Search result for

*แกน*

(345 entries)
(0.5125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกน, -แกน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกน[ADV] unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ
แกน[N] axle, See also: axis, spindle, Example: ระหว่างล้อสองข้างของเกวียนมีแกนเป็นตัวยึดและบังคับการหมุนของล้อทั้ง 2 ข้างให้พร้อมกัน, Count unit: แกน, Thai definition: วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
สโลแกน[N] slogan, Syn. คติพจน์, คำขวัญ, คำคม, Example: พวกทำโฆษณาสมัยใหม่ต้องคิดสโลแกนแปลกๆ มาแข่งขันกัน, Thai definition: ข้อความจำง่ายใช้สำหรับโฆษณา, Notes: (อังกฤษ)
แกนโลก[N] axis, Example: ฤดูกาลถูกกำหนดโดยตำแหน่งแกนโลกที่นับเนื่องจากดวงอาทิตย์, Thai definition: ใจกลาง หรือจุดศูนย์กลางของโลก
ออร์แกน[N] organ, See also: pipe organ, Example: ปัจจุบันออร์แกนใช้ระบบไฟฟ้าแทนระบบลมเป่า และสามารถปรับเลียนเสียงต่างๆ ได้, Count unit: หลัง, ตัว, เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)
เต็มแกน[ADV] barely, See also: hardly, scarcely, Example: ชาวอีสานหากินเต็มแกนในหน้าแล้ง, Thai definition: ฝืดเคืองมาก, ขัดสนมาก
แกนกลาง[N] center, See also: nucleus, heart, core, Syn. ศูนย์กลาง, ศูนย์, ศูนย์รวม, Example: นักศึกษาปัญญาชนเหล่านี้ก็เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกนน. วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม.
แกนว. แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกนขัดสน, จำใจ, เช่น อยู่ไปแกน ๆ เต็มแกน.
แกนทรายน. แกนที่ใช้ในการหล่อพระพุทธรูปหรืองานประติมากรรมไทยด้วยวิธีสูญขี้ผึ้ง ทำด้วยทรายผสมดินเหนียว หมักให้ชุ่มและเหยียบให้เข้ากันจนเหนียว จึงปั้นขึ้นเป็นรูปเลา ๆ เรียกว่า โกลน แล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นเอาขี้ผึ้งพอกและปั้นส่วนผิวจนเป็นรูปตามที่ต้องการ.
แกนท้องฟ้าน. เส้นสมมุติที่เกิดจากการยืดแกนของโลก จากปลายเหนือและใต้ออกไปตัดกับท้องฟ้า.
แกนนำน. ผู้ที่เป็นหลักหรือหัวหน้าของกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือประท้วงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้เพิ่มค่าแรงในครั้งนี้มีแกนนำอยู่ ๒-๓ คน
แกนนำผู้ที่เป็นหลักในการเจรจาเพื่อดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น พรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล.
แกน(กะแหฺนะ) ก. แกะ, สลัก, เจาะ.
เต็มแกนว. ขัดสนมาก, ฝืดเคืองมาก, เช่น หากินเต็มแกน.
วิชาแกนน. รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรร่วมกันของหลายคณะหรือหลายสาขาของปริญญาเดียวกัน ที่ผู้เรียนในคณะหรือสาขาเหล่านั้นจะต้องเรียน.
แกนเดียมน. ธาตุลำดับที่ ๒๑ สัญลักษณ์ Sc เป็นโลหะที่หายาก ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๕๓๙ °ซ.
สะแกนดู สะแก ๑.
ออร์แกนน. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เสียงเกิดจากลมหรือไฟฟ้า มีแป้นดีดและแป้นเหยียบ.
กระเชาน. ชื่อไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ชนิด Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch. ในวงศ์ Ulmaceae ขึ้นอยู่ทั่วไป ผลแบนบางเป็นปีกโดยรอบ เนื้อไม้สดสีเหลืองมะนาว เมื่อแห้งเป็นสีนวล แข็งพอประมาณ ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ต้องรับนํ้าหนักมากนัก ทำเครื่องเรือน แกนร่ม ก้านและกล่องไม้ขีดไฟ, บางทีเรียก กระเจา หรือ กระจาว, พายัพและปักษ์ใต้เรียก กระเจ้า ขจาว หรือ ขเจา.
กระเช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, ชิงช้าสวรรค์ ก็ว่า.
กระดูกสันหลังน. กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอต่อจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่ไขสันหลัง, โดยปริยายหมายถึงส่วนที่สำคัญ, ส่วนที่เป็นพลังคํ้าจุน, เช่น ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ.
