Search result for

luffs

(221 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luffs-, *luffs*, luff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luffs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luffs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luff[N] การแล่นเรือทวนกระแสลม
luff[VI] แล่นเรือทวนลม
luff[N] ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
bluff[VT] แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
bluff[N] การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง, Syn. deception
bluff[N] ตลิ่งกว้างและชัน, See also: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน, Syn. cliff
bluff[ADJ] กว้างและสูงชัน
bluff[ADJ] เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
fluff[N] สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู, See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา, Syn. lint, down, fuzz
fluff[VT] ทำให้ฟูฟ่อง
fluff[N] ขนอ่อน (ลูกนก, ลูกสัตว์)
fluff[VI] ทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำพลาด, Syn. bungle, spoil, blunder
fluff[N] ความผิดพลาด, Syn. blunder, mistake
fluff[SL] ทำผิดพลาด
fluffy[ADJ] ที่มีขนปุกปุย, See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม, Syn. feathery, fleecy
fluffy[ADJ] ที่นุ่มและเบา, Syn. soft, downy, fuzzy, Ant. hard, stiff
fluffy[ADJ] ฟู (อาหาร)
luff up[PHRV] หันเรือไปทิศที่มีลม
fluff up[PHRV] ตีให้เป็นปุย (เช่น หมอน เบาะ), See also: ทำให้เป็นปุย, ตีให้ฟู, Syn. plump up, shake up
fluff out[PHRV] ทำให้พอง, See also: ทำให้ฟู
bluff into[PHRV] ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
bit of fluff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
bluff it out[PHRV] หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
bluff one's way out of something[IDM] รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi,vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
luff(vt) บังลม,แล่นทวนลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluffy Ballsก้อนสำลี [การแพทย์]
Luffa Acutangula Roxbบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
Luffa Cylindricaบวบกลม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluffer (n ) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
kerfluffle[เคอร์ ฟลัฟ ฟัล] (n ) ความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดของมุมมองที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bluff.Dann bluffe. Unto Others (2006)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
We must bluff our way through.เราต้องมองไปด้านหน้า The Great Dictator (1940)
Hold it, men. He's not bluffing.อย่า มันเอาจริง Blazing Saddles (1974)
Don't raise sail, you're going to luff it. You got a paddle?อย่ากางใบ พายออกไปก่อน มีไม้พายมั้ย Jaws (1975)
So why don't you stop bluffing?คิดหรือว่าฉันจะยอม? Vampire Hunter D (1985)
And as we all know, "to blave" means "to bluff." Huh?และเท่าที่รู้ มันแย่นี่ก็อาจจะหมายความว่าแกล้งกัน ก็ .. The Princess Bride (1987)
I think you're bluffing.เจ้าก็แค่ขู่ The Princess Bride (1987)
I might be bluffing.ข้าอาจจะขู่เจ้า The Princess Bride (1987)
I knew you were bluffing!ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าขู่ข้า! The Princess Bride (1987)
I knew he was bluffing.ข้ารู้ว่าเขาขู่ข้า! The Princess Bride (1987)
If I'd ordered a hit, that thieving little bluff would be dead!ถ้าฉันสั่งฆ่าคนได้ ไอ้พวกโจรสวะต้องตายแน่ ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They're going in fine, but they're coming out all fluffy.ตอนเข้าไม่เป็นไร แต่ตอนมันออกมา ฟูนุ่มเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
She already fluffed that pillow. Monica, you know, you already fluffed...เธอตบหมอนใบนั้นแล้ว โมนิก้า เธอตบหมอนไปแล้ว The One with the Sonogram at the End (1994)
Perhaps I could get you some fluffy new slippers made from the heads of innocent and defenseless baby seals!บางที่ผมอาจจะช่วยหารองเท้าขนสัตว์... ...ที่ทำจากหัวของลูกแมวน้ำไร้เดียงสาให้ได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You called my bluff.ที่คุณเรียกว่าตรงไปตรงมาของฉัน The Birdcage (1996)
It's a big bluff.ขู่กันน่าดู Bicentennial Man (1999)
Oi, Luffy! What'd you reel in this time?อยู่ที่นี่เอง ข้ามีอะไรจะบอกท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
This is for Nami-san. WAIT A SECOND! Luffy?ก่อนที่จะชะตาตกมาที่ผม One Piece: Wan pîsu (1999)
You mean Monkey D. Luffy?ผู้ชายที่ถูกเอาเงาไปก็ล้มลง One Piece: Wan pîsu (1999)
Monkey D. Luffy, a bounty of 100,000,000 beri...หลังวจากนั้นก็เกิด... One Piece: Wan pîsu (1999)
The wanted man, Monkey D. Luffy.ผูที่กินผลไม้เงา เงา One Piece: Wan pîsu (1999)
Hey, Luffy! Watch this!หัวทองเหรอ จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากซันจิ One Piece: Wan pîsu (1999)
