Search result for

*ทันทีทันใด*

(180 entries)
(0.1565 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทันทีทันใด, -ทันทีทันใด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทันทีทันใด    [ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
โดยทันทีทันใด [ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทันที, ทันทีทันใด, ทันใดนั้นว. ในขณะนั้นเอง.
กะทันหันว. ทันทีทันใด, ปัจจุบันทันด่วน, จวนแจ.
ขมีขมัน(ขะหฺมีขะหฺมัน) ว. รีบเร่งในทันทีทันใด.
ขุก ๑ว. พลัน, ทันทีทันใด, เช่น ขุกเข็ญ ว่า เกิดความลำบากขึ้นทันที.
เข่าอ่อนก. อาการที่เข่าหมดกำลังทรุดลง, โดยปริยายหมายถึงอาการหมดแรงเพราะรู้เรื่องที่ทำให้เสียใจเป็นต้นในทันทีทันใด.
จาม ๒ก. อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วง ๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองในจมูก
ฉบัด(ฉะ-) ว. ชัด, สันทัด, ทันทีทันใด, เช่น เจ้าช้างจึ่งรู้ฉบัด (ลอ), เร่งยอมนุญาตเยาวฉบัด (สรรพสิทธิ์).
ฉับพลันว. ทันทีทันใด, ทันทีทันควัน.
ชั่วแล่นน. ระยะเวลาที่รวดเร็ว เกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ความคิดชั่วแล่น.
ชั่ววูบน. ระยะเวลาที่รวดเร็ว เกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น อารมณ์ชั่ววูบ.
ติดหมัดว. ทันทีทันใด (เลียนจากภาษามวย คือต่อยไปแล้วบวมหรือโนตามหมัดขึ้นมา).
ทันควันว. ทันทีทันใด, ฉับพลัน เช่น เขาโต้ตอบทันควัน.
ปัจจุบันเรียกโรคภัยที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด ว่า โรคปัจจุบัน เช่น โรคลมปัจจุบัน.
ปับอาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น วางปับ หยิบปับ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปุบ เป็น ปุบปับ.
ปั๊บว. อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น วางปั๊บ หยิบปั๊บ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปุ๊บ เป็น ปุ๊บปั๊บ.
ปุบว. อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น ฉวยปุบ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปับ เป็น ปุบปับ.
ปุ๊บว. อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว, ทันทีทันใด, เช่น วางปุ๊บ เปิดปุ๊บ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปั๊บ เป็น ปุ๊บปั๊บ.
ปุบปับ, ปุ๊บปั๊บอาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด, อาการที่เป็นไปโดยกะทันหัน เช่น ปุบปับก็ตาย.
ผลึ่ง(ผฺลึ่ง) ว. เสียงดังอย่างเสียงของหนัก ๆ ตกลงที่พื้น, อาการที่ล้มหงายไปทันทีทันใด ในคำว่า ล้มผลึ่ง หงายผลึ่ง.
ผลุนผลัน(-ผฺลัน) ก. ทำไปโดยทันทีทันใดไม่ยับยั้งรั้งรอ เช่น พอพูดจบเขาก็ผลุนผลันออกไป.
ผับ, ผับ ๆว. เสียงดังเช่นนั้น (ใช้ในลักษณะรวดเร็วทันทีทันใด) เช่น เตะผับ วิ่งผับ ๆ.
ผึงอาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใด เช่น ขาดผึง ดีดผึง
พริบ(พฺริบ) ว. ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ในความว่า ชั่วพริบตาเดียว ในพริบตาเดียว.
พรึบ, พรึ่บ(พฺรึบ, พฺรึ่บ) ว. กิริยาที่ทำพร้อม ๆ กันในทันทีทันใด เช่น ทหารเดินแถวตบเท้าพรึบ ดอกไม้บานพร้อมกันพรึ่บ.
พึ่บ, พึ่บพั่บว. ทันทีทันใด เช่น ไฟลุกพึ่บ ลุกกันพึ่บพั่บ
ฟุ่บว. เสียงดังอย่างเสียงดินปืนที่จุดแล้วลุกไหม้ทันทีทันใด.
มืออ่อนตีนอ่อนว. มีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกำลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด.
ไม่พูดพร่ำทำเพลงว. ไม่รอให้ชักช้า, ทันทีทันใด.
