (2009)
Okay. So, welcome to Beijing, Mrs. Parker. Um, so I see you tomorrow, okay?ยังงัยก็ยินดีตอนรับสู่ปักกิ่งนะค่ะ คุณปาร์คเกอร์/ ค่ะ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะค่ะ The Karate Kid (2010)
See you later. Bye.แล้วพบกันใหม่นะ บาย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
So I'll, uh, I'll see you later?งั้น เอ่อ.. แล้วพบกันใหม่นะ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
I'll see you later. Hey, sorry to bother you.เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ โทษทีต้องรบกวนคุณ The Boy with the Answer (2010)
See ya.ไว้พบกันใหม่ Pascal's Triangle Revisited (2010)
I'll see you two later.แล้วพบกันใหม่ Take It! (2010)
You shouldn't be here, Francis, not after you attacked Dr. King.ว่ายินดีมากที่ได้พบพวกคุณทั้ง 2 บางทีเราน่าจะพบกันใหม่วันหลัง No Ordinary Sidekick (2010)
- I'll see again next time.- ไว้พบกันใหม่นะครับ Episode #1.11 (2010)
Let's meet next time.แล้วพบกันใหม่นะครับ Episode #1.12 (2010)
- See you next time.- ไว้พบกันใหม่น่ะค่ะ Episode #1.13 (2010)
Au revoir, auf Wiedersehen, hasta luego, get the hell out.auf Wiedersehen (แล้วพบกันใหม่ ลาก่อน) hasta luego แล้วเจอกัน ไสหัวออกไปได้แล้ว Face Off (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop kan mai) EN: see you later   FR: a plus tard ; a la prochaine
พบกันใหม่[xp] (phop kan mai) FR: à bientôt !

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
toodle-oo(ทู'เดิลอู) interj. สวัสดี!,แล้วพบกันใหม่!, Syn. good-by,so long

English-Thai: Nontri Dictionary
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่

German-Thai: Longdo Dictionary
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), See also: S. Tschüß!,

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top