Search result for

จับตัว

(33 entries)
(0.1892 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับตัว-, *จับตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับตัว[V] capture, See also: catch, seize, arrest, Syn. จับ, จับกุม, จับกุมตัว, Ant. ปล่อยตัว, Example: จนป่านนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับตัววางตายก. กำหนดลงไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง, กำหนดตัวบุคคลให้ประจำหน้าที่โดยเฉพาะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcifyจับตัวเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
We need to work on our own boring procedures and figure out a strategy to find Grievous.เราต้องทำตามขั้นตอนน่าเบื่อนี่ และหามาตรการจับตัวกรีวัส Rookies (2008)
Capturing Grievous could turn the tide of the war.การจับตัวกรีวัสสามารถพลิกหน้าสงครามได้ Lair of Grievous (2008)
And if he doesn't know we're here, we could take him down easy.และถ้าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ เราก็จะจับตัวเขาได้ง่ายขึ้น Lair of Grievous (2008)
The battle droids will surely capture you, or worse, me.พวกดรอยด์รบจะต้องจับตัวเจ้าได้แน่ หรือหนักหน่อย ก็ข้า Bombad Jedi (2008)
This is our chance to capture Viceroy Gunray, but I need you to stay calm.นี่เป็นโอกาสของเราที่จะจับตัวอุปราชกันเรย์ แต่เจ้าต้องสงบจิตใจ Bombad Jedi (2008)
The capture of Viceroy Gunray is a major victory for the Republic.การจับตัวอุปราชกันเรย์ เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
Arrest all! Monks and women regardless!จับตัวไว้ทั้งหมด ทั้งพระและบรรดาผู้หญิงสำส่อน Portrait of a Beauty (2008)
Arrest all!จับตัวไว้ มานี่เลย Portrait of a Beauty (2008)
Teacher found out and captured me before the troops arrivedเมื่ออาจารย์มาพบเข้า จึงจับตัวหม่อมฉันไว้ ก่อนที่ทหารจะมาถึง Portrait of a Beauty (2008)
I believe it was the Mage Stone you sensed on the night of Tom's arrest.ลุงเชื่อว่ามันเป็นหินเวทมนตร์ เจ้ารู้ใช่ไหมในคืนที่ ทอม ถูกจับตัว To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับตัว[v.] (jap tūa) EN: arrest s.o.   FR: arrêter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clot[VI] จับตัวเป็นลิ่ม
pull in[PHRV] จับตัว (คนที่คิดว่าเป็นคนทำผิด), Syn. bring in, take in
sweat[VI] จับตัวเป็นหยดน้ำ, See also: ซึมออกมาเป็นหยดน้ำ, Syn. exude, transude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
blood platelet n.เกล็ดเลือดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยการจับตัวเป็นก้อน
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
clotted(คลอท'ทิด) adj. ซึ่งแข็งตัว,ซึ่งจับตัวเป็นก้อน
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
curdy(เคิร์ด'ดี) adj. คล้ายนมข้น,จับตัวเป็นก้อน
fibrin(ไฟ' บริน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำให้โลหิตแข็งตัวหรือจับตัวเป็นลิ่มโลหิต
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捕る[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
抑える[おさえる, osaeru] Thai: จับตัวไว้ให้อยู่ English: to arrest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top