Search result for

*กลัวมาก*

(93 entries)
(0.5763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลัวมาก,-กลัวมาก-, *กลัวมาก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนหัวลุกว. อาการที่ตกใจหรือกลัวมากเป็นต้นจนรู้สึกคล้ายกับผมตั้งชันขึ้น.
ขี้หดตดหายน. ใช้เป็นสำนวนประกอบคำ กลัว ว่า กลัวจนขี้หดตดหาย หมายความว่า กลัวมาก.
เข็ดขยาดก. กลัวมากจนไม่กล้าทำ.
งอนหง่อว. คู้ตัวงอตัว เป็นอาการของคนที่กลัวมากหรือหนาวมากเป็นต้น.
ดีฝ่อว. ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ.
ตาเหลือกตาพองว. อาการที่แสดงความตกใจกลัวมาก.
หัวหดก. กลัวมาก, ขยาด, เช่น ได้ยินแค่ชื่อก็หัวหดแล้ว.
หัวหดว. ใช้ประกอบกับคำ กลัว ในความว่า กลัวจนหัวหด หมายความว่า กลัวมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitude, Over-Anxietyทัศนคติแบบความวิตกกังวลหวาดกลัวมากเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-He's a very scary guy.- เขาเป็นคนที่น่ากลัวมาก The Godfather (1972)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Was murdered last night by some madman. It's a frightening story.ถูกคนบ้าฆ่าตายเมื่อคืนนี้ มันน่ากลัวมากSuspiria (1977)
I was messing around up at Morningside Cemetery... and I saw something-- something really scary.ผมไปเตร่ๆแถวสุสาน แล้วเห็นบางอย่าง บางอย่างที่น่ากลัวมาก Phantasm (1979)
- This is terrible.- มันน่ากลัวมาก Clue (1985)
This is absolutely terrible.มันน่ากลัวมากอย่างแน่นอน Clue (1985)
- He must be so scared.- ตอนนี้เขาคงจะกลัวมากๆ Labyrinth (1986)
Every time Rambo sees a mannequin, he gets so scared his little pug tail comes right out his little mouth.ทุกครั้งที่แรมโบ้เห็นหุ่นตัวนั้น มันจะกลัวมาก บางครั้งถึงกับเยี่ยวแตกเยี่ยวแตน ...ไอ้หางกุด ๆ ของมันแทบจะจุกออกมานอกปาก Mannequin (1987)
She was frightened.เธอกลัวมาก ... The Princess Bride (1987)
It's a terrible story. She was awfully injured.มันน่ากลัวมาก ดูเธอเจ็บปวดมานานเต็มที Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
They were too scared, so they hid it away from the public.พวกเขากลัวมาก ดังนั้นจึง ซ่อนมันจากสาธารณะ Akira (1988)
- Ah! I have a birthmark behind my left knee.แล้วฉันก็กลัวมาก ฉันต้องการ ให้นายช่วย นายเป็นเพี่อนรักของฉัน Big (1988)
We heard the girl calling out. We were just scared.เราได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง แต่เรากลัวมากๆ Night of the Living Dead (1990)
Even more alarming is the baffling and often bizarre nature of these crimes.ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเป็นงง ... ... และธรรมชาติมักจะแปลกประหลาดของอาชญากรรมเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Jessie, I was scared I was never gonna see you again.เจสซี่ ฉันกลัวมากเลย กลัวว่าจะไม่เห็นเธออีก Mannequin: On the Move (1991)
That guy is scary.คนนั้นน่ากลัวมาก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You look very scary.ลูกดูน่ากลัวมากHocus Pocus (1993)
It's so scary. It's too terrible to say.มันน่ากลัวมากๆ น่ากลัวเกินกว่าจะพูดได้ The Joy Luck Club (1993)
- That was really scary.- นั่นน่ากลัวมากเลย Junior (1994)
Please don't do that again. It's a horrible sound.กรุณาอย่ากดออดอีก เสียงมันน่ากลัวมาก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I was afraid.ฉันกลัวมากเลย Jumanji (1995)
I have just received a letter from Jane, with such dreadful news.ฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากเจน ซึ่งแจ้งข่าวที่น่ากลัวมาก Episode #1.5 (1995)
No, I´m not. I thought you were very scary.เปล่า ลุงว่าเธอน่ากลัวมากเลย Nothing to Lose (1997)
I was terrified, alone in that darkness.ผมกลัวมาก เดียวดายในความมืดมิด Pi (1998)
I've got to shoot through. You're scared straight now?คุณต้องรีบออกจากที่นี่เลยนะ กลัวมากใช่ไหมล่ะตอนนี้? Brokedown Palace (1999)
I wasn 't even that scared at first.ทีแรกฉันก็ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นหรอก Brokedown Palace (1999)
And I'm very afraid!ฉันกลัวมาก Pola X (1999)
He sounds absolutely dreadful, if you ask me.ฟังดูเหมือนพระองค์เป็นบุคคลที่น่ากลัวมาก ถ้าถามดิฉันนะค่ะ Anna and the King (1999)
I became so frightened!ฉันรู้สึกกลัวมาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I get even more frightened when I see how afraid you are, and... then I realize what it is.ผมยิ่งกลัวมากขึ้น เมื่อเห็นว่าคุณกลัวแค่ไหน... จากนั้นผมก็ตระหนักว่ามันคืออะไร Mulholland Dr. (2001)