กระเดื่อง ๑น. อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ท่อนยาว ปลายด้านหัวมีสากสำหรับตำข้าว ปลายด้านหางทำเป็นที่เหยียบ เจาะรูที่ด้านข้างเยื้องไปทางปลายด้านหาง และมีไม้เป็นแกนสอดตรึงติดกับเสาหรือหลักให้หมุนได้ เมื่อเหยียบที่ข้างหางและกดลง หัวจะกระดกขึ้น เมื่อปล่อยเท้าหัวก็จะกระแทกลง
กระบอก ๑รูปตันที่กำเนิดขึ้นจากการเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นแกนแล้วหมุนโดยรอบฐาน ปลายทั้ง ๒ ข้างมีหน้าเป็นวงกลม เรียกว่า รูปทรงกระบอก หรือ รูปกระบอก, ลักษณะได้แก่ รูปที่มีสัณฐานกลมยาวและตรงซึ่งมีส่วนสัดกลมเท่ากันตั้งแต่ต้นจนปลาย. (อ. cylinder).
กะซี่น. ผลหมากที่แกนไม่มีไส้ขาว, กะซี้ ก็ว่า เช่น กินหมากกะซี้ เป็นหนี้เขาจนตาย.
แกลลอน(แกน-) น. หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ ๑ แกลลอน = ๔.๕๔๖๐๙ ลิตร (British Imperial gallon), หน่วยวัดปริมาตรของสหรัฐอเมริกา ๑ แกลลอน = ๓.๗๘๕๔๔ ลิตร (U.S. gallon).
แกลเลียม(แกน-) น. ธาตุลำดับที่ ๓๑ สัญลักษณ์ Ga เป็นโลหะสีขาวคล้ายเงิน ลักษณะเป็นของแข็ง หลอมละลายที่ ๒๙.๗๘ °ซ. เดือดที่ ๒๑๐๐ °ซ. ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์ชนิดใช้วัดอุณหภูมิสูง ๆ สารประกอบแกลเลียมอาร์เซไนด์ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุกึ่งตัวนำ.
ขั้วท้องฟ้า, ขั้วฟ้าน. จุดปลายสุดของแกนท้องฟ้า ปลายที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเรียกว่า ขั้วฟ้าเหนือ และปลายที่อยู่ทางซีกโลกใต้เรียกว่า ขั้วฟ้าใต้.
ขั้วโลกน. เรียกบริเวณปลายสุดของแกนโลกเหนือและใต้ที่มีละติจูด ๙๐ องศาเหนือ ว่า ขั้วโลกเหนือ และที่มีละติจูด ๙๐ องศาใต้ ว่า ขั้วโลกใต้.
ขื่อจมูกน. แกนกลางระหว่างช่องจมูก.
ขื่อมุกน. แกนเปลือกที่อยู่ในตัวหอยจำพวกหอยสังข์ใช้ทำด้ามทัพพีเป็นต้น.
คีย์บอร์ดเครื่องดนตรีที่มีแผงแป้นนิ้ว โดยเฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เช่น เปียโนไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า.
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.
โคออร์ดิเนตน. การกำหนดตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือในปริภูมิโดยอาศัยแกนอ้างอิงเป็นหลัก.
จัมปาน. จำปา, แหนบรูปคล้ายกลีบดอกจำปาซึ่งติดอยู่กับแกนในประแจจีน สำหรับหนีบไม่ให้สลักหลุดออกมา.
จำปาแหนบรูปคล้ายกลีบดอกจำปาซึ่งติดอยู่กับแกนในประแจจีน สำหรับหนีบไม่ให้สลักหลุดออกมา, จัมปา ก็ใช้
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรน. ชื่อนกนางแอ่นขนาดเล็กชนิด Pseudochelidon sirintarae Kitti Thonglongya วงศ์ Hirundinidae เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและวงรอบเบ้าตาสีขาว ปากสีเหลือง เฉพาะตัวเต็มวัยขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไปคล้ายเส้นลวด ๒ เส้น เคยพบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, ตาพอง ก็เรียก.
ชวาลาน. เครื่องตามไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยทองเหลือง มีรูปอย่างหม้อขนาดย่อม ๆ สำหรับใส่น้ำมัน มีพวยต่อออกมาข้าง ๆ ๒ พวยบ้าง ๓ พวยบ้าง ใส่ด้ายดิบเป็นไส้ ใช้จุดไฟ และประกอบกับแกนรับหม้อใส่น้ำมันตั้งบนถาด ใช้ได้ทั้งตั้งและแขวน เช่น ถับถึงคฤหาสน์หอทอง ชวาลาเรืองรองรยับด้วยรัตนรัศมี (สรรพสิทธิ์).
ชิงช้าสวรรค์น. อุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินชนิดหนึ่ง มักมีตามสวนสนุกและในงานเทศกาลต่าง ๆ ประกอบด้วยล้อโลหะขนาดใหญ่คู่ขนานกัน หมุนด้วยแรงกลในแนวตั้งรอบแกนที่ติดอยู่กับที่ มีที่นั่งคล้ายกระเช้าห้อยติดอยู่เป็นช่วง ๆ ระหว่างโครงของล้อทั้ง ๒, กระเช้าสวรรค์ ก็ว่า.
