Search result for

*hiding*

(153 entries)
(0.0606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hiding, -hiding-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hiding[N] การซ่อน, See also: การหลบซ่อน, Syn. concealment
hiding[N] สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน, See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding[N] การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวด, Syn. beating, flogging, thrashing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
information hidingการซ่อนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's hiding in my cellar.ชูลท์ซ ได้หลบหนี ตอนนี้เขา ซ่อนในห้องใต้ดินฉัน The Great Dictator (1940)
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ The Great Dictator (1940)
"At police HQ it was believed he may be hiding in the ghetto."ตำรวจลับ รายงานว่า เขาได้หลบซ่อนใน ชุมชนยิว. The Great Dictator (1940)
The mistress of the house was hiding behind the door.เพราะนายหญิงของบ้านหลบอยู่หลังประตู Rebecca (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
I'm only interested in what name Jackson's hiding under now!ฉันแค่ต้องการรู้ว่า แจ๊คสันคือชื่อปลอมหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name Jackson's hiding under is Bill Carson.ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I want you to find out where that old pimp Tattaglia is hiding.ฉันต้องการให้คุณที่จะหาที่ที่แมงดาเก่า Tattaglia ซ่อนอยู่ The Godfather (1972)
I'm an American, hiding in Sicily.ฉันอเมริกันซ่อนตัวอยู่ในซิซิลี The Godfather (1972)
Because the desert Is hiding a wellก็เพราะมีบ่อน้ำซ่อนอยู่ในทะเลทราย The Little Prince (1974)
At night, the desert Is hiding the sunทะเลทรายมีดวงตะวันซ่อนไว้ในราตรี The Little Prince (1974)
Water was hidingน้ำซ่อนอยู่ The Little Prince (1974)
But now the water Is hiding in meแต่ตอนนี้น้ำซ่อนอยู่ในกายฉัน The Little Prince (1974)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)
Mr. Gandhi will find he's on a long hiding to nothing.คานธีจะพบว่า เขาต้องเสียเวลาซ่อนตัวไปนาน Gandhi (1982)
Are you hiding?มีใครซ่อนตัวอยู่ไหม? Clue (1985)
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ Stand by Me (1986)
Where are you hiding?- มันไม่อยู่ที่นี่แล้ว *batteries not included (1987)
You're hiding somethingนายปกปิดอะไรบางอย่าง? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It's no use hiding.ไม่มีที่ให้ซ่อนแล้ว Akira (1988)
This is a great hiding placeเหมือนที่ซ่อนลับเลย My Neighbor Totoro (1988)
What are you hiding?แกซ่อนอะไรไว้? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- And you're hiding something as well.- และคุณกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเช่นกัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I don't want to. Am I supposed to pick up and leave everything? Go hiding?เราควรต้องเก็บของ แล้วทิ้งทุกสิ่งอย่างไปหลบซ่อนเหรอ Goodfellas (1990)
I know where he is. He's hiding now.ฉันรู้ว่ามันอยู่ไหน มันหลบอยู่ Goodfellas (1990)
What are you hiding?แกซ่อนอะไรไว้? The Lawnmower Man (1992)
I am the one hiding under your bedฉันเป็นคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงของเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
I am the one hiding under your stairsฉันเป็นคนหนึ่งซ่อนอยู่ที่ใต้บันไดบ้านเธอ The Nightmare Before Christmas (1993)
'Round that corner, man Hiding in the trash canในมุมนั้น มีคนซ่อนในถังขยะ The Nightmare Before Christmas (1993)
Yeah. I'd find a good hiding place if I were you.หาที่ซ่อนดีๆแล้วกัน Schindler's List (1993)
I didn't see him ! They're hiding. I'm telling you, they're hiding.ไม่เห็นเขาเลย Schindler's List (1993)
Find your own hiding place.ไปหาที่ใหม่ซิ Schindler's List (1993)
Dr Nemman's been hiding medical evidence from the beginning.พวกเขาไม่รู้อะไรหรอก Deep Throat (1993)
If Butch goes to Indochina, I want a nigger hiding in a bowl of rice... ready to pop a cap in his ass.ถ้าบุทช์ไป lndochina ฉันต้องการดำซ่อนตัวอยู่ในชามข้าว ... พร้อมที่จะปรากฏหมวกในตูดของเขา Pulp Fiction (1994)
I understand perfectly. You're hiding the truth.ฉันเข้าใจดี เธอกำลังซ่อนความจริง Wild Reeds (1994)
He was hiding. He heard it mostly.เขาหลบอยู่ได้ยินแต่เสียง Heat (1995)
You think hiding in solid rock is fun?ฮ๊า! เธอคิดว่ามุดอยู่ใน หินแข็งๆสนุกเหรอ? James and the Giant Peach (1996)
Where are you hiding, boy?แกไปหลบอยู่ที่ไหน? James and the Giant Peach (1996)
- Central Park. - And loads of dark hiding places.- เซ็นทรัล พาร์ก James and the Giant Peach (1996)
No dark hiding places.ไม่มีที่มืดให้หลบซ่อน James and the Giant Peach (1996)
Is it me you're hiding from them or the other way around?นี่คุณคิดว่าจะซ่อนเขาพ้นงั้นเรอะ Good Will Hunting (1997)