เย็นวาบว. อาการที่รู้สึกเย็นในทันทีทันใดแล้วก็หายไป เช่น ลมพัดกระโชกเข้ามารู้สึกเย็นวาบ.
ลมกระโชกน. ลมแรงที่เกิดในทันทีทันใดชั่วขณะหนึ่ง, ลมที่พัดแรงเป็นพัก ๆ.
ล้มทั้งยืนก. ล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน, สูญเสียสิ่งที่รักหรือปรารถนาอย่างยิ่งในทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.
เลือดเดือดว. โมโหฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีทันใด.
วับ ๑ว. ฉับพลัน, ฉับไว, ใช้ประกอบอาการของแสงหรือสิ่งมีรูปร่างซึ่งปรากฏให้เห็น แล้วหมดสิ้นหรือลับหายไปอย่างรวดเร็วในทันทีทันใด เช่น แสงหายวับ พูดขาดคำก็หายตัววับลับตาไป, บางทีก็เป็นคำซ้อน เพื่อเน้นหรือเพื่อความไพเราะ เป็น หายวับไปฉับพลัน หายวับไปกับตา เป็นต้น.
วับ ๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบว. ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน เช่น แสงเพชรเป็นประกายวับ ๆ.
วุบว. ฉับพลัน, ฉับไว, ใช้ประกอบอาการของแสงหรือสิ่งที่มีรูปร่างที่ปรากฏให้เห็นแล้วหมดสิ้นหรือลับหายไปอย่างรวดเร็วในทันทีทันใด เช่น หายวุบ.
วูบวาบว. ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงามันที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน เช่น เสื้อปักเลื่อมดูวูบวาบไปทั้งตัว.
สะอึกก. อาการที่หายใจชะงักเนื่องจากกะบังลมหดตัว และช่องสายเสียงก็ปิดตามมาทันทีทันใดในเวลาเดียวกัน
อึกอักทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น อึกอักก็ไป อึกอักก็ด่า, เอะอะ ก็ว่า.
เอะอะทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น เอะอะก็ไป เอะอะก็ด่า, อึกอัก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
Roentgen raysรังสีเรินต์เก็น, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
Positron Emission Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะในร่างกายที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีบางชนิด ซึ่งให้แก่ร่างกายในรูปของสารเภสัชรังสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดเชิงปริมาณของขบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ไอโซโทปรังสีที่ใช้จะเป็นชนิดที่ปลดปล่อยโพซิตรอนออกมา เช่น ออกซิเจน-15 ไนโตรเจน-13 และคาร์บอน-11 โพซิตรอนที่ปล่อยออกมานี้จะเข้าทำปฏิกิริยาประลัย (annihilation) เกือบจะทันทีทันใดกับอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบนิวเคลียสในอะตอมของสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเภสัชรังสีนั้น และมีรังสีแกมมาพลังงาน 511 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในสองทิศทางตรงกันข้าม สามารถตรวจวัดได้ด้วยหัววัดรังสีที่อยู่ตรงข้ามกัน จากหัววัดหลายๆ หัวที่ล้อมรอบคนไข้ ทำให้ทราบตำแหน่งที่ผิดปกติในร่างกายได้ โดยการแปลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ของไอโซโทปรังสีที่ใช้กับเทคนิคนี้ เป็นไอโซโทปของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของอินทรีย์วัตถุ จึงทำให้ PET มีประโยชน์ในการศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่ผิดปกติด้วย ในทางปฏิบัติ PET จำเป็นต้องใช้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตขึ้นจากการระดมยิงที่เป้า ด้วยโปรตรอนพลังงานสูงภายในเครื่องไซโคลตรอน การศึกษาโดยใช้ PET จะมุ่งเน้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก ด้วยการวัดตัวแปรเสริมอื่นๆ ประกอบ เช่น การไหลเวียนของเลือด กระบวนการสร้างและสลายน้ำตาลกลูโคส และการเผาผลาญออกซิเจน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหาสมุฏฐานของโรคลมบ้าหมู หรือหาขนาดที่แน่นอนของบริเวณที่พิการในสมองได้ ในการศึกษาที่เกี่ยวกับหัวใจและหน้าที่ของหัวใจ การตรวจโดยใช้ PET จะเป็นวิธีที่เฉพาะเจาะจง และให้ผลดีกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นๆ [พลังงาน]
Apnea, Suddenการหยุดหายใจทันทีทันใด [การแพทย์]
reflex actionรีเฟล็กซ์แอกชัน, การกระทำที่อยู่นอกอำนาจจิตใจที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reflexรีเฟล็กซ์, พฤติกรรมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจแสดงออกโดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองในทันทีทันใดต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
earthquakeแผ่นดินไหว, การสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Lesions, Expanding Focal, Acuteรอยโรคที่ขยายอย่างรวดเร็วทันทีทันใด [การแพทย์]