เซียว ๑ว. มีเนื้อแข็งเป็นแกน (ใช้แก่หัวเผือกหัวมัน).
ดีด ๒, ดีดขัน ๑น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Elateridae ลำตัวยาว แบนเล็กน้อย และเรียวไปทางหาง สีดำ นํ้าตาล หรือเทา บางชนิดมีจุดเป็นลาย แผ่นแข็งด้านล่างของอกปล้องแรกมีแกนยาวเป็นเครื่องดีด ซึ่งยึดโดยร่องของแผ่นแข็งด้านล่างของอกปล้องที่ ๒ ทำให้สามารถดีดตัวกลับได้เมื่อถูกจับให้หงายท้อง มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ดีดกะลา คอลั่น ชนิดที่พบบ่อย เช่น ชนิด Agrypnus aegualiaCandèze ลำตัวยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร สีดำ.
เดือย ๑แกนที่ยื่นออกมาสำหรับเอาของอื่นสวม เช่น เดือยโม่ เดือยหัวเสา, โดยปริยายเรียกสิ่งอื่นที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ตับจากน. ใบจากที่พับทบกับแกนไม้ไผ่ โดยเรียงซ้อนกันเป็นแผง แล้วเย็บด้วยหวาย ตากให้แห้ง ใช้มุงหลังคาเป็นต้น.
ตำแหน่งที่ตั้งน. พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, ตำแหน่งที่ ก็เรียก.
ตู้เกมน. เครื่องเล่นเกมอย่างเกมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยม ด้านหน้ามีจออย่างจอคอมพิวเตอร์ มีปุ่มและแกนควบคุมให้ผู้เล่นควบคุมคำสั่งการเล่น ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญจึงจะเริ่มเล่นเกมได้.
ท้องเล็นว. เรียกข้าวสารที่หุงยังไม่สุกดี ยังมีแกนเมล็ดข้าวเหลืออยู่บ้าง ว่า ข้าวท้องเล็น.
ทับทิม ๑เรียกหินที่มีสีคล้ายทับทิมใช้รองแกนในนาฬิกาข้อมือเป็นต้น ว่า ทับทิม
ธูป, ธูป-(ทูบ, ทูปะ-) น. เครื่องหอมชนิดหนึ่ง มีแกนทำด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก ๆ เป็นต้น มักย้อมสีแดง พอกด้วยผงไม้หอม, มักใช้จุดคู่กับเทียน, ลักษณนามว่า ดอก
ธูปไม้ระกำน. ธูปที่ใช้ไม้ระกำเป็นแกน.
บายศรีน. เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทำด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น หรือ ๙ ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรีและมีไข่ขวัญเสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่าง เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่.
ใบพัดน. วัตถุที่มีลักษณะแบนมีรูสำหรับใส่แกนหรือเพลาให้หมุนได้สำหรับพัดลมพัดนํ้า เพื่อขับยานมีเครื่องบินและเรือเป็นต้น ให้เคลื่อนที่หรือเพื่อให้เกิดความเย็นเป็นต้น เช่น ใบพัดเครื่องบิน ใบพัดพัดลม ใบพัดสีลม.
ปรงชื่อพรรณไม้ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดในสกุล Cycas วงศ์ Cycadaceae เป็นไม้ต้น ลำต้นรูปทรงกระบอก สีดำขรุขระ ใบเล็กยาวเรียงถี่ ๆ บนแกนกลาง เช่น ปรงญี่ปุ่น ( C. revolutaThunb.) ใบใช้ทำพวงหรีด ปรงเขา ( C. pectinataGriff.).
แปรงล้างขวดน. ชื่อไม้ต้นหลายชนิด ในวงศ์ Myrtaceae เช่น ชนิด Callistemon citrinus (Curtis) Skeel ช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงตัวรอบแกนคล้ายแปรง ก้านชูอับเรณูสีแดงเป็นฝอย.
พิกัด ๒น. จำนวนจริง ๒ จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับ ที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ ๒ ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน.