Listen to me. Why is he hiding?เจอรี่ ฟังชั้นฟังชั้น เขาจะหลบทำไม Good Will Hunting (1997)
So, if he's hiding outside there, obviously this is something he takes very seriously.เป็นการประกาศศักดา ถ้าเขาจ้างคนภายนอก เห็นได้ชัดเจนว่า มันต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก The Jackal (1997)
I'm hiding from the world for a day.แค่ขอหลบหน้าวันเดียว Seven Years in Tibet (1997)
So what are you hiding from?แล้ว ตกลงเธอหลบอะไรอยู่เหรอ? City of Angels (1998)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
- Were you hiding over there?คุณหลบอยู่ตรงนั้นเหรอคะ Rushmore (1998)
Right in front of me, hiding behind the numbers.อยู่เบื้องหน้าผม ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลข Pi (1998)
d And animals were hiding behind the rock d Except the little fish d But they told me. he swears d Trying to talk to me. to me. to me d Where is my mind?ด้วยเท้าของฉัน ชี้ขึ้นฟ้า และหัวของฉัน ปักสู่ดิน Fight Club (1999)
- They're Mom's. - And you've been what, hiding them for three years?ของแม่น่ะ แล้วทำไม เอาไปซ่อนมา 3 ปีหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hidingDevils are hiding among the rocks.
hidingHe assumed that the man was hiding something from him.
hidingHe came out from where he was hiding.
hidingHe has become expert in hiding his true feeling.
hidingHe is hiding his claws.
hidingI know you are hiding yourself behind the curtain.
hidingIt made him uneasy that someone might find out any second what he was hiding.
hidingI wonder where he is hiding.
hidingNobody will ever again be able to break the wall hiding my heart.
hidingShe betrayed his hiding place to the police.
hidingSomeone is hiding in the corner.
hidingSomething is hiding me off.
hidingStop hiding your head in the sand.
hidingThe authorities have been hiding the facts from the public.
hidingThe cave did for our hiding place.
hidingThe child was hiding behind a big tree.
hidingThe child was hiding in the box.
hidingThe man was hiding in a dense forest.
hidingThe suspect was hiding out in the mountains for three weeks.
hidingWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.
hidingWhere's that picture hiding.
hidingWho is hiding behind the curtain?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ซ่อน[N] hiding place, See also: hide, Example: ผู้ก่อการร้ายเร่ร่อนตระเวนหลบซ่อนตัวจากที่ซ่อนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งระหว่างที่ทางการกำลังกวาดล้างอย่างหนัก
กุลาซ่อนผ้า[N] kind of game to hide a handkerchief, See also: game of hiding a handkerchief, Example: กุลาซ่อนผ้าเป็นการละเล่นที่สนุกสนาน เด็กจะได้ร้องรำทำเพลงวิ่งไล่จับกัน, Thai definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง
เกรี้ยวกราด[ADV] (scold) angrily, See also: furiously, indignantly, scoldingly, chidingly, Syn. กราดเกรี้ยว, Example: ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทาง พร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง ด้วยความโกรธ
มีเลศนัย[V] lie in hiding, See also: be concealed, lurk something improper behind, Example: ผมขอรับรองว่าข้อเสนอของผมนี้ไม่มีเลศนัยอะไร
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
กรุ[N] underground hiding place, See also: chamber, repository, hiding place, Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์, Example: พระเครื่องรุ่นนี้ได้มาจากกรุวัดพระศรีสัชนาลัย, Thai definition: ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์
การซ่อน[N] hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย
แอบ[V] hide, See also: conceal, go into hiding, lie low, snuggle up to, slip, Syn. แนบ, Example: เด็กๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยู่หลังประตู, Thai definition: ทำให้ไม่เห็นตน โดยอยู่แนบชิดกับสิ่งกำบัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ที่แอบซ่อน[n. exp.] (thī aēp-søn) EN: hiding place   FR: cachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDING    HH AY1 D IH0 NG
CHIDING    CH AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hiding    (v) (h ai1 d i ng)
chiding    (v) (ch ai1 d i ng)
hidings    (n) (h ai1 d i ng z)
hiding-place    (n) - (h ai1 d i ng - p l ei s)
hiding-places    (n) - (h ai1 d i ng - p l ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlupfwinkel {m}hiding place [Add to Longdo]
Tracht Prügel | eine Tracht Prügel verabreichen | eine Tracht Prügel verabreichenflogging; pounding; hiding; drubbing; whipping | to get the stick | to give the stick [Add to Longdo]
Versteck {n}hiding-place [Add to Longdo]
schelten (wegen) | scheltend | gescholtento chide {chid, chided; chidden, chided} (for) | chiding | chidden; chided [Add to Longdo]
