Search result for

บ้านเกิด

(41 entries)
(0.3333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้านเกิด-, *บ้านเกิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
บ้านเกิดเมืองนอน[N] homeland, See also: motherland, fatherland, Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านเกิดเมืองนอนน. ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ma la cosa terribile que esiste in la patria mia.แต่ที่บ้านเกิดฉัน แย่กว่านั้นอีกนะ An American Tail (1986)
If you think things were bad in Russia, you should see things in my country.ถ้าพวกนายคิดว่า ที่รัสเซียแย่แล้วนะ พวกนายควรจะได้เห็น ที่บ้านเกิดของฉัน An American Tail (1986)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
Or how about where you were born?หรือบ้านเกิดแกน่ะ จำได้รึเปล่า? Ghost in the Shell (1995)
Go back to your homeland and kill them there.กลับไปที่บ้านเกิดของคุณและฆ่าพวกเขามี Princess Mononoke (1997)
They were destroying the village I was born in, Takster in Amdo.พวกนั้นกำลังทำลาย บ้านเกิดของเรา ทักสเทอร์ ที่อัมโด Seven Years in Tibet (1997)
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ GTO (1999)
Her hometown?บ้านเกิดเธอละอยู่ไหน Failan (2001)
Aso is your hometown. Right?บ้านเกิดคุณคืออาโซใช่มั้ย Yomigaeri (2002)
Images of Hope: Birthplace of American Art.เอาเป็น ภาพแห่งเมืองโฮป ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกา Hope Springs (2003)
But how is Hope the birthplace of American art?แต่ทำไมเมืองโฮปถึงเป็น ศิลปะบ้านเกิดของอเมริกาล่ะครับ Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บ้านเกิดเมืองนอน[n. exp.] (bānkoēt-meūangnøn) EN: hometown ; native town   FR: ville natale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
birthplace[N] สถานที่เกิด, See also: บ้านเกิด
fatherland[N] บ้านเกิดเมืองนอน, See also: เมืองเกิด, Syn. mother country, homeland
homeland[N] บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
hometown[N] บ้านเดิม, See also: บ้านเกิด
mother country[N] บ้านเกิด
motherland[N] บ้านเกิดเมืองนอน, See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด, Syn. homeland, mother country
motherland[N] บ้านเกิด, Syn. homeland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
fatherlandn. ประเทศบ้านเกิดเมืองนอน,ปิตุภูมิ
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
hometown(โฮม'เทาน์) n. บ้านเกิดเมืองนอน adj. เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
fatherland(n) ปิตุภูมิ,แผ่นดินเกิด,บ้านเกิดเมืองนอน
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
hometown(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นกำเนิด,ภูมิลำเนา

German-Thai: Longdo Dictionary
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top