Search result for

เป็ด

(70 entries)
(0.3498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็ด-, *เป็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็ด[N] duck, See also: drake, duckling, Example: เท้าของเป็ดมีพังผืดสำหรับว่ายน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ปีกในวงศ์ Anatidae ปากแบน ตีนแบน ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำเก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ
เป็ด[N] kind of vegetable, See also: Alternanthera amoena, Example: ผักเป็ดแดงเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว (A. sessilis DC.) ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดแดง (A. ficoides R. Br.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ
เป็ด[N] duck-shaped boat, Syn. อีเป็ด, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเป็ด
เป็ดร่อน[N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
เป็ดพะโล้[N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ดน. ชื่อสัตว์ปีกจำพวกนกขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีหลายวงศ์ ปากแบน ตัวมีหลายสี เช่น นํ้าตาล ขาว เขียว ขนาดเล็กกว่าห่าน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัดและตีนกลีบช่วยในการว่ายนํ้า ว่ายนํ้าเก่ง กินปลา พืชนํ้า และสัตว์เล็ก ๆ เฉพาะเป็ดที่เลี้ยงตามบ้านมีต้นตระกูลมาจากเป็ดหัวเขียว ( Anas platyrhynchosLinn.) ในวงศ์ Anatidae.
เป็ดน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิดในสกุล Alternanthera วงศ์ Amaranthaceae เรียกว่า ผักเป็ด คือ ผักเป็ดขาว [ A. sessilis (L.) DC.] ใบสีเขียว กินได้และใช้ทำยาได้, ผักเป็ดไทย ก็เรียก และผักเป็ดแดง [ A. bettzickiana (Regel) G. Nicholson] ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ.
เป็ดน. ชื่อเรือต่อหรือเรือขุดต่อกระดานเสริมกราบชนิดหนึ่ง หัวท้ายแบน ๆ ก็มี หัวท้ายแหลมก็มี กลางป่องดูรูปร่างคล้ายเป็ด, อีเป็ด ก็เรียก.
เป็ดก่าน. ชื่อนกเป็ดนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Cairina scutulata (Müller) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae หัวและคอสีขาวประดำ อกสีเขียวเกือบดำ ทำรังในโพรงไม้ริมลำธารในป่า มักเกาะนอนบนต้นไม้สูง ๆ เวลาบินจะเห็นแถบสีขาวที่ปีกได้ชัดเจน ร้องเสียง “ก่า ๆ ” เป็นนกเป็ดนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.
เป็ดขันประชันไก่น. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยแต่อวดแสดงแข่งกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง.
เป็ดถบน. เป็ดกายสิทธิ์.
เป็ดน้ำน. ชื่อนกน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่หลายชนิด ในวงศ์ Anatidae และ Dendrocygnidae ปากแบน มีพังผืดนิ้วแบบตีนพัด ว่ายน้ำเก่ง บางชนิดดำน้ำได้ บินได้เร็ว มักอยู่เป็นฝูง ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มักมีขนสีสวยกว่าตัวเมีย แต่นอกฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้มีอาจสีสันเหมือนหรือคล้ายตัวเมีย กินพืชและสัตว์น้ำ, ในวงศ์ Anatidae เช่น เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลม ( Anas acutaLinn.) เป็ดแมนดาริน [ Aix galericulata (Linn.)] เป็ดคับแค [ Nettapus coromandelianus (Gmelin)] เป็ดดำหัวดำ [ Aythya baeri (Radde)] และ ในวงศ์ Dendrocygnidae คือ เป็ดแดง [ Dendrocygna javanica (Horsfield)].
เป็ดผี ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae ทำเสียงดังหวีดหวิวในเวลากลางคืนโดยใช้ปีกเสียดสีกัน มีทั้งชนิดที่มีปีกยาวคลุมลำตัว ลักษณะปีกเหมือนใบไม้ เมื่อเกาะเหมือนเอาใบไม้ ๒ ใบมาประกบกัน เช่น ชนิด Holochlora siamensis Karny และชนิดปีกสั้น เช่น ชนิด Eleandrus titan Karny.
เป็ดผี ๒น. ชื่อนกน้ำขนาดเล็ก ในวงศ์ Podicipedidae ปากแหลม มีพังผืดนิ้วแบบตีนกลีบ บินได้ในระยะสั้น ๆ หากินตามบึงหรือบริเวณที่มีพืชนํ้าจำนวนมาก ดำนํ้าเก่ง ทำรังบนสนุ่น ในประเทศไทยมี ๒ ชนิด คือ เป็ดผีเล็ก [ Tachybaptus ruficollis (Pallas)] และเป็ดผีใหญ่หรือเป็ดผีหงอน [ Podiceps cristatusI (Linn.)].