scheltend {adv}chidingly [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto chide | chiding [Add to Longdo]
verheimlichendhiding [Add to Longdo]
verstecken; verheimlichen; verhehlen (vor) | versteckend; verheimlichend; verhehlend | versteckt; verheimlicht; verhehlt | er/sie versteckt | ich/er/sie versteckte | er/sie hat/hatte verstecktto hide {hid; hidden} (from) | hiding | hidden | he/she hides | I/he/she hid | he/she has/had hidden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ハイディング[, haideingu] (n) hiding [Add to Longdo]
隠し所[かくしどころ, kakushidokoro] (n) (1) hiding place; (2) genitals [Add to Longdo]
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠れ場[かくれば, kakureba] (n) hiding place [Add to Longdo]
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] (n) hider; person in hiding [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]
在り処;在り所[ありか, arika] (n) location; whereabouts; hiding place [Add to Longdo]
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment [Add to Longdo]
情報隠蔽[じょうほういんぺい, jouhouinpei] (n) {comp} information hiding [Add to Longdo]
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
巣隠れ[すがくれ, sugakure] (n) hiding in the nest [Add to Longdo]
逃竄[とうざん, touzan] (n) act of fleeing into hiding [Add to Longdo]
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment [Add to Longdo]
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]
物陰(P);物蔭[ものかげ, monokage] (n) cover; under cover; shelter; hiding; (P) [Add to Longdo]
葉隠れ[はがくれ, hagakure] (n) hiding in the leaves [Add to Longdo]
和光同塵[わこうどうじん, wakoudoujin] (n) mingling with the world by hiding one's true talent or knowledge; living a quiet life by effacing oneself [Add to Longdo]
匸構え[かくしがまえ, kakushigamae] (n) (uk) kanji "hiding-box" radical (radical 23) [Add to Longdo]
竄匿[ざんとく, zantoku] (n,vs) diving under cover and hiding [Add to Longdo]
遯竄;遁竄[とんざん, tonzan] (n,vs) fleeing into hiding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿迹[nì jì, ㄋㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] to go into hiding [Add to Longdo]
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, ] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back [Add to Longdo]
月光隐遁[yuè guāng yǐn dùn, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to live in hiding; living as a recluse; to hide from the world [Add to Longdo]
混迹[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it [Add to Longdo]
漫山遍野[màn shān biàn yě, ㄇㄢˋ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, ] lit. hiding the mountains and covering the plains (成语 saw); fig. as far as the eye can see; covering everything; omnipresent [Add to Longdo]
潜踪[qián zōng, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] in hiding [Add to Longdo]
狙刺[jū cì, ㄐㄩ ㄘˋ, ] to stab from hiding [Add to Longdo]
狙击[jū jī, ㄐㄩ ㄐㄧ, / ] to snipe (shoot from hiding) [Add to Longdo]
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
卧龙[wò lóng, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. hidden dragon; fig. emperor in hiding; nickname of Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮; refers to Wolong giant panda nature reserve 臥龍大熊貓保護區|卧龙大熊猫保护区 in Wenchuan county, northwest Sichuan [Add to Longdo]
藏匿[cáng nì, ㄘㄤˊ ㄋㄧˋ, ] to cover up; to conceal; to go into hiding [Add to Longdo]
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, ] hide; go into hiding; take shelter [Add to Longdo]
藏龙卧虎[cáng lóng wò hǔ, ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] hidden dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding [Add to Longdo]
遮天蔽日[zhē tiān bì rì, ㄓㄜ ㄊㄧㄢ ㄅㄧˋ ㄖˋ, ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance [Add to Longdo]
铺天盖地[pū tiān gài dì, ㄆㄨ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance [Add to Longdo]
闭月羞花[bì yuè xiū huā, ㄅㄧˋ ㄩㄝˋ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄚ, / ] lit. hiding the moon, shaming the flowers (成语 saw); fig. female beauty captivating even the natural world [Add to Longdo]
隐藏处[yǐn cáng chù, ˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, / ] shelter; hiding place [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. & p. p. {Hided}; p. pr. &
   vb. n. {Hiding}.]
   To flog; to whip. [Prov. Eng. & Low, U. S.]
   [1913 Webster] hide-and-seek

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   The act of hiding or concealing, or of withholding from view
   or knowledge; concealment.
   [1913 Webster]
 
      There was the hiding of his power.    --Hab. iii. 4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   A flogging. [Colloq.] --Charles Reade.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top