Luffy!พวกนั้นกำลังพูดถึงเราละ One Piece: Wan pîsu (1999)
This is bad! Luffy! Luffy!เธอพูดอย่างงี้ได้ไง และเธอจะไม่พูดอีก One Piece: Wan pîsu (1999)
I said...! Luffy, Zoro!น่าสนใจนิ One Piece: Wan pîsu (1999)
- Who told you about Fluffy?- ใครบอกเธอเรื่องปุกปุย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Fluffy?- ปุกปุย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
But whatever Fluffy's guarding, Snape's trying to steal it.แต่ไม่ว่าปุกปุยเฝ้าอะไร สเนปพยายามขโมยมัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That's what Fluffy's guarding.นั่นคือสิ่งที่ปุกปุยเฝ้าอยู่ในชั้นที่สาม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Ain't no one gonna get past Fluffy.ไม่มีใครผ่านปุกปุยได้หรอก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I said, "After Fluffy, a dragon's gonna be no problem."ฉันบอกว่า เลี้ยงปุกปุยยังได้ เลี้ยงมังกรจะมีปัญหาอะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Was he interested in Fluffy?- เขาทำท่าสนใจในปุกปุยบ้างมั้ย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Take Fluffy, for example. Play him music and he falls straight to sleep.ดูปุกปุยเป็นตัวอย่าง เพียงแต่เล่นเพลง ให้มันฟัง มันก็ผลอยหลับแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Which means he knows how to get past Fluffy.แปลว่าเขารู้วิธีเดินผ่านปุกปุยแล้ว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You're bluffing.นายขู่ฉันหรือ? X-Ray (2001)
- You were bluffing, huh?- นายหลอกใช่ไม๊, หา? Ice Age (2002)
Yeah, that was a bluff.ใช่สิ, ฉันหลอก. Ice Age (2002)
- Come on. I'm gonna teach you to bluff.- มาเร็ว คืนนี้จะสอนวิธีลักไก่ให้ Bringing Down the House (2003)
You're so pretty and colourful on the outside but on the inside you're nothing but fluff.นายดูน่ารักและสดใสในภายนอก แต่ภายในนายว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย Latter Days (2003)
Call my bluff.ว่าผมตั้งใจบลัฟฟ์เขา The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
He's bluffing.เขาลักไก่. National Treasure (2004)
You know I can't bluff.นายก็รู้ว่าฉันไม่เคยลักไก่. National Treasure (2004)
You know the key to running a convincing bluff?นายรู้กลยุทธของการลักไก่ไม๊ ? National Treasure (2004)
If he tells us to hurry one more time, I'm gonna turn him into a big, fluffy hat.ถ้าเขาบอกให้รีบ อีกครั้งเดียว ฉันจะถอนขนไปทำหมวก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Does he want his pillow fluffed?นี่แค่สั่งสอน The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
- l'm calling his bluff.- ลูกไม้ไม่เลวนะ Four Brothers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luffThe bread was baked light and fluffy.
luffHanako called his bluff.
luffThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
luff"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.
luffHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขึ้นหม้อ[V] become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขุย[N] scaly residue, See also: fluff, dust, flake, Example: จงใช้กระดาษไม่มีขุยเช็ดเลนส์จะได้ไม่เป็นรอย, Thai definition: ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ที่เนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู่เป็นกลุ่มๆ
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
ฟุ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุฟะ, ฉุ, น่วม, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่แน่น
ฟุฟะ[ADJ] fluffy, See also: spongy, loose, Syn. ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม, Thai definition: ที่มีเนื้อไม่แน่น
ปุกปุย[ADJ] fluffy, See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby, Syn. ฟู, Example: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก
ปุย[ADJ] fluffy, See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy, Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น, Example: แม่ซื้อหมาขนปุยให้น้อง
ประชี[V] fluff cotton, See also: gin cotton, Syn. ดีดฝ้าย, Example: พวกเราช่วยกันประชีฝ้าย, Thai definition: ดีดฝ้ายชีให้เป็นปุย
ซ้อมค้าง[V] bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
ฟูฟ่อง[V] fluff out/up, Syn. ฟ่องฟู, ฟู, Example: นกสาวทำขนฟูฟ่อง เอียงตัวไปมาล้อนกหนุ่ม, Thai definition: พองตัวขึ้นอย่างกระจายไปรอบๆ
ดีดฝ้าย[V] gin, See also: fluff, Example: ชาวบ้านดีดฝ้ายเมื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย, Thai definition: อาการที่เอาฝ้ายใส่กระชุแล้วเอาไม้กงดีดฝ้ายดีดสายให้กระทบฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายแตกเป็นปุย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff   
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thuay fū) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake   FR: khanom thuay fu
