Search result for

แช่เย็น

(33 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แช่เย็น-, *แช่เย็น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แช่เย็นก. เอาใส่ไว้ในเครื่องทำความเย็นหรือนํ้าแข็ง
แช่เย็นโดยปริยายหมายความว่า เอาไปเก็บไว้เป็นเวลานาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then it gels in the refrigerator and you flip it onto a plate.แล้วก็แช่เย็นให้เป็นวุ้นในตู้เย็น แล้วก็คว่ำลงบนจาน Julie & Julia (2009)
Ice cream's in the freezer.ไอศครีมอยู่ในช่องแช่เย็น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Look, there's even a refrigerator.ดูสิ มีช่องแช่เย็นที่ด้านหลังด้วยนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
There's a body in deep freeze in building 26.ที่มีศพถูกแช่เย็นอยู่ใน building 26 Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Maybe I'll freeze it then.ไม่งั้นก็แช่เย็นละกัน Frenzy (2009)
I need four bunsen burners, eight metal bowls yea big, and a freezer.ผมต้องการเครื่องพ่นหัวแก๊ส 4 ตัว ชามโลหะใหญ่ๆ 8 ชาม แล้วเครื่องแช่เย็น A New Day in the Old Town (2009)
- You chilled the wine.-คุณแช่เย็นไวน์ด้วย The American (2010)
If you could sit down with them and apologize, if you can show them that "John Crazy" has been put on ice, they'll drop this lawsuit thing.ถ้านายยอมนั่งคุยและขอโทษพวกมัน ถ้านายทำให้มันเห็นว่า "จอห์น คาที่" ถูกจับแช่เย็นเรียบร้อยแล้ว พวกมันจะเลิกเรื่องฟ้องร้อง Chuck Versus the Final Exam (2010)
Refrigerate after opening...เปิดดูเสร็จแล้วแช่เย็นคืนด้วย... My Bloody Valentine (2010)
These are defensive wounds, consistent with the boy resisting being placed in the freezer, arms outstretched.บาดแผลตรงนี้ คงเป็นร่องรอยการต่อสู้ สอดคล้องกับภาชนะที่เด็กชาย ถูกจับมัดขังอยู่ในนั่น ตู้แช่เย็นที่มี ที่จับเปิดจากด้านหน้า The Boy with the Answer (2010)
THE HOPE IS THAT THESE SURVEYSแต่ละคนแช่เย็น โดยฮีเลียมเหลว Beyond the Darkness (2010)
When he's not jamming in the basement of the physics department at the Technion in Israel, he's upstairs in his lab.แช่เย็นลงไปลบ 459 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่ฉันกำลังทำงานร่วม กับอะตอมหนาวมากเหล่านี้ ผมเจอปรากฏการณ์ The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deep-freeze[VT] แช่แข็ง, See also: แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
custard(คัส'เทิร์ด) n. ไข่ผสมนม (นึ่ง,ต้มหรือแช่เย็น) ใช้ราดผลไม้หรือขนม
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freeze-dry(ฟรีซ'ไดร) vt. แช่เย็นแห้ง
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
iced(ไอซฺทฺ) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,แช่เย็น,มีครีมขาวเคลือบหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top