เพลา ๒(เพฺลา) น. แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, โดยปริยายหมายถึง แกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน
ไม้ตับไม้ที่ใช้เป็นแกนสอดในเวลากรองจาก แฝก หรือคา เรียกว่า ไม้ตับจาก ไม้ตับแฝก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
primary nucleusแกนปฐมภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspectivity, axialภาวะมีแกนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principal axisแกนมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
preaxial๑. -หน้าแกน๒. -ข้างแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postaxial-หลังแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraxialข้างแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
long axis๑. แกนตามยาว๒. แกนฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotation of axesการหมุนแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotation axis; axis of symmetry; symmetry axisแกนสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radical axisแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
radical centreศูนย์กลางแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real axisแกนจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rachilla; rhachillaแกนกลางย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rectangular axesแกนมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhachilla; rachillaแกนกลางย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhachis; rachisแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rachis; rhachisแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
referrence axes; axes of referenceแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symmetry axis; axis of symmetry; rotation axisแกนสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
synclinal axisแกนชั้นหินโค้งรูปประทุนหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
secondary nucleusแกนทุติยภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
style; stilet; stilette; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering shaft; steering columnแกนพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering spindleแกนล้อเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprue๑. โรคบิดสปรู [มีความหมายเหมือนกับ dysentery, catarrhal]๒. (ทันต.) รูเท๓. (ทันต.) แกนค้างรูเท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. รูเท๒. แกนค้างรูเท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stilet; stilette; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stilette; stilet; style; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering axisแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering axis inclinationความเอียงแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering column; steering shaftแกนพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subaxialใต้แกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, axialโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surcurrent-ครีบแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
steering knuckle; knuckleหัวต่อแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering lockล็อกแกนพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stylet; stilet; stilette; style๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stub axleแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
opening axisแกนอ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oblique axesแกนเฉียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
optic axesแกนแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
orthophoriaแกนการเห็นปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of reference; reference axesแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axialตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial-แกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axial flow fanพัดลมตามแนวแกน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scannerเครื่องสแกนเนอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Boiling water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Emergency Core Cooling System ระบบระบายความร้อนแกนเครื่องปฏิกรณ์ฉุกเฉิน, อีซีซีเอส, ระบบระบายความร้อนฉุกเฉินที่ออกแบบเพื่อขจัดความร้อนตกค้างจากแท่งเชื้อเพลิงในกรณีระบบระบายความร้อนหลักของแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ทำงาน ระบบนี้ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อน ถังน้ำ และระบบท่อ [นิวเคลียร์]
Kernel แกนกลาง [คอมพิวเตอร์]
Reflectorตัวสะท้อน(นิวตรอน), ชั้นวัสดุที่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำหน้าที่สะท้อนนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสมากขึ้นและใช้นิวตรอนอย่างคุ้มค่า วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ เบริลเลียม และยูเรเนียมธรรมชาติ
[นิวเคลียร์]
Radiolysisการแยกสลายด้วยรังสี, การแตกตัว หรือสลายตัว ของโมเลกุลด้วยรังสี เช่น ขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมีน้ำส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เกิดการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน [นิวเคลียร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
scannerแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคล้ายปืนแสงมีใช้ตามห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายของที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขาย พนักงานเก็บเงินใช้ปืนแสงยิงลำแสงสีเขียวไปยังรหัสแท่ง (bar code) ที่ติดอยู่บนฉลากสินค้า แสงจะสะท้อนกลับไปและทำให้สแกนเนอร์รู้ว่าฉลากสินค้านั้นพิมพ์หมายเลขอะไรไว้ อีกลักษณะหนึ่งคล้ายกับแบบแรกแต่ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมาและใช้วางทาบกับเอกสารเพื่ออ่าน ภาพลักษณ์ หรือ Image ของเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความได้ก็โดยใช้โปรแกรม OCR และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือนกล่องแบนๆ เล็กๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เมื่อต้องการอ่านภาพลักษณ์ของเอกสารแผ่นใดก็ให้นำเอกสารนั้นวางคว่ำหน้าลงกล่อง ปิดฝาแล้วกดปุ่ม เครื่องฉายจะกราดแสงไปบนเอกสารแล้วรับภาพสะท้อนนั้นไปเก็บในคอมพิวเตอร์เป็น ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์]
PWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Pressurized water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
[นิวเคลียร์]
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Nucleusนิวเคลียส, แกนกลางของอะตอม มีประจุเป็นบวก และขนาดเล็กประมาณ 10-15 เมตร หรือประมาณ 1 ใน 10,000 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอม เป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม ทุกนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนธรรมดาที่มีเพียงโปรตอนหนึ่งอนุภาค [นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
Neutron densityความหนาแน่นนิวตรอน, จำนวนของนิวตรอนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรภายในแกนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
(ดู neutron flux ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Scanning electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
hard diskหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก, อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เป็นจานแม่เหล็กหลายแผ่นซ้อนอยู่บนแกนหมุนเดียวกัน [คอมพิวเตอร์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Trackballแทร็กบอล, ลูกบอลควบคุมเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ที่ประกอบไปด้วยลูกบอลหุ้มด้วยกล่องพลาสติก ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของลูกบอลในสองแกน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกับเมาส์ [Assistive Technology]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน
[นิวเคลียร์]
Gas cooled reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวระบายความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Chorus scores with organโน้ตเพลงประสานเสียงประกอบออแกน [TU Subject Heading]
Electronic organออแกนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electronic organ musicดนตรีบรรเลงออแกนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Ferrite coresแกนเฟอร์ไรต์ [TU Subject Heading]
Gantt chartsแกนทท์ ชาร์ท [TU Subject Heading]
Moken (Southeast Asian people)ชาวมอแกน [TU Subject Heading]
Organ (Musical instrument)ออแกน [TU Subject Heading]
Organ scoresโน้ตเพลงบรรเลงออแกน [TU Subject Heading]
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scandinaviansชาวสแกนดิเนเวียน [TU Subject Heading]
GCR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวระบายความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Commonwealth of Nationsการรวมตัวของชาติต่าง ๆ เข้าเป็นสมาคมทางการเมือง ประกอบด้วยประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ลังกา ไซปรัส แกมเบีย กาน่า อินเดีย จาไมก้า คีเนีย มาเลเซีย มาลาวี มอลต้า นิวซีเแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ซิเอร่าเลโอน แทนเซียเนีย ทรินิแดด-โทเบโก ยูแกนดา และแซมเบียตามทรรศนะของ Oppenheim ศาสตราจารย์นักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับโลก สมาคมทางการเมืองแห่งนี้ก็คือกลุ่มของรัฐที่รวมกันโดยไม่มีพื้นฐานการรวมตัว ทางกฎหมายที่เคร่งครัดแต่อย่างใด หากแต่มีความผูกพันร่วมกันในด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี กฎหมาย และมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นมากกว่า [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
X-axisแกนหรือเส้นแนวนอน [การบัญชี]
