Search result for

*ป่นปี้*

(69 entries)
(0.5639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ป่นปี้, -ป่นปี้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่นปี้[ADV] severely, See also: bitterly, disastrously, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, เสียหาย, พินาศ, บรรลัย, ยับย่อย, Example: สมัย 150 ปีกว่าที่ล่วงมานี้ พระนครศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาผลาญเสียป่นปี้, Thai definition: เสียหายอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่นปี้ว. ยับเยิน, ย่อยยับ.
เป็นปี่เป็นขลุ่ยว. ถูกคอกัน, เข้ากันได้ดี, เช่น พูดเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย.
ฉิบหายก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ป่นปี้, โดยปริยายใช้เป็นคำด่า คำแช่ง หมายความเช่นนั้น.
นาศน. ความเสื่อม, การทำลาย, ความป่นปี้.
ประลัยน. ความตาย, ความฉิบหาย, ความป่นปี้, ความย่อยยับไป.
ปี่ในน. ชื่อปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ รูปร่างคล้ายปี่นอก เป็นปี่ขนาดใหญ่ที่สุด และมีเสียงต่ำสุด เป็นปี่ที่ใช้กันมากที่สุด.
ย่อยยับว. ป่นปี้ เช่น เสียการพนันย่อยยับ เสียหายย่อยยับ, ยับย่อย หรือ ยับเยิน ก็ว่า.
ยับ ๒ก. ย่น, ยู่ยี่, เช่น ผ้ายับ เสื้อยับ กระดาษยับ, อาการซึ่งแสดงความเสียหายมาก หรือเสียรูปจนถึงชํ้าชอก พังทลาย ป่นปี้ ปู้ยี่ปู้ยำ ยู่ยี่ เป็นต้น เช่น รถถูกชนยับ บ้านพังยับ.
ยับย่อย, ยับเยินว. ป่นปี้ เช่น เสียการพนันยับย่อย เสียหายยับเยิน, ย่อยยับ ก็ว่า.
วินาศสันตะโร(วินาด-) ว. ความเสียหายป่นปี้ เช่น รถชนกันวินาศสันตะโร.
ส่ำเสียก. เสียหายอย่างป่นปี้.
เหลวแหลก(-แหฺลก) ว. ป่นปี้, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
แหลก(แหฺลก) ว. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น ข้าวแหลก, ละเอียดเป็นผง เช่น บดยาให้แหลก, ป่นปี้ เช่น ตีกันแหลก.
แหลกเหลวว. ป่นปี้, ไม่มีชิ้นดี, ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought sure that Mongo would mash him up into little bitty sheriff meatballs.ผมนึกว่ามองโก จะอัดมันจนป่นปี้... Blazing Saddles (1974)
Alan, please. Last time I played this game, it ruined my life.ขอร้องเถอะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเล่น ชีวิตฉันป่นปี้หมด Jumanji (1995)
If I let you ride alone what glory will there be left for me?ถ้าข้ายอมให้เจ้าไปคนเดียว... ชื่อเสียงข้าคงเสียหายป่นปี้ The Scorpion King (2002)
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ. Shrek 2 (2004)
You have thrown away a lifetime of my reputation!ชื่อเสียงที่สู้อุตส่าห์สั่งสม ป่นปี้หมดเพราะแกคนเดียว Saving Face (2004)
Blood is being spilled because true Christian values lie in ruins. No more!เลือดต้องนองกระจายเพราะคุณค่าแท้ของชาวคริสต์ถูกทำลายป่นปี้ ไม่ได้แล้ว! The Da Vinci Code (2006)
If they find Doakes locked inside a cage, it'll seriously undermine my frame job.ถ้าพวกนั้นเจอโดคส์ถูกขังอยู่ในกรง มันจะทำลายแผนป้ายสีผมป่นปี้ The British Invasion (2007)
He got Chuck kicked out of Stanford, he ruined his life.มันทำให้ชัคถูกไล่ออก และชีวิตต้องป่นปี้ Chuck Versus the Nemesis (2007)
It's my reputation.ป่นปี้หมดชื่อเสียงข้า Stardust (2007)
..gets shattered on facing death....ชื่อเสียงฉันจะถูกทำลายป่นปี้ ไม่มีชิ้นดี Heyy Babyy (2007)
You... you butcher my language.คุณ... คุณทำลาย ภาษาผมป่นปี้หมด Chuck Versus the DeLorean (2008)
You know how badly you screwed this up?นายรู้มั้ยนายทำมันป่นปี้แค่ไหน Chapter Eight 'Villains' (2008)
But This Magazine Was Barely Scraping Byแต่แม็กกาซีนเกือบจะป่นปี้ก็เมื่อ The Manhattan Project (2008)
I screwed up her birthday, but I feel good anyway.ผมทำวันเกิดเธอพังป่นปี้ แต่ผมก็ยังรู้สึกดี My Sassy Girl (2008)
My reputation and prospects will be ruined.ชื่อเสียงและโอกาสในการมีคู่ครองของข้าก็จะป่นปี้ The Other Boleyn Girl (2008)
Wow. That was devastating, withering.ว้าว มันชิบหายป่นปี้ไปหมด Frost/Nixon (2008)
You're screwing my ass, Kable.แกทำฉันป่นปี้หมดแล้ว Gamer (2009)
The All Blacks are killing a team that trashed us last year.พวกออลแบล็ค กำลังสังหารหมู่ทีมอังกฤษ.. ที่ทำเราป่นปี้เมื่อปีที่แล้ว.. Invictus (2009)
At the expense of his dignity.และทำลายเกียรติเขาป่นปี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy.งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Everything I built you just destroyed.ทุกสิ่งที่ฉันสร้างมา แกทำลาย จนป่นปี้ Gokusen: The Movie (2009)
The swingsion disaster got Sue kicked off crew.ความป่นปี้ของสวิงเซชั่น ทำให้ซูโดนตะเพิดออกจากทีมงาน Pilot (2009)
