Search result for

nah

(62 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nah-, *nah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nah[INT] คำอุทานปฏิเสธ, Syn. no

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pie mynah(ไพมี'นา) n. นกกิ้งโครง
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
singing mynahn. นกเอี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nah.NahLonesome Jim (2005)
Nah.ไม่อ่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Nah.ไม่ค่ะ Lochan Mor (2010)
Nah.-ไม่หรอก The Rocky Horror Glee Show (2010)
Nah.ใช่แล้ว Episode #1.8 (2010)
Nah.ไม่ Mea Makamae (2011)
Nah.ก็ไม่ Lost Girl (2013)
Uh, nah. I think I'm just gonna stay at home,อืม ไม่ ฉันคิดว่าฉันจะอยู่บ้าน Chuck in Real Life (2008)
You sure you just don't wanna crash on the couch? Nah. No, it's cool.แน่ใจนะว่าจะไม่นอนนี่ก่อน / ไม่เป็นไรหรอก ชั้นโอเค Chuck in Real Life (2008)
Nah, you saw 16 doctors.อ้า.. คุณพบหมอมา 16 คน Last Resort (2008)
Nah. A box at a time keeps me humble.เอาเป็นกล่องตอนนี้ผมจนพอดี Pilot (2008)
- Nah, it's just smiling at you.- ไม่ใช่ มันแค่ยิ้มให้เจ้าต่างหากล่ะ Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาล์มชวา [n. exp.] (pām Chawā) EN: Anahaw palm ; Java palm   

CMU English Pronouncing Dictionary
NAH    N AA1
NAHM    N AE1 M
NAHM    N AA1 M
NAHAS    N AA1 HH AH0 Z
NAHUM    N AE1 HH AH0 M
NAHMIAS    N AA1 M IY0 AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
nah(adj adv) |näher, am nächsten| ใกล้, See also: A. weit,
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
nahrhaft(adj) ให้สารอาหาร, ที่เป็นแหล่งของสารอาหาร เช่น Spinne im Spinat. Insekten sind nahrhaft, eiweißreich und preisgünstig. Drei Kochbücher helfen bei ihrer Zubereitung. , See also: R. nahrhafter, am nahrhaftesten
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nahezu {adv} (adv) เกือบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nahenigh [Add to Longdo]
nahe Umgebung {f}; Nähe {f}; Umland {n}vicinity [Add to Longdo]
Nahaufnahme {f}close up view; close-up [Add to Longdo]
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings [Add to Longdo]
Nahbereich {m} [photo.]close-up range; close range [Add to Longdo]
Nahkampf {m}dogfight [Add to Longdo]
Nahkampf {m} | im Nahkampf; Mann gegen Mannhand-to-hand fight | hand to hand [Add to Longdo]
Nahkampf {m}infighting [Add to Longdo]
Nahrhaftigkeit {f}nutritiousness [Add to Longdo]
Nahrung {f}; Ernährung {f}diet [Add to Longdo]
Nahrung {f}nourishment; nourishments [Add to Longdo]
Nahrung {f}sustenance [Add to Longdo]
Nahrung {f}nutriment [Add to Longdo]
Nahrungsaufnahme {f}ingestion of food [Add to Longdo]
Nahrungskette {f}food chain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
なはる[, naharu] (v4r,aux-v) (hon) (arch) (See なさる) to do [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
オキナヒメジ[, okinahimeji] (n) blackspot goatfish (Parupeneus spilurus) [Add to Longdo]
オナホール;オナホ[, onaho-ru ; onaho] (n) sex sleeve (wasei [Add to Longdo]
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳赫雄[Nà hè xióng, ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ ㄒㄩㄥˊ, / ] Nahshon (name) [Add to Longdo]
纳鸿[Nà hóng, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Nahum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
各駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]
食糧[しょくりょう, shokuryou] Nahrungsmittel, Proviant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nah [naː]
     nearby
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top