Loss of Vision, Sudden Painlessการสูญเสียการมองเห็นไปทันทีทันใดโดยไม่มีอาการเจ [การแพทย์]
Memory, Immediateความจำที่เกิดขึ้นทันทีทันใด [การแพทย์]
Movement, Suddenการเคลื่อนไหวข้อต่อในลักษณะที่รวดเร็วทันทีทันใด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As soon as I could, I sent her to the next worldทันทีทันใดฉันสามารถ, ฉันส่งถัดไปโลกที่ให้ her to Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด Casualties of War (1989)
And Jane writes to beg my uncle's immediate assistance.แล้วเจนก็เขียนจดหมายมาขอร้อง ความช่วยเหลือจากลุงทันทีทันใด Episode #1.5 (1995)
He went to prison, he'd never been to jail or anything.เข้าไปนอนอยู่ในซังเตทันทีทันใด Ken Park (2002)
It was all forgotten until a few weeks later when suddenly his big toe started... curling in.มันก็ไม่เป็นไรหรอก จนกระทั่งหลายอาทิตย์ต่อมา นิ้วของเขาก็เกิดบวมขึ้นทันทีทันใด บวนฉึ่งเลย Hope Springs (2003)
# Suddenly I see # # Suddenly I see #ทันทีทันใดฉันเห็น ฉันเห็น Pilot (2006)
But suddenly I started feeling like I was losingแต่ทันทีทันใด ฉันเริ่มคิดได้ว่า ฉันกำลังสูญเสีย Fly, Daddy, Fly (2006)
They're primitive responses to immediat needsมันเป็นปฏิกริยาตอบสนองอย่างทันทีทันใด The British Invasion (2007)
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด! Numb (2007)
! She's right.แต่ทันทีทันใดที่ลูกออกไปจากเมือง อย่างปลอดภัยพยายามหนีไป Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
Like, changing it in any major way?อย่างเช่น เปลียนแปลงในทันทีทันใด ...And the Bag's in the River (2008)
And suddenly, anything is possible.หยั่งรากลึกสู่ก้นบึ้งของหัวใจ และทันทีทันใด ทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
He could read Scylla right on the spot.เขาสามารถอ่านซิลล่าได้ถูกในทันทีทันใด The Sunshine State (2008)
Can't be a good old boy chopping from 6:00 to 6:00.ไม่สามารถเป็นสามีที่ดี ทำได้ทันทีทันใด6: 00เป๊ๆ Better Half (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Virus will not onset immediately.ปกติเชื้อโรคไม่ออกอาการทันทีทันใด Death Note: L Change the World (2008)
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ Pilot (2008)
So i don't understand why all of a sudden--ฉันไม่เข้าใจว่า ทำไมทุกอย่างต้องทันทีทันใด... Darkness (2009)
when all of a sudden...ทันทีทันใด Slack Tide (2009)
Sounds like a case of instant amnesia.ดูเหมือนเป็นการลืมขึ้นมาทันทีทันใดนะ Dude, Where's My Groom? (2009)
Now, if you're asking about... this administration's failed policy with regards to--และในทันทีทันใด ก็ทำให้ไนท์ฟาวเวอร์พล่าน เธอกับพวกเขาผ่านไปทางในอุโมงค์เย็นนั่น Edge of Darkness (2010)
What?แต่ทันทีทันใดที่พี่ดึงฮโยริลงมา Our Family Wedding (2010)
Not right away, anyway.ไม่ใช่ในทันทีทันใด ยังไงก็ตาม Incursion: Part 2 (2010)
Imagine a sudden momentary disturbanceนึกถึง การรบกวนเพียงชั่วขณะทันทีทันใด Jacksonville (2010)
Check above the right temple on the skull or a fragment from there.ฮ่า.. คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาทันทีทันใดเลย The Proof in the Pudding (2010)
The big stuff happens in an instant.การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มักเกิดทันทีทันใด Blink (2010)
Until suddenly...จนกระทั่งจู่ๆทันทีทันใด Episode #1.4 (2010)
Just a little gas in the tank, and suddenly... everything is interesting.มันแค่ลมอากาศเล็กในถัง และทันทีทันใด... ทุกอย่างมันช่างน่าทึ่ง Abiquiu (2010)
Probable cause needs to be readily apparent.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ จำเป็นต้องมปรากฏอย่างทันทีทันใด Sunset (2010)
Now this kid Karofsky isn't gonna all of a sudden be nice to you, and I won't stand by unable to do anything about it.และเด็กคารอฟสกี้นั่น ก็คงไม่สามารถ ทำดีกับเธอได้อย่างทันทีทันใด และชั้นก็ทนไม่ได้ ที่ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น Furt (2010)
