Search result for

พักอยู่

(35 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักอยู่-, *พักอยู่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยับยั้งพักอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า Rebecca (1940)
We've found you a place to stay with one of our third-year students who lives in town.เราจัดให้เธอพักอยู่กับนักเรียนปีสาม คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเมือง Suspiria (1977)
I lived in one of the guest rooms...ฉันพักอยู่ที่ห้องสำหรับแขก... Suspiria (1977)
He's gonna be staying with me for a few weeks.เขาคงจะพักอยู่กับผมสักพัก The Blues Brothers (1980)
You don't have to go home but you can't stay here.คุณไม่ต้องกลับบ้านแต่คุณก็ไม่สามารถพักอยู่ที่นี่ The Blues Brothers (1980)
She's taking a break.เธอก็พักอยู่ไง Dirty Dancing (1987)
I lodge with his mother, opposite.ผมพักอยู่กับแม่ของเขา ฝั่งตรงข้าม A Short Film About Love (1988)
Why are you sitting there resting when we're so near the end?ทำไม ลูกยังนั่งพักอยู่ได้ ตอนที่เราเข้าใกล้ตอนจบแล้ว อย่างนี้? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Where are you staying?ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ใด Wuthering Heights (1992)
Shouldn't take more than three, four days, tops. You okay, honey? Come on.พักอยู่ที่นี่สักสามหรือสี่วัน โอเคไหมที่รัก Junior (1994)
She packed a bag to go and stay with...เธอบรรจุถุงที่จะไปและพักอยู่กับ ... The Shawshank Redemption (1994)
We're staying here at the inn.เราพักอยู่ที่นี่ โรงแรมนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying   FR: séjourner ; demeurer ; loger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp[VI] พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
ensconce in[PHRV] พักอยู่สบาย, See also: หลบซ่อน, ซ่อนอย่างสบาย
encamp[VI] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encamp[VT] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
lodge at[PHRV] พักอยู่ที่
lodge with[PHRV] อาศัยอยู่กับ, See also: พักอยู่กับ, Syn. room with
overstay[VI] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
overstay[VT] อยู่นานเกินไป, See also: พักอยู่เกินเวลา, Syn. outstay
perch on[PHRV] เกาะบน, See also: พักอยู่บนที่สูง
put up with[PHRV] พักอยู่กับ, See also: ค้างคืนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
remain(vi) คงอยู่,อยู่,ค้าง,เหลืออยู่,พักอยู่,รอนแรม
stay(vi) หยุดอยู่,พักอยู่,อาศัยอยู่,ยืนหยัด,ทน,ค้างอยู่
winter(vi) พักอยู่ระหว่างหน้าหนาว,ใช้ในฤดูหนาว

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top