Search result for

ดุก

(28 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุก-, *ดุก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุกดิก[V] move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุกน. ชื่อปลานํ้าจืดทุกชนิดในสกุล Clarias วงศ์ Clariidae ไม่มีเกล็ด มีเงี่ยงเฉพาะที่ครีบอก ส่วนใหญ่ครีบหลังและครีบก้นยาวแต่ไม่ติดต่อกับครีบหาง เช่น ดุกอุย ( C. macrocephalus Günther) ซึ่งมีขอบปลายกระดูกท้ายทอยมน กลม ดุกด้าน [ C. batrachus (Linn.)] ซึ่งมีขอบปลายกระดูกท้ายทอยแหลม ดุกลำพัน [ C. nieuhofi (Valenciennes)] ซึ่งมีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง.
ดุกดิกก. อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่ง เช่น นั่งนิ่ง ๆ อย่าดุกดิก แม่จะตัดผมให้, กระดุกกระดิก ก็ว่า.
ดุกทะเลน. ชื่อปลาทะเลหรือนํ้ากร่อยชนิด Plotosus lineatus (Thunberg) และ P. canius (Hamilton) ในวงศ์ Plotosidae มีเงี่ยงที่ครีบอกและครีบหลังตอนแรก ส่วนครีบหลังตอนที่ ๒ ต่อเนื่องกับครีบก้นและครีบหางยาว, สามแก้ว ปิ่นแก้ว หรือ เป็ดแก้ว ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're awfully attached to this Penny character, huh wags?นายนี่รู้สึกจะห่วงนักแสดงที่ชื่อเพ็นนีจริงๆเลยนะ เจ้าดุกดิก Bolt (2008)
You may find Narnia a more savage place than you remember.ที่นาเนีย ดุกว่า ที่พวกท่านจำได้มาก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Everything is automated these days, so I just hacked in to the shipping companies server and swapped a few numbers around so the package came to me.วันนั้นทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผมก็แค่ เจาะเข้าไปในเซิฟเวอร์ของบริษัทขนส่ง และเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อย พัสดุก็ส่งมาถึงผม Law Abiding Citizen (2009)
Flat against your skin so it doesn't wiggle around too much.ให้ผิวหนังนายราบ อย่ากระดุกแขนให้สั่นจนเกินไป Phoenix (2009)
Uh, Marmaduke.อืมมม มาร์มาดุกละกัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Like kissing a catfish... a dead, cold catfish with slimy lips.เห็นไหม เหมือนจูบกับปลาดุก ที่ตาย เย็นยะเยือก ลื่นๆแหยะๆ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
It's a wonderful place to live, fried catfishes, all the good food that we love to eat but it's not good for us as football players, you'd have to be aware, Mike.มันเป็นที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่, ทอดปลาดุก, อาหารที่ดีทั้งหมด ที่เรารัก แต่มันไม่ดีสำหรับพวกเรา เหมือนนักฟุตบอล, The Blind Side (2009)
And one day, he didn't appear anymore.แล้ววันนึง มันก็ไม่กระดุกกระดิกเลย Womb (2010)
Ninety dollars from Panda Express so Ryan Dukes could tell people I showed him mine, but he did not show me his.90 เหรียญ ของร้านอาหารจีน Panda Express เพื่อที่ ไรอัน ดุกส์ จะบอกคนอื่นได้ว่า... ... ฉันโชว์ของดีให้เขาดู แต่เขาไม่ได้โชว์ของตัวเอง Easy A (2010)
I do know it's a type of catfish,ผมรู้ว่ามันเป็นปลาดุกประเภทหนึ่ง Questions and Antlers (2010)
Look at this lockstitch.ดุการกุ๊นนี่ The Uncanny Valley (2010)
We have a preset meeting for today at 2:00 at the Old Duke Tavern.เราควรจะพบกันวันนี้ตอนตี2 ที่ร้านเหล้า โอลด์ ดุกค์ Chuck Versus the First Fight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุก[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer

English-Thai: Longdo Dictionary
catfish(n) ปลาดุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
squirmy(สเควอ'มี) adj. ดิ้นไปมา,บิด ๆ ,งอ,กระดุกกระดิก,เหมือนตัวหนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
catfish(n) ปลาดุก
squirm(vi) ดิ้นรน,บิดตัวไปมา,กระดุกกระดิก

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top