เป็ดพม่าน. ชื่อนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ชนิด Tadorna ferruginea (Pallas) วงศ์ย่อย Anatinae ในวงศ์ Anatidae ขนาดและรูปร่างคล้ายห่าน ลำตัวสีน้ำตาลแดง ตัวผู้มีลายคล้ายสร้อยคอเล็ก ๆ สีแดงเข้ม, จากพราก จากพาก จักรพาก หรือ จักรวาก ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ducksเป็ด [TU Subject Heading]
Ducksเป็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duck!เป็ดTransformers: Age of Extinction (2014)
Ducks.เป็ด The Great Dictator (1940)
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา. How I Won the War (1967)
It's the duck's guts.มันเป็นความกล้าเป็ด Mad Max (1979)
Steve "The Colonel" Cropper, Donald "Duck" Dunn..."พันเอก" ซทิฟ โครเพอ, "เป็ด" โดนเลด ดัน The Blues Brothers (1980)
Duck!เป็ดIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mickey's a mouse. Donald's a duck. Pluto's a dog.มิคกี้เป็นหนู โดนัลเป็นเป็ด พลูโตเป็นหมา Stand by Me (1986)
What's it to you if I brought a woman, a man or a fuckin' Muscovy duck?มีอะไรให้คุณถ้าผมพาผู้หญิงคนหนึ่งคนหรือไอ้เป็ดมัสโกวี? The Russia House (1990)
You walk like fucking Stepin Fetchit.เดินต้อยๆอย่างกับเป็ด Goodfellas (1990)
You fucking varmint. Dance!แกไอตับเป็ด เต้นสิ Goodfellas (1990)
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์" The Joy Luck Club (1993)
- You sound like a duck.- คุณเสียงเหมือนเป็ด Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็ด[n.] (pet) EN: duck   FR: canard [m]
เป็ดก่า[n. exp.] (pet kā) EN: White-winged Duck   FR: Canard à ailes blanches [m]
เป็ดคับแค[n.] (pet khapkhaē) EN: Cotton Pygmy-Goose   FR: Anserelle de Coromandel [f] ; Sarcelle de Coromandel [f] ; Oie pygmée de Coromandel [f]
เป็ดดำหลังขาว[n. exp.] (pet dam lang khāo) EN: Greater Scaup   FR: Fuligule milouinan [m] ; Grand Morillon [m] ; Canard milouinan [m]
เป็ดดำหัวดำ[n. exp.] (pet dam hūa dam) EN: Baer's Pochard   FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
เป็ดตุ๋น[n. exp.] (pet tun) EN: steamed duck   
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām sai) EN: clear duck stew   
เป็ดทะเล[n.] (pet thalē) EN: albatros   FR: albatros [m]
เป็ดน้ำที่ดำน้ำหากิน[n. exp.] (pet nām thī dam nām hā kin) EN: diving duck   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drake[N] เป็ดตัวผู้, Syn. gander, cob
duck[N] เป็ด, See also: เป็ดตัวเมีย, Syn. drake, duckling
fowl[N] สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน, See also: เป็ดไก่, Syn. poultry
mallard[N] เป็ดป่าซึ่งมีชื่อละติน Anus platyrhynchos
Mandarin duck[N] เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
merganser[N] เป็ดกินปลาประเภทหนึ่ง
sheldrake[N] เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส, Syn. shelduck
stool[N] นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, Syn. decoy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
bucktoothn. ฟันยื่น,ฟันเป็ด -pl.buckteeth
cavie(แค'วี) n. กรงเป็ดกรงไก่,ครอบเป็ดครอบไก่
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
domestic fowlเป็ดไก่
drake(เดรค) n. เป็ดตัวผู้.
drumstickn. ไม้ตีกลอง,ขาเป็ดไก่ที่มีเนื้อมาก
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus

English-Thai: Nontri Dictionary
drake(n) เป็ดตัวผู้
duck(n) เป็ด
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
mallard(n) เป็ดป่า,เป็ดน้ำ
poultry(n) เป็ด,ไก่
quack(n) เสียงเป็ดร้อง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,นักต้มตุ๋น
quack(vi) ร้องเสียงเป็ด,พูดเสียงขรม,พูดไม่เป็นสาระ,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
teal(n) นกเป็ดน้ำ
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top