He spent a lifetime murdering seemingly random victims, then out of nowhere sought out Spicer, recreated his parents' murder, lured him into a trap, killed him and took his daughter.เขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการฆ่าเหยื่อแบบสุ่ม จากนั้นโดยทันทีทันใด เขามุ่งเป้าไปที่สไปเซอร์ สร้างการฆาตกรรมพ่อกับแม่ของเขาขึ้นใหม่ ล่อลวงเขาสู่กับดัก The Longest Night (2010)
The Show will immediately go bankrupt. You'll be single-handedly closing it down.บริษัทเดอะโชว์ ก็จะถูกฝังในทันทีทันใด ด้วยมือข้างเดียวของคุณ Episode #1.13 (2010)
Did you suddenly find him very handsome?คุณเลยรู้สึกทันทีทันใดว่าเขาช่างหล่อซะเหลือเกิน? Episode #1.5 (2010)
So when did wrong suddenly become a problem for you?งั้นเมื่อมันผิดพลาด จู่ๆทันทีทันใด มันกลายเป็นปัญหาสำหรับคุณงั้นเหรอ Crawl Space (2011)
Fring, and all of a sudden I'm under lockdown for my own protection?ฟรินจ์และเรื่องทั้งหมดจู่ๆทันทีทันใดนั้น ฉันต้องถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนางั้นเหรอ End Times (2011)
Suddenly everything's a big pissing match, like, every time.จู่ๆทันทีทันใดเรื่องทั้งหมด จะกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลาย เหมือนกับทุกครั้ง Face Off (2011)
It's good to remind them and to get their sympathy right off the bat.เป็นสิ่งที่ดีในการย้ำเตือนความจำของพวกเขา และจะได้รับคะแนนสงสาร ความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาในทันทีทันใด Bullet Points (2011)
And all of a sudden he has me pulling into your restaurant and-- and-- and telling me that he's investigating you.และจู่ๆทันทีทันใดเขาก็ขอให้ผม พาไปร้านอาหารของคุณ และๆ และบอกผมว่าเขากำลังสืบเรื่องคุณอยู่ Hermanos (2011)
And all of the sudden, I have one of those... those moments where everything sort of comes together.และในทันทีทันใด มันก็มีช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมากระจุกตัวอยู่ด้วยกัน Talk to the Hand (2011)
I had to transfer the cash immediately --ฉันต้องโอนไปอย่างทันทีทันใด Dentist of Detroit (2011)
Not immediately, but...ก็ไม่ทันทีทันใด แต่... A Tale of Two Audreys (2011)
♫ Moment ..the moment we look at each other ♫ทันทีทันใดนั้น ที่ฉันต้องเห็นคุณอยู่กับคนอื่น Episode #1.8 (2011)
You said that it's not related."คุณบอกว่า เราไม่ควรคบกัน" ทันทีทันใดนั้น ที่ฉันต้องเห็นคุณอยู่กับคนอื่น Episode #1.8 (2011)
I am sorry. ♫ Moment ..the moment we look at each other ♫"ผมรู้สึกเสียใจมาก" ทันทีทันใดนั้น ที่ฉันต้องเห็นคุณอยู่กับคนอื่น Episode #1.8 (2011)
She told me all about the judge and she told me what a terrible man he was, and I think I fell in love with Maggie right then and there.เธอบอกฉันเรื่องผู้พิพากษา และบอกว่าเขาเป็นคนเลวร้ายแค่ไหน และฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักแมกกี้ในทันทีทันใด Seven Psychopaths (2012)
Did you make Kathryn suddenly materialize?คุณทำให้แคทเธอรีนกลับมา ทันทีทันใดหรือปล่า The Return (2012)
And then, suddenly, it would sometimes have that... that screeching sound that just... out of the blue, like we hit a pack of cats.และจากนั้น ทันทีทันใด บางครั้งมันก็จะมี... เสียงที่ดังเอี๊ยด แค่... สิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น Gliding Over All (2012)
He jumped out as soon as they tried to recruit Noah.เขารีบออกมาทันทีทันใด ที่พวกนั่นพยายามชักชวนโนอาห์ Black Cherry (2012)
The body suffered an immediate and complete disruption.ศพได้รับความเสียหายในทันทีทันใด และแตกออกเป็นเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ The Gunk in the Garage (2012)
- Now back to the quarterlies. - Suddenly,ตอนนี้กลับไปเป็นแบบทุก3เดือน ทันทีทันใด Forgiveness (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat

English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrupt    [ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, Syn. sudden, unespected
all of a sudden    [IDM] ทันทีทันใด, See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all at once    [IDM] ทันทีทันใด
all of a sudden    [IDM] ทันทีทันใด, See also: ทันที
at the drop of a hat    [IDM] ทันทีทันใด, See also: ทันที
