Search result for

วิ่ง

(103 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิ่ง-, *วิ่ง*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แล่น (vi ) วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป้ายไฟวิ่ง (n ) moving sign display, electronic/neon sign with running text

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ล่น (กริยา ) วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แล่น[แล่น] วิ่ง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แล่น (vi ) วิ่ง,เผ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่ง[V] run, Example: ทหารกองรักษาการณ์วิ่งมาบอกว่า ญี่ปุ่นมายึดกองรักษาการณ์, Thai definition: ใช้ขาพาตัวเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเร็ว, แล่นไปโดยเร็ว
วิ่งกวด[V] chase, See also: pursue, run after, catch up, overtake, Syn. ไล่กวด, ไล่ตาม, กวด, Ant. วิ่งหนี, Example: ตำรวจวิ่งกวดขโมยไปติดๆ
วิ่งม้า[V] race horses, See also: run a horse-race, Thai definition: ให้ม้าวิ่งแข่งพนันกัน เพื่อให้รู้ว่าตัวไหนจะชนะ
วิ่งรอก[V] be on the run, See also: bustle about, Example: ในทางปฏิบัติแล้ว นางแบบชุดว่ายน้ำจะไม่วิ่งรอกมากเพราะเป็นมารยาทและป้องกันการเฟ้อ, Thai definition: อาการที่นักร้องหรือนักแสดงเป็นต้นไปแสดงตามที่ต่างๆ หลายแห่งในวันเดียวกันหรือคืนเดียวกันให้ทันกำหนดเวลา
วิ่งรอก[V] run around, See also: run continuously, run ceaselessly, Thai definition: อาการที่รถรับจ้างวิ่งรถเปล่าตระเวนหาผู้โดยสาร
วิ่งรอก[V] run a kite in, See also: take turns to pull the string of a male kite, Syn. วิ่งกะรอก, Thai definition: อาการที่คนชักว่าววิ่งช่วยกันฉุดสายป่านโดยเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวจุฬาพาว่าวปักเป้าเข้ามาในแดนตน หรือเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวปักเป้าทำให้ว่าวจุฬาเสียเปรียบแล้วรอกให้ว่าวจุฬาตก
วิ่งราว[V] snatch and run away, See also: grab and run, Syn. ฉกชิงวิ่งราว, Example: เดือนนี้เป็นหนที่สองแล้วที่เธอถูกวิ่งราวกระเป๋า, Thai definition: ฉกเอาสิ่งของแล้ววิ่งหนีไป
วิ่งไล่[V] chase (after), See also: run after in order to catch, Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม, Ant. วิ่งหนี, Example: ร่างกายของเสือโคร่งคล่องแคล่วปราดเปรียว สามารถวิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: วิ่งให้ทันสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
วิ่งไล่[V] chase (after), See also: run after in order to catch, Syn. วิ่งกวด, วิ่งตาม, Ant. วิ่งหนี, Example: ร่างกายของเสือโคร่งคล่องแคล่วปราดเปรียว สามารถวิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: วิ่งให้ทันสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
วิ่งผลัด[N] relay race, Syn. กีฬาวิ่งผลัด, Example: วิ่งผลัดเป็นกีฬาที่เขาถนัดมากที่สุด, Thai definition: การแข่งขันชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็นชุดๆ แต่ละชุดจัดคนยืนตามจุดต่างๆ ที่กำหนด คนแรกจะเริ่มวิ่งจากต้นทาง แล้วส่งไม้ให้คนที่ 2 คนที่ 2 วิ่งไปส่งให้คนที่ 3 ตามลำดับ ชุดใดวิ่งถึงหลักชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิ่งก. ยกขางอขึ้นแล้วเหยียดไปแตะพื้นข้างหน้าสลับกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปโดยเร็ว เช่น คนวิ่งไปวิ่งมา ม้าวิ่งในสนาม, แล่นไปโดยเร็ว เช่น เรือวิ่งข้ามฟาก รถวิ่งไปตามถนน
วิ่งวิ่งเต้น.
วิ่งน. การแข่งขันชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อให้ถึงหลักชัยก่อน ตามระยะทางที่กำหนด เช่น วิ่ง ๑๐๐ เมตร วิ่ง ๔๐๐ เมตร.
วิ่งกระสอบน. การเล่นชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแต่ละคนสวมกระสอบวิ่งแข่งกัน ใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ, วิ่งสวมกระสอบ ก็ว่า.
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว, วิ่งข้ามรั้วน. การแข่งขันชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องวิ่งเร็วแล้วกระโดดข้ามรั้วที่วางไว้เป็นระยะ ๆ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ใครถึงหลักชัยก่อนถือว่าชนะ.
วิ่งควายก. ให้ควายวิ่งแข่งกันโดยมีคนขี่บนหลัง.
วิ่งงัวก. ให้คน ๒ คนวิ่งแข่งกัน, วิ่งวัว ก็ว่า.
วิ่งทนก. วิ่งแข่งระยะทางไกล กำหนดระยะทางตามมาตรฐานการแข่งขันโอลิมปิก คือ ๒๖ ไมล์ ๓๘๕ หลา หรือ ๔๑.๘ กิโลเมตร, วิ่งมาราธอน ก็ว่า.
วิ่งผลัดน. การแข่งขันชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็นชุด ๆ ชุดละ ๔ คน แต่ละชุดจัดคนยืนอยู่ในลู่ของตนตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด คนแรกจะเริ่มวิ่งจากต้นทาง แล้วส่งไม้ให้คนที่ ๒ คนที่ ๒ วิ่งไปส่งให้คนที่ ๓ และคนที่ ๓ วิ่งไปส่งให้คนที่ ๔ ตามลำดับ คนที่ ๔ ของชุดใดวิ่งถึงหลักชัยก่อนเป็นผู้ชนะ.
วิ่งม้าก. ให้ม้าวิ่งแข่งพนันกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastวิ่งด้วยแรงเฉื่อย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ReRun!วิ่งShowtime (2002)
Run!วิ่งThe Matrix Reloaded (2003)
Run!วิ่งMadagascar (2005)
Run.วิ่ง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Run!วิ่ง Predators (2010)
Dogs are fast.หมาวิ่งเร็วแฮะ The Legacy (2011)
Run!วิ่งBringing Out the Dead (2012)
Run.วิ่ง Burned (2013)
Run!วิ่ง Clockwork (2013)
Run!วิ่งCurtains (2013)
Move!วิ่งไป! Isolation (2013)
Run.วิ่ง I, Frankenstein (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่ง[v.] (wing) EN: run   FR: courir ; filer
วิ่ง 100 เมตร[n. exp.] (wing neung røi mēt) EN: 100 m ; 100 metres ; 100 meters (Am.)   FR: 100 mètres [m]
วิ่ง 100 เมตรชาย[n. exp.] (wing neung røi mēt chāi) EN: 100 m (m)   FR: 100 mètres masculin [m]
วิ่ง 100 เมตรหญิง[n. exp.] (wing neung røi mēt ying) EN: 100 m (w)   FR: 100 mètres féminin
วิ่ง 10000 เมตร[n. exp.] (wing neung meūn mēt) EN: 10,000 m   FR: 10.000 mètres [m]
วิ่ง 10000 เมตรชาย[n. exp.] (wing neung meūn mēt chāi) EN: 10,000 m (m)   FR: 10.000 mètres masculin [m]
วิ่ง 10000 เมตรหญิง[n. exp.] (wing neung meūn mēt ying) EN: 10,000 m (w)   FR: 10.000 mètres féminin [m]
วิ่ง 1500 เมตร[n. exp.] (win neung phan hā røi mēt) EN: 1,500 m ; 1,500 metres ; 1,500 meters (Am.)   FR: 1.500 mètres [m]
วิ่ง 1500 เมตรชาย[n. exp.] (win neung phan hā røi mēt chāi) EN: 1,500 m (m)   FR: 1.500 mètres masculin [m]
วิ่ง 1500 เมตรหญิง[n. exp.] (win neung phan hā røi mēt ying) EN: 1,500 m (w)   FR: 1.500 mètres féminin