I think I did something absolutely horrendous.ฉันคิดว่าฉันได้ทำเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆ Platonic Sex (2001)
I heard about the coach. Pretty weird.ฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับโค้ชแล้ว, น่ากลัวมากเลย Hothead (2001)
What? It's terrible.พระเจ้า มันน่ากลัวมาก The Pianist (2002)
It is an ancient creature we spiders fear above all others.เป็นสัตว์โบราณ ที่พวกเราแมงมุมกลัวมากกว่าสิ่งใด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It was dreadful.น่ากลัวมากเลย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Very muchน่ากลัวมาก Infernal Affairs (2002)
The fear, the adrenaline.. น่ากลัวมาก... อะดรีนาลีนสูบฉีด... Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It's an awful death, Paul, you can't imagine it.เป็นวิธีตายที่น่ากลัวมาก พอล.คุณจินตนาการมันไม่ถูกเลยละ 21 Grams (2003)
Feared it so much he killed her.หวาดกลัวมาก เขาฆ่าเธอ Underworld (2003)
They take the shape of whatever a person fears the most.บ็อกการ์ตคือจอมเปลี่ยนร่าง มันจะเปลี่ยนร่างของมันให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คนนั้นกลัวมากที่สุด Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I want everyone to picture the thing they fear the very most...ฉันต้องการให้ทุกคนนึกภาพ/Nสิ่งที่พวกเธอกลัวมากที่สุด Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
That suggests what you fear the most is fear itself.ฉันประทับใจมาก นั่นแสดงว่าสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุด... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
He scares the hell out of me.เขาทำฉันกลัวมากเลย Wicker Park (2004)
- She's just scared.- เธอกลัวมากไปเท่านั้น Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Listen, something terrible has happened.ฟังนะ,มีบางอย่างเกิดขึ้น มันน่ากลัวมาก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
it must have been horrible living with us.มันคงน่ากลัวมากใช่ใหมสำหรับลูกน่ะ Eating Out (2004)
That happened before and it was an awful messเราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว มันน่ากลัวมาก Nobody Knows (2004)
She was so scared but threw the cake to the tiger.เธอรู้สึกกลัวมาก เธอจึงโยนเค๊กให้กับเสือทันที Love So Divine (2004)
I'm going to hell. I'm a horrible person.ฉันอยากจะบ้าตาย ฉันเป็นบุคลที่น่ากลัวมาก Mr. Monk and the Blackout (2004)
- Yes. Yes, it is.- ใช่ๆ มันน่ากลัวมาก Mr. Monk and the Blackout (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break out in a cold sweet    [IDM] กลัวมาก, See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
dire    [ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
direful    [ADJ] เลวร้าย, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil
dread    [VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread    [VI] กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread    [N] ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dreadful    [ADJ] น่าสะพรึ่งกลัว, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก, Syn. terrible, frightful horrific, Ant. pleasant
dreadfully    [ADV] อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
ghastly    [ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible
make someone's hair stand on end    [IDM] ทำให้กลัวมาก, See also: ทำให้ขนลุก
one's blood run cold    [IDM] กลัวลนลาน, See also: กลัวมาก
put the fear of God into someone    [IDM] ทำให้หวาดกลัวมาก, See also: ทำให้เกรงกลัว, Syn. put in, put up
put the fear of God up someone    [IDM] ทำให้หวาดกลัวมาก, Syn. put in, put into
quail    [VI] เสียขวัญ, See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก, Syn. tremble
scared shitless    [SL] น่ากลัวมาก, See also: กลัวมาก
abdabs    [SL] ความรู้สึกที่กลัวมาก
scare stiff    [PHRV] ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
terrific    [ADJ] น่ากลัวมาก, See also: สยองขวัญ, Syn. dreadful, frightful, terrifying, Ant. common, conventional
terrify    [VT] ทำให้หวาดกลัว, See also: ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. shock, terrorize, horrify
terrorize    [VT] ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate
terrify out of    [PHRV] ทำให้หวาดกลัว, See also: ขู่ให้กลัวมาก, Syn. frighten out of, scare out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top