Search result for

เผื่อ

(63 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผื่อ-, *เผื่อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห่า[ฮ้า] (prep ) เผื่อว่า เช่น ห่าเพิ่นมา แปลว่าเผื่อเค้ามา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
เผื่อแผ่[V] be generous, See also: be liberal be open-handed, be helpful, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย, Thai definition: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้
เผื่อเลือก[V] reserve for selection, Example: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย, Thai definition: จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ, Ant. พอดี, Example: เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[V] keep in reserve, See also: keep as a spare, keep as an alternate, Syn. เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: แม่เตรียมเงินไว้อีก 1,000 บาทเผื่อขาดเผื่อเหลือจะได้ไม่ลำบากนัก, Thai definition: เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[V] reserve, See also: spare, Syn. เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, Ant. พอดี, Example: เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผื่อว. สำรอง เช่น กักนํ้าไว้เผื่อแล้ง
เผื่อให้มากไว้กว่าที่ต้องการสำหรับส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น กินเผื่อ เอาข้าวมาเผื่อ. สัน. ถ้า, หาก, สมมุติ, เผื่อว่า ก็ใช้.
เผื่อขาดเผื่อเหลือ, เผื่อเหลือเผื่อขาดว. ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ.
เผื่อน. บัวเผื่อน. (ดู บัว).
เผื่อว่าสัน. ถ้าว่า, สมมุติว่า, หากว่า, เช่น เผื่อว่ามากันมาก ๆ จะได้มีที่นั่ง, เผื่อ ก็ใช้.
เผื่อเรียกว. ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้ เรียกว่า ฝากเผื่อเรียก.
เผื่อเลือกว. ที่สำรองไว้มาก ๆ เพื่อจะได้เลือก.
เผื่อเหนียวว. ลักษณะที่ทำไว้มากกว่าที่ต้องการ เช่น ตีเผื่อเหนียว.
เผื่อแผ่ก. เจือจาน, ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี เช่น เขาเป็นคนมีน้ำใจ มีอะไรก็เผื่อแผ่เพื่อนฝูงเสมอ, แผ่เผื่อ ก็ว่า.
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
on callเผื่อเรียก, เมื่อเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just in case.ก็แค่เผื่อไว้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Maybe you could talk to jenny, figure out what's going on.- นายลองโทรหาเจนนี่ดูซิ เผื่อช่วยอะไรได้บ้าง There Might be Blood (2008)
Here. I pulled you a suit on the way out.นี่ ฉันเอาสูทมาเผื่อคุณตอนออกมา There Might be Blood (2008)
Let's get the power restored, so we are here to be found.กู้คืนระบบพลังงานเถอะ เผื่อจะมีใครมาพบ Rising Malevolence (2008)
I followed him, hoping to get some ammo to use against him in court.ตามเขาไป เผื่อว่าจะได้มีอะไรไปสวนกลับเขาในศาล And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh. And re-sow the fields for next year.เราต้องอยู่ต้องกิน ต้องเก็บไว้เผื่อปีหน้าอีก The Moment of Truth (2008)
Well, in case you ever need a spare.อืม... เอาไว้เผื่อสำรอง To Kill the King (2008)
I kept it to show you, if we ever met again.ฉันเก็บภาพนี้ไว้ เผื่อว่าเราได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ ฉันจะให้เอาให้เธอดูได้ไง Scandal Makers (2008)
We'd better get out of here, too. In case Guy and Bambas get picked up.เราควรจะไปจากที่นี่ดีกว่า เผื่อกายกับแบมบาสจะถูกจับได้ The Bank Job (2008)
See if it mentions the copper in charge.ลองดูเผื่อมีการพูดถึงตำรวจ The Bank Job (2008)
- Steam some sweet potatoes too!-นึ่งมันหวานเผื่อข้าด้วยนะ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
In case I can't hear the doorbell or something.เผื่อไว้เวลาผมไม่ได้ยิน เสียงกริ่งประตูหรือะไรก็ตาม Passengers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for   
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case   FR: si ; au cas où
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt pheūa leūa) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate   
เผื่อว่า[conj.] (pheūa wā) EN: if ; supposing ; in case   
เผื่อเลือก[v. exp.] (pheūa leūak) EN: reserve for selection   
เผื่อเหลือเผื่อขาด[v. exp.] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: reserve ; spare   
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: in case of emergency   
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful   
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful   FR: généreux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

English-Thai: Nontri Dictionary
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
freehanded(adj) เอื้อเฟื้อ,ใจกว้าง,เผื่อแผ่,มือเติบ,ใจป้ำ
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top