Silicone rubberยางซิลิโคนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งในแกนสายโซ่หลักของโมเลกุล ประกอบด้วยอะตอมของซิลิกอน (Si) และออกซิเจน (O) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นพอลิไซลอกเซน (polysiloxane) ยางซิลิโคนมีหลายเกรด แต่ละเกรดจะแตกต่างกันที่หมู่ R ที่เกาะอยู่บนสายโซ่หลัก ดังนี้ MQ หมู่ R เป็นหมู่เมทิล (CH 3 ) VMQ หมู่ R เป็นหมู่ไวนิล (CH 2 = CH 2) PMQ หมู่ R เป็นหมู่ฟีนิล (C 6 H 5 ) PVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ฟีนิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล FVMQ หมู่ R มีทั้งหมู่ไตรฟลูออโรโพรพิล หมู่ไวนิล และหมู่เมทิล แต่เกรดที่ใช้กันมากที่สุดจะเป็นพอลิเมอร์ของไดเมทิลไซลอกเซน (หมู่ R คือ CH 3) หรือที่มีชื่อย่อว่า MQ สมบัติโดยทั่วไปมีค่าความทนต่อแรงดึง ความต้านทานต่อการขัดถู และความต้านทานต่อแรงกระแทกต่ำมาก ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงเช่น ซิลิกาเข้าช่วย แต่ยางซิลิโคนทนต่อสภาพอากาศ ออกซิเจน โอโซน แสงแดด และความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆ ได้ เนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก ดังนั้นการใช้งานจึงจำกัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ยางชนิดอื่นๆ ได้ เช่น การผลิตชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน รถยนต์ ยางโอริง หน้ากากออกซิเจน แป้นกดของโทรศัพท์มือถือ งานทางการแพทย์และเภสัชกรรม เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]
Adductorsดึงเข้าหาแกนของร่างกาย, กล้ามเนื้อหุบแขน, อาการหุบเข้า [การแพทย์]
Adrenal Medullaเมดุลลาต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนเมดุลลา, ต่อมหมวกไตส่วนใน, ต่อมหมวกไตส่วนแกน, ต่อมหมวกไตส่วนเมดัลลา, ต่อมหมวกไตชั้นใน, ต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนข้างใน, ต่อมอัดรีนัลส่วนใน, แกนต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Axesแกน [การแพทย์]
Axial Filamentเส้นแกนกลาง [การแพทย์]
Axial Ratioอัตราส่วนระหว่างแกนตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Morgan.มอร์แกน If I Had a Hammer (2009)
Yeah, Morgan.ช่าย,มอร์แกนOut of the Light (2011)
Megan!เมแกนDead Weight (2013)
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
No thanks, I'm rhythm guitar and mouth organ.ไม่ขอบคุณฉันกีตาร์และออร์แกน ปาก Help! (1965)
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And your mother? Your mother....แล้วแม่แกน่ะเรอะ แม่แก... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Your mother it's better not to talk of her. I never hurt anybody!แม่แกน่ะ อย่าให้ต้องสาธยายเลย ฉันไม่เคยทำร้ายใครนะโว้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
- You married? - No, I play the harmonica.ไม่ฉันเล่น ออร์แกน How I Won the War (1967)
You and you.แกกับแกนั่นแหละ Blazing Saddles (1974)
"... tired of love uninspired.♪ เบื่อรักแบบแกน ๆ ♪ Blazing Saddles (1974)
"Tired of love uninspired.♪ เบื่อรักแบบแกน ๆ ♪ Blazing Saddles (1974)
...who will do you that delightful honourใครจะเป็นคนทำให้แกนับถือนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Artie Coogan.อาร์ตี้ คูแกน Oh, God! (1977)
-Artie Coogan, that's it.อาร์ตี้ คูแกน ใช่แล้ว Oh, God! (1977)
I haven't felt this awful since we saw that Ronald Reagan film.ฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาตั้งแต่ เราดูหนังโรนัลด์ เรแกนนั่นแล้ว Airplane! (1980)
Route him into Lake Michigan. At least avoid killing innocent people.นำทางเขาไปที่เลค มิชิแกน อย่างน้อยก็เลี่ยงการฆ่าคนบริสุทธิ์ Airplane! (1980)
Captain Kramer, Captain Colosimo. Captain Hinshaw, Captain Gantz.กัปตันเครมเมอร์, กัปตันโคลอสสิโม่ กัปตันฮินชอว์, กัปตันแกนซ์ Airplane! (1980)
Captain Kramer, Captain Gantz. Captain Hinshaw, Captain Roberts.กัปตัเครมเมอร์, กัปตันแกนซ์ กัปตันฮินชอว์, กัปตันโรเบิร์ต Airplane! (1980)
He got us the Morgan Park. He got us the Ticktock.เขาได้โมแกนพาค เตอะทิคโทค The Blues Brothers (1980)
Rambo! This is Lieutenant Clinton Morgan.แรมโบ้ นี้คือ โท คลินตัน มอร์แกน First Blood (1982)
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I detect strong vocal stress patterns.จันทราฉันตรวจสอบ ความเครียดแกนนำที่แข็งแกร่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Two more? What's Logan doing to them in there?-อีก 2 เหรอ โลแกนทำอะไรพวกที่แล้ว Day of the Dead (1985)
Where's dr. Logan?ดร.โลแกนอยู่ไหน? Day of the Dead (1985)
But the core... the core is the last thing to be attacked by the decay.แต่แกนสมอง เป็นส่วนสุดท้ายที่เน่า Day of the Dead (1985)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)
Jesus. God, Logan.พระเจ้า ให้ตายสิโลแกน Day of the Dead (1985)
Part of Logan's plan... to try and socialize these things?ส่วนนึงในแผนโลแกน... ที่จะทำให้พวกนี้เชื่องหรือเปล่า? Day of the Dead (1985)
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
He doesn't see Logan as... lunch.มันไม่เห็นโลแกนเป็นมื้อเที่ยง Day of the Dead (1985)
Logan's star pupil.-นักเรียนดีเด่นของโลแกน Day of the Dead (1985)
He means it, Johnny. He killed Logan in cold blood.เขาเอาจริง จอห์นนี่ เขาฆ่าโลแกนอย่างเลือดเย็น Day of the Dead (1985)
I haven't done anything to you!ฉันไม่เคยทำอะไรให้พวกแกนะ! Return to Oz (1985)
michigan reactor and washington state atomic plants on-line, general.เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มิชิแกน กับวอชิงตัน พร้อมครับ Spies Like Us (1985)
Warren, you're through.วาแว็น แกน่ะจบแว้ว An American Tail (1986)
Not Billy and Charlie Hogan, and the boosted car.ไม่ใช่แค่บิลลี่ กับ ชาร์ลี โฮแกน และรถที่ถูกขโมยนะ Stand by Me (1986)
Your dad's a loony.พ่อแกน่ะเป็นบ้า Stand by Me (1986)
Boy, you don't know nothing.ไอ้หนู แกนี่ไม่รู้อะไรสักอย่าง Stand by Me (1986)
