Search result for

laser

(93 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laser-, *laser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laser[N] แสงเลเซอร์, See also: เลเซอร์
laser beam[N] ลำแสงเลเซอร์
laser disc[N] แผ่น ซีดี ที่อ่านโดยใช้แสงเลเซอร์
laser printer[N] เครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์
laser surgery[N] การผ่าตัดที่ใช้แสงเลเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laser(เล'เซอะ) n. แสงเลเซอร์,l (ight) a (mplification) s (timulated) e (mission of) r (adiation)
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
laserjet(เลเซอร์เจ็ต) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด ใช้ได้กับเครื่องพีซี มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงมากในปัจจุบัน
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laserเครื่องเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser cuttingการตัดด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser discแผ่นเลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laser weldingการเชื่อมด้วยเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Laser beamsแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser Beamsแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Laser Lightแสงเลเซอร์ [การแพทย์]
Laser printer เครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Laser printersเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser recordingการบันทึกด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laser surgeryศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]
Laser therapyการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Full auto, laser scopes.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ วิถีเล็งด้วยเลเซอร์ Pilot (2008)
OK clankers, SUCK LASER!โอเค ไอ้พวกกระป๋อง ชิมนี่ดู! Ambush (2008)
What do you mean, the laser guns won't fire?หมายความว่าไง ที่ว่าปืนเลเซอร์ยิงไม่ได้? Downfall of a Droid (2008)
The floor is pressure-plated and laser-protected.ที่พื้นมีเครื่องตรวจจับแรงดัน และตัวยิงเลเซอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
What you'll have to do is to rewire the laser panel's brain by carefully...สิ่งที่นายต้องทำ ก็คือ.. ค่อยๆถอดสมองกลของเลเซอร์นั้นออกมา อย่างระมัดระวัง... G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Laser Artillery Weapon.มีพวกเลเซอร์ทั้งนั้นเลย.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- It says they use a laser to do it and it's the next big thing.- เขาว่าใช้เลเซอร์ทำ และนี่คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Hurry up. They're gonna see the laser. - I'm going as fast as I can, papi--เร็วๆหน่อย เดี๋ยวพวกนั้นก็เห็นเลเซอร์หรอก \ ฉันกำลังเร่งอยู่เพื่อน Prison Break: The Final Break (2009)
We assumed that we'd be able to pick up the alien laser gun and just be able to shoot, but it didn't work like that.เราคาดว่าเราต้องการจะสามารถ รับปืนเลเซอร์จากเอเลี่ยน และเพื่อให้สามารถยิง แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น District 9 (2009)
Yeah, like laser-Focused.ใช่ แบบสนใจเป็นจุดเดียวเลยน่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
- See if she can laser Jordan off them.OK. Everyone (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสงเลเซอร์[N] laser beam, Syn. เลเซอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์[n. exp.] (khreūangphim lēsoē) EN: laser printer   FR: imprimante laser [f]
เลเซอร์[n.] (lēsoē) EN: laser   FR: laser [m]
แสงเลเซอร์[n. exp.] (saēng lēsoē) EN: laser   FR: rayon laser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASER    L EY1 Z ER0
LASERS    L EY1 Z ER0 Z
LASER'S    L EY1 Z ER0 Z
LASERSONIC    L AA0 S ER0 S AA1 N IH0 K
LASERSONICS    L AA0 S ER0 S AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laser    (n) (l ei1 z @ r)
lasers    (n) (l ei1 z @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasertechnik {f}laser technology [Add to Longdo]
Laser {m}laser [Add to Longdo]
Laserbeschichten {n}laser coating [Add to Longdo]
Laserbeschriften {n}laser marking [Add to Longdo]
Laserdiode {f}laser diode [Add to Longdo]
Laserdoppleranemometer {n}laser Doppler velocity meter [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}laser printer [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}electrophotographic printer [Add to Longdo]
Lasermesstechnik {f}laser measurement [Add to Longdo]
Laserscanner {m}laser scanner [Add to Longdo]
Laserschweißen {n}laser welding [Add to Longdo]
Laserstrahlanalyse {f}laser beam analysis [Add to Longdo]
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening [Add to Longdo]
Laserstrahlschneiden {n}laser cutting [Add to Longdo]
Lasertrimmer {m}laser trimmer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]
レーザーダイオード[, re-za-daio-do] (n) laser diode [Add to Longdo]
レーザーディスク[, re-za-deisuku] (n) laser disk; LD; (P) [Add to Longdo]
レーザープリンタ;レーザープリンター[, re-za-purinta ; re-za-purinta-] (n) laser printer [Add to Longdo]
レーザーポインター[, re-za-pointa-] (n) laser pointer [Add to Longdo]
レーザーメス[, re-za-mesu] (n) (See メス) laser scalpel [Add to Longdo]
レーザーライタ[, re-za-raita] (n) Laserwriter [Add to Longdo]
レーザー医学[レーザーいがく, re-za-igaku] (n) laser medicine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激光[jī guāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ, ] laser [Add to Longdo]
激光二极管[jī guāng èr jí guǎn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] laser diode [Add to Longdo]
激光器[jī guāng qì, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, ] laser [Add to Longdo]
激光打引机[jī guāng dǎ yǐn jī, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˇ ˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]
镭射[léi shè, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ, / ] laser [Add to Longdo]
镭射印表机[léi shè yìn biǎo jī, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ ˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] laser printer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザ[れーざ, re-za] laser [Add to Longdo]
レーザーディスク[れーざーでいすく, re-za-deisuku] laser disk, LD [Add to Longdo]
レーザダイオード[れーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザメモリ[れーざめもり, re-zamemori] laser memory [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 laser \laser\ n. [acronym from Light Amplification by Stimulated
   Emission of Radiation: ca. 1955.]
   A device which produces an intense, usually narrow,
   monochromatic beam of coherent light; called also {optical
   maser}. It has various forms, and is used in various
   applications in science and technology. The beam is produced
   by boosting the majority of the electrons in specific
   radiation-absorbing atoms in a medium into a higher energy
   level, from which they are stimulated by their own emitted
   radiation to drop back synchronously to their lower energy
   level, and emit light which is in phase (coherent).
 
   Syn: optical maser.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laser
   n 1: an acronym for light amplification by stimulated emission
      of radiation; an optical device that produces an intense
      monochromatic beam of coherent light [syn: {laser},
      {optical maser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LASER
     Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Laser [leːzr] (n) , s.(m )
   laser
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top