Search result for

ข้างใน

(54 entries)
(0.3058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างใน-, *ข้างใน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใน[N] inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count unit: ข้าง, Thai definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน
ข้างใน[PREP] inside, Syn. ภายใน, ด้านใน, Ant. ข้างนอก, Example: เชิญชมงานนิทรรศการแสตมป์ไทยข้างในหอประชุม, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intraepidermalข้างในผิวหนังชั้นบนสุด [การแพทย์]
Inwardข้างใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have B76 come right in.ให้ B76 เข้ามาข้างใน The Great Dictator (1940)
With goldfish inside.แล้วก็มีปลาทองอยู่ข้างในด้วย The Great Dictator (1940)
The diver made another discovery. Broke one of the ports and looked into the cabin.เเต่นักประดานํ้าค้นพบอย่างอื่นอีก เขาพังช่องอากาศเเละเข้าไปดูห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
It's Rebecca's body lying there on the cabin floor.มันคือศพของรีเบคคา นอนอยู่บนพื้นห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
Useless to describe what went on in these cells.ป่วยการ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้างใน Night and Fog (1956)
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่ Night and Fog (1956)
I've lived here all my life. I've never been inside it.ผมเคยอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตของฉัน ผมไม่เคยอยู่ข้างใน 12 Angry Men (1957)
What a fish!ตอนนี้เขามีด้านข้างในปากของ เขา The Old Man and the Sea (1958)
"I must get him alongside this time, " the old man thought.ฉันจะต้องได้รับเขาข้างในเวลา นี้ คนที่คิดเก่า The Old Man and the Sea (1958)
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง The Old Man and the Sea (1958)
Bill Carson's name is written on it.ข้างในเขียนชื่อบิล คาร์สันไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come inside.เข้ามาข้างในHow I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างใน[adv.] (khāng-nai) EN: inside   FR: à l'intérieur ; dedans

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in[PREP] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inside, within
in[ADJ] ใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน, Syn. inner, inside
inner[ADJ] ข้างใน, See also: ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน, Syn. inside, middle, interior, secret, Ant. outer
inside[PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. within, Ant. outside
inside[ADJ] ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. inner, interior, Ant. exterior
interior[ADJ] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ข้างใน, Syn. inner, inside, internal, inward
in[PRF] ใน, See also: ข้างใน
within[PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within[ADV] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antihelix(แอนทิฮี' ลิคซ) สันโค้งข้างในของใบหู
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า,ม้วนเข้า,เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
in(adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน
in(pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
inside(adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม
inside(adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน
interior(adj) ชั้นใน,ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ส่วนลึก,ลี้ลับ
internal(adj) ภายใน,ข้างใน,ส่วนใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
内外[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
intern(adj) ภายใน ข้างใน เช่น Gegen dem Kanzler gibt es interne Kritik.

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top