Search result for

ล่ะ

(28 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล่ะ-, *ล่ะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ะ[END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่ะว. คำใช้ประกอบข้อความข้างหน้าเพื่อยืนยันให้มีน้ำหนักขึ้น เช่น มิน่าล่ะ จะไปไหมล่ะ, เล่า ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About what?อะไรล่ะThe Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
There's a first time for everything.ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอล่ะ The Serena Also Rises (2008)
- What is it, Chuck?อะไรอีกล่ะ ชัค? The Serena Also Rises (2008)
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)
They'll be on to someone else next week and then back to you.เหมือนกับที่พวกเธอก็จะไปกรี๊ดคนอื่นสักอาทิตย์นึง จากนั้นก็กลับมาหาเธอไงล่ะ The Serena Also Rises (2008)
- What would you suggest?- จะแนะนำอะไรล่ะ The Ex-Files (2008)
Maybe I only have bad news.สงสัยฉันจะมีแต่ข่าวร้ายแล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
You're about to see the real Serena.นายจะได้เห็นเซรีน่าตัวจริงล่ะ The Ex-Files (2008)
Why should I go, Dan?ทำไมฉันต้องไปด้วยล่ะ ในเมื่อเพื่อนฉันอยู่นี่ The Ex-Files (2008)
So what, Dan? It hurt.แล้วไงล่ะ แดน มันเจ็บปวดนะ The Ex-Files (2008)
Classy? Like you asking another girl out our first day back at school?ชั้นหนึ่งหรอ เธอล่ะ ชวนผู้หญิงมาออกเดต ในวันแรกที่พวกเรามาโรงเรียน The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ะเนี่ย[X] (la nīa) FR: donc

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
what(วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ

English-Thai: Nontri Dictionary
BYE-bye-bye(int) ลาก่อน,ไปล่ะนะ

German-Thai: Longdo Dictionary
alsoเอาล่ะ, แล้ว
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)
Tschüss!ลาก่อน, บ๊ายบาย, ไปล่ะ (ใช้พูดเวลาร่ำลา), See also: Auf Wiedersehen!
in etwaโดยประมาณ, สัก... (ภาษาพูด) ตัวอย่างการใช้คำ a: Wann bist du angekommen? = คุณมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ละเนี่ย? b: In etwa 10 Minuten schon. = อ๋อ ก็สัก 10 นาที แล้วล่ะ, See also: S. ungefähr,etwa,
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
wannเมื่อไหร่ (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Wann bist du fertig? เมื่อไหร่เธอถึงเสร็จล่ะ
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ
Siehst du ihn jemals?(phrase) เธอเคยเห็นเขาสักครั้งไหมล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top