Search result for

เปล่าประโยชน์

(34 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล่าประโยชน์-, *เปล่าประโยชน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าประโยชน์[V] be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก The Great Dictator (1940)
It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing.คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ Gandhi (1982)
If it isn't rewarded, there's no use for it.ถ้าไม่มีอะไรให้ ก็เปล่าประโยชน์ Day of the Dead (1985)
I think we just about got ourselves killed for nothing.ฉันว่า เราเกือบโดนฆ่าโดยเปล่าประโยชน์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Stop! Screaming won't help.ร้องไปเปล่าประโยชน์ Wild Reeds (1994)
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์ Episode #1.6 (1995)
Gotta get up early and waste some more money on my overpriced education.ชั้นต้อง ตื่นแต่เช้า จะได้ไม่เสียเงิน ค่าเล่าเรียนไปเปล่าประโยชน์ ผมไม่ได้ว่าคุณซะหน่อย ผมล้อเล่นนะ Good Will Hunting (1997)
You don't want to waste your life as the wife of some bureaucratคุณไม่ควรใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นเมียข้าราชการ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You can't win. It's pointless to keep fighting.คุณไม่มีทางชนะ เปล่าประโยชน์ที่จะสู้ The Matrix Revolutions (2003)
The doctor says if I don't do this everything else I've done is wasted.หมอบอกว่าถ้าชั้นไม่ทำมัน ทุกสิ่งที่ทำมาก็เปล่าประโยชน์ Formula 17 (2004)
Now if you send those refugees back, how many soldiers died in vain?ถ้าตอนนี้ท่านส่งพวกเขากลับไป แล้วทหารจำนวนเท่าไหร่ที่ต้องตายโดยเปล่าประโยชน์ Episode #1.43 (2006)
- It will do you no good.- ฉันว่ามันเปล่าประโยชน์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhelpful[ADJ] เปล่าประโยชน์, See also: ไร้ประโยชน์, ไม่ช่วยเหลือ, Ant. helpful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
goof(กูฟ) {goofed,goofing,goofs} n. คนโง่,ความผิด vi. ทำผิด,ทำพลาด,ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ vt. ทำให้ยุ่ง -Phr. (goof off เสียเวลา,เลี่ยงงาน)
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
jauk(จาค,จอค) {jauked,jauking,jauks} vi. พูดเล่น,ละเลย,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง,ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง,เชื่องช้า,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
loafer(โล'เฟอะ) n. ผู้เดินเตร่,ผู้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. loiterer,idler
loiter(ลอย'เทอะ) vt. เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย,เถลไถล,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ vi. ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์., See also: loiterer n. ดูloiter
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่

English-Thai: Nontri Dictionary
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
empty(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
futility(n) ความเปล่าประโยชน์,ความไม่สำคัญ
nought(adv) ศูนย์,ไม่มีอะไร,เปล่าประโยชน์
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] เปล่าประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top