Search result for

เสื้อผ้า

(73 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื้อผ้า-, *เสื้อผ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women's clothing เสื้อผ้าสตรี [TU Subject Heading]
Children's clothingเสื้อผ้าเด็ก [TU Subject Heading]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Men's clothingเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I forgot to include it in the garment bagฉันลืมเอาไอ้นี่ใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้า New Haven Can Wait (2008)
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
Look, here, take the dress, and I don't think thatดู นี่ซะ ใส่เสื้อผ้า และ ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
This is not about that dress. you are using that dressมันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า / คุณเลือกเสื้อผ้าพวกนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Or the spell wears offหรือสะกดว่า ถอดเสื้อผ้าออก Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)
Careful, guys! Those are couture!ระวังด้วย หนุ่มๆ นั่นเสื้อผ้าที่ฉันออกแบบนะ There Might be Blood (2008)
My clothes, not my mind.แค่เสื้อผ้า... ไม่ใช่จิตใจของฉัน Joy (2008)
If you can't handle wearing that stain, you can't handle a baby.ถ้าคุณไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่มีรอยด่าง คุณก็เลี้ยงเด็กไม่ได้ Joy (2008)
You never cleared out your closet for me.คุณไม่เคยจัดตู้เสื้อผ้าให้ฉันเลย The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
เสื้อผ้าชุด[n. exp.] (seūaphā chut) FR: tenue [f] ; costume [m]
เสื้อผ้าที่สะอาด[n. exp.] (seūa phā thī sa-āt) EN: clean clothes   FR: vêtement propre [m]
เสื้อผ้าสำเร็จรูป [X] (seūa phā samretrūp) EN: ready-to-wear ; readymade clothes ; ready made clothes   FR: prêt-à-porter [m]
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[n. exp.] (seūaphā peūoen nāmman) EN: clothes stained with grease   FR: vêtement taché de graisse [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel[N] เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
best bib and tucker[IDM] ชุดที่ดีที่สุด, See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
clothes[N] เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothing[N] เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments
coordinates[N] เสื้อผ้าที่เข้าชุดกัน
creation[N] เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม
duds[N] เสื้อผ้า
finery[N] เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, Syn. ornaments, frippery
foppery[N] เสื้อผ้า, กิริยาท่าทางหรือการแสดงออกของผู้ชายเจ้าสำอาง
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
agraffe(อะแกรฟ') n. ตะขอเกี่ยว (เสื้อผ้า, หมวก) ., Syn. agrafe
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
cloth(คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
boutique(n) เสื้อผ้าบูติก,ร้านบูติก
cloth(n) ผ้า,เสื้อผ้า
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ready made clothesเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ready made clothes (n ) เสื้อผ้าสําเร็จรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
洋服[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふく[fuku, fuku] (n) เสื้อผ้า
衣服[いふく, ifuku] เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย

German-Thai: Longdo Dictionary
darunterภายใต้สิ่งนั้นๆ หรือ ท่ามกลาง เช่น Du, vorher habe ich die Wäsche gewaschen. Darunter war deine auch drin. นี่เธอ ก่อนหน้านี้ฉันซักผ้า ท่ามกลางเสื้อผ้าเหล่านั้น มีของเธอด้วยนะ
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
weit(adj) หลวม บาน (เสื้อผ้า)
eng(adj) คับ (เสื้อผ้า)
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน
sich ausziehen(vt) |zog sich aus, hat sich ausgezogen| ถอดเสื้อผ้า
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,

French-Thai: Longdo Dictionary
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top