The main guy of the story is this fat kid that nobody likes, named Davie Hogan.ตัวเอกในเรื่องเป็นเด็กอ้วน ที่ไม่มีใครชอบ ชื่อเดวี่ โฮแกน Stand by Me (1986)
Like Charlie Hogan's brother, if he had one.เหมือนพี่ชายของชาร์ลี โฮแกนถ้าเขาจะมีสักคน Stand by Me (1986)
All the kids, instead of calling him Davie, they call him Lardass. Lardass Hogan.เด็กทุกคนแทนที่จะเรียกเขาว่าเดวี่ กลับไปเรียกเขาว่า ไอ้ตูดหมู ลาร์ดแอส โฮแกน Stand by Me (1986)
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน Stand by Me (1986)
It should have been you, Gordon.มันน่าจะเป็นแกนะ กอร์ดอน Stand by Me (1986)
Put that down. You guys, come on.พวกแกนี่ ไม่เอาน่า หยุดเล่นที เร็วเข้า วางลง *batteries not included (1987)
He just has a bad case of Miami Vice.แกน่ะเป็นตัวอย่างเลวๆ อย่างดีของตำรวจไมอามี่เลยฮ่ะ Mannequin (1987)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย Akira (1988)
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต Akira (1988)
Everybody's been worried. So, you feeling better?ทุกคนห่วงแกอยู่ เอาล่ะ แกน่าจะรู้สึกดีกว่า? Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แกนกลาง[n.] (kaēnklāng) EN: center ; core ; nucleus ; heart   FR: noyau [m]
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: mainstay ; backbone   FR: pilier [m]
แกนสมมาตร[n. exp.] (kaēn sommāt) EN: axis of symmetry   FR: axe de symétrie [m]
ออร์แกน[n.] (økaēn) EN: organ   FR: orgue [m]
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Sakaēndinēwiēn Aēlai) EN: SAS ; Scandinavian Airlines   FR: SAS [f] ; Scandinavian Airlines [f]
แกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner   FR: scanner [m]
วีแกน[TM] (Wīkaēn) EN: Wigan ; Wigan Athletic   FR: Wigan

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adduct[VT] เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
adductor[N] กล้ามเนื้อที่ดึงเข้าสู่แกนร่างกาย
anticlinal[ADJ] ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลาง
axis[N] แกน, See also: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว, Syn. axle, pole, shaft
axle[N] แกน, See also: เพลา, แกนล้อ, เพลาหมุน
camshaft[N] แกนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่หมุนได้ (เช่น ล้อ)
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
clavier[N] คีย์บนเครื่องดนตรีประเภทเปียโน ออร์แกน, Syn. clavichord, keyboard
coaxal[ADJ] ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxial
coaxial[ADJ] ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxal
core[N] แกนของผลไม้
core[N] แกนโลก
corncob[N] แกนของฝักข้าวโพด, See also: ซังข้าวโพด
epicyclic[ADJ] ซึ่งมีแกนหมุนรอบแกนกลาง, See also: ซึ่งมีเกียร์, (เกียร์รถยนต์)ชนิดมีเฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่
hard core[N] บุคคลที่เป็นแกนกลาง, See also: หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ
harmonica[N] หีบเพลงปาก, See also: เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก, ออร์แกนปาก, Syn. mouth organ
keystone[N] หลัก, See also: แกน, แกนหลัก, หลักสำคัญ, Syn. principle, main
Michigan[N] รัฐมิชิแกนของอเมริกา
multiaxial[ADJ] ซึ่งมีหลายแกน
Nordic[ADJ] เกี่ยวกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
nucleus[N] ใจกลาง, See also: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ, Syn. center, core, essence, heart, nub, heart
ordinate[N] ระยะวัดจากแกน x ขนานกับแกน y
organ[N] หีบเพลงปาก, See also: ออร์แกน, Syn. mouth organ
organ loft[N] ส่วนวางเครื่องดนตรีออร์แกนในโบสถ์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
organist[N] คนเล่นออร์แกน, Syn. instrumentalist, keyboardist, organ-player
overhead camshaft[N] แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
pawl[N] แกนสปริง, See also: แกนบังคับ
pillar[N] แกนนำสำคัญ
pivot[N] เดือยหรือแกนสั้นที่สิ่งอื่นหมุนรอบ, See also: แกนหมุน, เดือยหมุน
pivot[VI] หมุนรอบเดือยหรือแกน, See also: หมุนตัวรอบ
pivot[VT] ทำให้หมุนรอบแกน
ridgepole[N] แกนหลังคา, See also: ไม้ขื่อ, อกไก่หลังคา, Syn. rooftree, ridge piece
Motown[SL] เมืองยานยนต์ (โดยเฉพาะในดีทรอยต์และมิชิแกน), See also: เมืองรถยนต์
Scandinavian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ, See also: เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian[N] ชาวสแกนดิเนเวียน, See also: ภาษาสแกนดิเนเวียน, Syn. Norse, Viking, Nordic
scanner[N] เครื่องสแกนเนอร์
spindle[N] แกนหมุน, See also: เพลาหมุน, กระสวย, Syn. axle, rotator
spool[N] แกนม้วนสาย (เช่น หลอดด้าย ม้วนฟิล์ม ม้วนสายไฟ), See also: หลอดม้วน, Syn. cylinder, reel
spool[N] สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด
stud[N] สลักเกลียว, See also: สลัก, แกน, Syn. bolt
swivel[N] แกนหมุน, See also: เดือยหมุน, Syn. axis, pivot
turnstile[N] ทางเข้าที่มีแกนหมุนให้ผ่านได้ทีละคน
wheat germ[N] ส่วนนิวเคลียสหรือแกนกลางของเมล็ดข้าวสาลี, See also: เป็นส่วนที่มีวิตามินมาก
x-axis[N] แกนนอน, See also: แกน x
y-axis[N] แกนในแนวตั้งของกราฟ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
anisotropic(แอนนิโซโทร' ฟิค) adj. ซึ่งมีคุณสมบัติที่ต่างกันทางกายภาพ และตามแกนยาวที่ต่างกัน -anisotropy n.