English-Thai: Longdo Dictionary
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt[VI] วิ่งหนี, Syn. scarper
beat it[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
canter[VT] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter[VI] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง), Syn. jog, trot
course[VI] วิ่งอย่างรวดเร็ว
charge into[PHRV] วิ่งเข้าชน, See also: วิ่งชน
chase about[PHRV] เล่นไปทั่ว, See also: วิ่งไล่กันไปทั่ว
chase around[PHRV] เล่นไปทั่ว, See also: วิ่งไล่กันไปทั่ว, Syn. chase about
cheese it[PHRV] วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป (คำไม่เป็นทางการ)
do a bunk[IDM] วิ่งหนีไป (คำสแลง), See also: หนีรอดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airstrip(แอร์' สทริพ) n. ทางวิ่งเครื่องบิน
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(vt) กรอง,ร่อน,เผ่น,วิ่งหนี,เขมือบ
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
canter(vi) เหยาะย่าง(ม้า),วิ่งช้าๆ
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
gallop(vi) ควบม้า,วิ่งห้อ,ห้อม้า
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rin (vi ) วิ่ง
rin[ริน] (vi ) วิ่ง
rin[ริน] (vt ) วิ่ง
run overวิ่งทับ
streak through the quad (phrase ) วิ่งแก้ผ้าที่ลาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
走る[はしる, hashiru] (n) วิ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
走る[はしる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run
駆ける[かける, kakeru] Thai: วิ่ง English: to run
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: วิ่งไล่ English: to run after

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rennen (vi) วิ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top