blowup    [N] การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด, Syn. outburst, explosion
chop    [VI] เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, See also: เคลื่อนไหวโดยทันทีทันใด
dead    [ADV] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, Syn. abruptly, suddenly
directly    [ADV] ทันทีทันใด, Syn. how, at once, instantly
espy    [VT] เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ), See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด, Syn. notice, observe, sight
explode    [VI] เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode    [VI] เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
flip    [VI] โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. snap
forthwith    [ADV] โดยทันทีทันใด (คำทางการ), See also: ทันที, ไม่รีรอ, Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereon    [ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ), Syn. hereupon
hereupon    [ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้, Syn. hereon
no sooner said than done    [IDM] อย่างทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ทันที
off the cuff    [IDM] ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า, See also: ทันทีทันใด, สดๆ
off-the-cuff    [IDM] ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า, See also: ทันทีทันใด, สดๆ
out of the blue    [IDM] ทันทีทันใด, See also: ไม่ได้บอกล่วงหน้า
right away    [IDM] ทันทีทันใด
straight away    [IDM] ทันทีทันใด, See also: เดี๋ยวนี้, ทันที
then and there    [IDM] ทันทีทันใด
immediate    [ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediately    [ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later
impromptu    [ADV] อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, See also: อย่างกะทันหัน, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. extemporaneously, instantaneously
instantly    [ADV] โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
instinctive    [ADJ] เกี่ยวกับสัญชาตญาณ, See also: เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด
knee-jerk    [ADJ] ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง), See also: ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
on the spot    [IDM] ทันทีทันใด, Syn. immediately, at once
outbreak    [N] การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด, Syn. eruption, explosion, outburst, Ant. peace, quiet
overtake    [VT] เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, See also: เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด, Syn. befall, happen
parvenu    [N] ผู้ร่ำรวยทันทีทันใด, See also: คนที่เพิ่งร่ำรวย
parvenu    [ADJ] เกี่ยวกับผู้ร่ำรวยทันทีทันใด, Syn. upstart
precipitate    [ADJ] ทันทีทันใด
precipitately    [ADV] อย่างทันทีทันใด
presto    [ADV] อย่างทันทีทันใด
quick    [ADJ] ทันทีทันใด, Syn. prompt, instantaneous, immediate
readily    [ADV] อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างเต็มใจ, อย่างทันทีทันใด, Syn. willingly, promply
pronto    [SL] รวดเร็ว (มักพบเห็นในภาพยนตร์ตะวันตก), See also: ทันทีทันใด
sharp    [ADJ] ฉับพลัน, See also: กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง, Syn. acute
spot    [ADJ] ทันทีทันใด, Syn. immediate, prompt, ready
straight    [ADV] ทันทีทันใด, See also: โดยฉับพลัน, Syn. immediately, at once
sudden    [ADV] ทันทีทันใด, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด, Syn. abrupt, immediate, unexpected
suddenly    [ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instant(adv) ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,
spike (vt ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด(ราคา,อัตรา)
See also: A. dim,
volatile (adj) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดและโดยคาดการณ์ไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
行き成り[いきなり, ] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top