Search result for

ทำสงคราม

(30 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำสงคราม-, *ทำสงคราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำสงคราม[V] war, See also: battle, Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน, Example: สหรัฐเคยทำสงครามกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.แต่ในช่วงสุดท้ายที่เขาเป็นคนคุมเพื่อช่วยให้มีความพยายามทำสงครามอเมริกัน เพื่อให้เป็นเวลาหกเดือนที่เขาทำงานอยู่ในร้านขนมของฉัน The Godfather (1972)
I want Sollozzo, or we go to war...ฉันต้องการ Sollozzo หรือเราจะไปทำสงคราม ... The Godfather (1972)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
He coined the phrase, "Make love, not war."เขาประดิษฐ์วลี "ร่วมรักไม่ใช่ทำสงครามField of Dreams (1989)
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์ The Russia House (1990)
It was before Apalachin and before Crazy Joe... decided to take on a boss and start a war.เป็นช่วงก่อนหน้า อพาลาคิน และ ก่อนหน้าที่เครซี่ โจ ตัดสินใจขึ้นบังลังก์เปิดศึกทำสงคราม Goodfellas (1990)
-Oh, the war. Yes.ทำสงคราม ใช่สิ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And until he left for the war, was considered... the South's premier golfer.และก่อนที่เขาจะจากไปทำสงคราม... ...เขาเป็นยอดนักกอล์ฟของภาคใต้ The Legend of Bagger Vance (2000)
My father equates business with war.พ่อฉันคิดว่าการทำธุรกิจก็เหมือนกับการทำสงคราม Metamorphosis (2001)
Yeah, yeah, it sounds like they're gonna start a war.ใช่ๆ เหมือนกับว่าพวกนั้นอยากจะทำสงคราม Howl's Moving Castle (2004)
It's... promoting human warfare... Promoting human warfareมันคือการสนับสนุนการทำสงครามของมนุษย์ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
war[VI] ทำสงคราม, See also: ต่อสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
war(วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม, Syn. warfare,fight
war cryเสียงกู่ร้องการทำสงคราม,คติพจน์หรือคำขวัญที่ใช้ในการเรียกร้องความสามัคคี
war zonen. บริเวณที่มีการทำสงคราม,เขตสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
militant(n) ผู้ต่อสู้กัน,ผู้ทำสงคราม
war(vi) ทำสงคราม,ต่อสู้,สู้รบ,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ทำศึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top