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
arbour(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
ask(อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S...
ataghan(แอท'ทะแกน) n. yataghan
axi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'แกน'
axial(แอค' เซียล) adj. เกี่ยวกับแกน, อยู่บนแกน., Syn. axile -axiality n.
axially(แอค'เซียลลี) adj. ไปตามแกน, ในแนวของแกน (in the line of the axis)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
axle(แอค' เซิล) n. แกนล้อ, เพลารถ, แกน, เพลา, หมุด, เข็ม, Syn. spindle, shaft)
axon(แอค' ซอน) n. แกนของเซลล์ประสาท เป็นที่นำส่งกระแสประสาท. -axonal adj., Syn. neurite)
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
bulbeln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbiln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
coaxial(โคแอค'เซียล) adj. ซึ่งมีแกนร่วม
cob(คอบ) n. ก้อนกลม,แกนฝักข้าวโพด
columellan. แกน,ส่วนที่เป็นลำเล็ก ๆ
core(คอร์,โคร์) n. ไส้ผลไม้,แก่นแท้,แกน,ส่วนในสุด,เอาส่วนในออก,กลุ่มเล็ก ๆ ,บริษัทเล็ก ๆ, Syn. middle -Conf. corps,corpse
corer(โค'เรอะ,คอ'เรอะ) n. ผู้เอาไส้ในหรือแกนในออก
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
excurrent(เอคซฺเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งไหลออก,เป็นทางออก,ซึ่งมีแกนยืดออก,ซึ่งพ้นยอด
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
gander(แกน'เดอะ) n. ห่านตัวผู้,การมองดู,การชำเลืองมอง, Syn. glance,look,peep
ganges(แกน'จีซ) n. แม่น้ำคงคา -Gangetic adj.
gantt chartแผนภูมิแกนต์หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง
gargantuan(การ์แกน'ชวน) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มากมาย,มหันต์, Syn. big,huge
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge,large
hand organออร์แกนมือ
hard coreบุคคลที่เป็นแกนกลาง,หัวกะทิ,ผู้ไม่ยอมใครง่าย ๆ, Syn. rigid,diehard,extreme
harmonica(ฮาร์มอน'นิคะ) n. หีบเพลงปาก,ออร์แกนปาก., Syn. mouth organ
harmonium(ฮาร์โม'เนียม) n. ออร์แกนเล็ก,เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายออร์แกน

English-Thai: Nontri Dictionary
axial(adj) เกี่ยวกับเพลา,เกี่ยวกับแกน
axis(n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก
axle(n) เพลา,แกน,อักษะ,เข็ม,หมุด
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
distaff(n) แกนพันด้าย,งานของสตรี
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
organ(n) ออร์แกน,หีบเพลง,อวัยวะ,เครื่องมือ,กระบอกเสียง
organist(n) คนเล่นออร์แกน,คนเล่นหีบเพลง
pivot(n) เดือย,หัวใจ,จุดสำคัญ,แกน
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
chitosan (n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
journal (n ) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
lynchpin (n slang ) เข็มหรือแกนที่ยึดไว้ไม่ให้หลุด ไพ่ใบสุดท้าย หรือ สิ่งสำคัญที่ทำให้หลักคงอยู่ได้
quaternion (n) สมการคำนวณการหมุนในระบบ 3 มิติ เมื่อมีการหมุนด้วยมุม t ใดๆรอบแกนที่อธิบายด้วยเวคเตอร์หนึ่งหน่วย(x1,y1,z1) ซึ่งการหมุนนี้สามารถอธิบายด้วยสมการดังต่อไปนี้ q = cos(t/2) + i ( x1 * sin(t/2)) + j (y1 * sin(t/2)) + k ( z1 * sin(t/2))
scanlation[สแคนเลชั่น] (n ) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด
trailing edge (n ) แกนใบพัดหรือปีกของเครื่องบิน แกนใบพัดของเรือใบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
横軸[よこじく, yokojiku] (n ) แกนแนวราบ
縦軸[じょうじく, joujiku] (n ) แกนแนวตั้ง
縦軸[たてじく, tatejiku] (n ) แกนแนวตั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぶ, bu] Thai: ส่วน(ที่เป็นแกนกลาง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Achse(n) |die, pl. Achsen| แกน (ทางคณิตศาสตร์) เช่น die X-Achse แกนเอ็กซ์

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top