If we don't meet the delivery date, buyers will cancel orders our plans will implode and this bank will be left a bill it cannot pay.ถ้าเราไม่มีกำหนดรับส่งของ ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อ แผนเราจะพังป่นปี้ แล้วธนาคารจะเหลือแต่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญญาจ่าย The International (2009)
Dude, you are misquoting the line, and you are ruining Pretty in Pink for me.เพื่อน นายจำคำพูดเธอมาผิดล่ะสิ แล้วนายก็ทำเพลง "น้องนางชุดชมพู" ฉันป่นปี้หมดแล้วด้วย Chuck Versus the Other Guy (2010)
I am not gonna lose my cookbook career over this.อาชีพทำหนังสือทำอาหารฉันจะพังทลายป่นปี้หมด We All Deserve to Die (2010)
What is it about you, John? You corrupt everything around you.มันเกี่ยวข้องอะไรกับนาย จอห์น นายทำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนายฉิบหายป่นปี้ Episode #1.6 (2010)
The right side's fine, but the left side's completely shatteredด้านขวาไม่เป็นอะไร แต่ด้านซ้ายป่นปี้ Love in Disguise (2010)
Like, uh... thinking of baseball stats.แต่มันครอบครัวที่เราสร้างขึ้น และคุณทำลายมันป่นปี้ หวังว่าเธอจะมีค่าพอสำหรับคุณนะ No Ordinary Sidekick (2010)
It will ruin your romantic image of me.ภาพผมแบบโรแมนติคในใจคุณมีหวังป่นปี้หมด Tooth Fairy (2010)
But it don't explain shattering reality.แต่ก็ไม่ได้อธิบายความเป็นจริงทำให้ป่นปี้ Drive Angry (2011)
My dreams were dashed.ความฝันฉันป่นปี้ Born This Way (2011)
I'll shatter your world.ฉันจะทำให้โลกของเธอป่นปี้ Asian Population Studies (2011)
I'll shatter your world.ฉันจะทำให้โลกของเธอป่นปี้ Asian Population Studies (2011)
It's the human trash that are tearing up this city, stealing everything that's not nailed down!แต่เป็นพวกเดนมนุษย์ต่างหาก ที่ทำให้เมืองนี้ป่นปี้ ขโมยของทุกอย่าง ที่เราไม่ได้ป้องกัน! What Hides Beneath (2011)
If you didn't think it would hurt your reputation, which would you choose?ถ้ามันไม่ทำให้ชื่อเสียงเธอป่นปี้ เธอจะเลือกอะไร The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Josh, I completely sent protocol to hell!จอช ฉันแหกกฎซะป่นปี้เลยต่างหาก! A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Mr. Cooper signed it, and now you won't close until we take away the last shred of his dignity?ให้คุณคูเปอร์ลงนาม ที่นี้คุณไม่ยอมจนกว่า เราจะทำชื่อเสียงเขาป่นปี้งั้นเหรอ Pilot (2011)
But a small craft like this, if we hit one of those at the wrong altitude-- pulverized.ด้วยเครื่องบินลำเล็กแบบนี้ ถ้าเราโดนแค่ครั้งเดียว บนความสูงระดับนี้--- ป่นปี้หมดแน่ๆ There's No Place Like Home (2011)
Do you understand the shit-storm that can be brought down on this building?ทำลายตึกนี้ป่นปี้ได้ Tower Heist (2011)
Because it crumbled.เพราะมันพังป่นปี้ The Born-Again Identity (2012)
Kander and Ebb tunes, while completely missing the point of absolutely everything.เธอเพิ่งทำลายเพลงแคนเดอร์และเอบบ์ ของฉันอย่างป่นปี้ และทำผิดจุดประสงค์ Choke (2012)
My family is so screwed up that Dr. Phil wouldn't even take us on.ครอบครัวฉันป่นปี้หมดแล้ว ที่หมอฟิลไม่ได้ร่วมทางไปกับเรา Breaking the Code (2012)
Do you have any idea how... colossally you just screwed up?คุณรู้มั้ยว่าคุณ.. ทำให้ทุกอย่างป่นปี้มากแค่ไหน Bury the Lede (2012)
It's totally over with Horton, isn't it?อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโฮลเด็นจะป่นปี้หมดใช่มั๊ย? Episode #1.3 (2012)
My identity's been stolen. My parents' credit is ruined.บัตรประชาชนผมโดนขโมย ชื่อเสียงพ่อแม่ผมป่นปี้หมด Feud (2013)
My reputation would never recover.ชื่อเสียงของฉันก็ป่นปี้หมดน่ะสิ At What Price (2013)
But it is our life, which probably means that somebody's gonna walk through that door and shatter it.แต่เพราะนี่คือชีวิตเรา ที่อาจหมายความว่าจะมีบางคน เดินเข้าประตูนั่นมาและทำลายมันซะป่นปี้ Handle with Care (2013)
The Americans have fucked me...พวกอเมริกาทำผมป่นปี้ Criminal (2016)
"He will only live five or 10 or 15 years before he is crushed."เขาจะมีชีวิตอีกแค่ห้าหรือ 10 หรือ 15 ปี ก่อนที่จะตายป่นปี้ T2 Trainspotting (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shatter[VI] แตกละเอียด, See also: แตกเป็นชิ้น, ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำให้แตกละเอียด, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้น, ทำให้ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
smash[VI] แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน, Syn. break, shatter
smash[VT] ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน, Syn. break, shatter

English-Thai: Nontri Dictionary
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top