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff   FR: profiter ; abuser
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
มะนอย [n.] (manøi) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]
นกกินแมลงหลังฟู[n. exp.] (nok kin malaēng lang fū) EN: Fluffy-backed Tit Babbler   FR: Timalie chamasa [f] ; Burong à dos hérissé ; Timalie soyeuse [f]
นุ่มฟ่าม[adj.] (num fām) EN: fluffy   
ผีเสื้อหางพลิ้ว[n. exp.] (phīseūa hāng phliū) EN: Fluffy Tit   
ปุย[n.] (pui) EN: fluff ; puff   FR: duvet [m] ; peluche [f] ; pulpe [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
LUFF    L AH1 F
FLUFF    F L AH1 F
CLUFF    K L AH1 F
PLUFF    P L AH1 F
BLUFF    B L AH1 F
BLUFFS    B L AH1 F S
LUFFED    L AH1 F T
FLUFFS    F L AH1 F S
FLUFFY    F L AH1 F IY0
LUFFMAN    L AH1 F M AH0 N
BLUFFED    B L AH1 F T
FLUFFED    F L AH1 F T
FLUFFIER    F L AH1 F IY0 ER0
CILLUFFO    S AH0 L UW1 F OW0
BLUFFING    B L AH1 F IH0 NG
SCOTTSBLUFF    S K AA1 T S B L AH2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luff    (v) (l uh1 f)
bluff    (v) (b l uh1 f)
fluff    (v) (f l uh1 f)
luffs    (v) (l uh1 f s)
bluffs    (v) (b l uh1 f s)
fluffs    (v) (f l uh1 f s)
fluffy    (j) (f l uh1 f ii)
luffed    (v) (l uh1 f t)
bluffed    (v) (b l uh1 f t)
bluffer    (n) (b l uh1 f @ r)
bluffly    (a) (b l uh1 f l ii)
fluffed    (v) (f l uh1 f t)
luffing    (v) (l uh1 f i ng)
bluffers    (n) (b l uh1 f @ z)
bluffing    (v) (b l uh1 f i ng)
fluffier    (j) (f l uh1 f i@ r)
fluffing    (v) (f l uh1 f i ng)
bluffness    (n) (b l uh1 f n @ s)
fluffiest    (j) (f l uh1 f i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด , See also: S. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluff {m}bluff [Add to Longdo]
Bluffer {m}bluffer [Add to Longdo]
Flaum {m}down fluff [Add to Longdo]
Flaum {m}; Staubflocke {f}fluff [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}; Flaumigkeit {f}fluffiness [Add to Longdo]
Flusen {pl}; Fusseln {pl}fluff [Add to Longdo]
Luffa {f} [bot.]loofah [Add to Longdo]
Luffaschwamm {m}loofah sponge [Add to Longdo]
Patzer {m}fluff [Add to Longdo]
Plüschtier {n}; Stofftier {n}cuddly toy; fluffy toy; soft toy; stuffed toy [Add to Longdo]
Schluff {m}; Staubsand {m}silt [Add to Longdo]
Staubflocken {pl}fluffs [Add to Longdo]
Vorliek {n} [naut.]luff [Add to Longdo]
Windseite {f}luff [Add to Longdo]
flaumig; flockig {adj} | flaumiger; flockiger | am flaumigsten; am flockigstenfluffy | fluffier | fluffiest [Add to Longdo]
locker {adv}fluffily [Add to Longdo]
luven [naut.]to luff [Add to Longdo]
patzendfluffing [Add to Longdo]
patztefluffed [Add to Longdo]
täuschento bluff [Add to Longdo]
Er weist ihn ab.He gives him the fluff. [Add to Longdo]
Zwingen wir ihn, Farbe zu bekennen..Let's call his bluff. [Add to Longdo]
Stachelrückentimalie {f} [ornith.]Fluffy-backed Tit-Babbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそける[, sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
はったり[, hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[, mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フワフワ[, fuwafuwa] (adj-na,adv,vs,adj-no) (on-mim) light; airy; fluffy; (P) [Add to Longdo]
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy [Add to Longdo]
虚仮威し;コケ威し[こけおどし(虚仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
虚勢[きょせい, kyosei] (n) bluff [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強がり[つよがり, tsuyogari] (n) show of courage; bluff [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
産毛;うぶ毛;生毛[うぶげ, ubuge] (n) (1) soft, downy hair (i.e. such as on one's cheek); peach fuzz; fluff; pappus; (2) lanugo; (adj-no) (3) lanuginous; pappose; pappous [Add to Longdo]
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
綿ぼこり;綿埃[わたぼこり, watabokori] (n) dustballs; cotton dust; fluff; flecks of fibre (fiber) [Add to Longdo]
綿毛[わたげ;めんもう, watage ; menmou] (n) down; fuzz; fluff [Add to Longdo]
毛羽;毳[けば, keba] (n) fluff; fuzz; nap [Add to Longdo]
毛羽立つ[けばだつ, kebadatsu] (v5t) to become fluffy [Add to Longdo]
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P) [Add to Longdo]
臍のゴマ[へそのゴマ, hesono goma] (n) (uk) belly-button lint; navel fluff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹花[tán huā, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] to soften cotton fiber by fluffing [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff [Add to Longdo]
絮球[xù qiú, ㄒㄩˋ ㄑㄧㄡˊ, ] ball of fluff (containing seeds), e.g. a dandelion clock [Add to Longdo]
丝瓜[sī guā, ㄙ ㄍㄨㄚ, / ] luffa (loofah) [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] confused; fluffy; luxuriant growth [Add to Longdo]
蓬松[péng sōng, ㄆㄥˊ ㄙㄨㄥ, / ] fluffy [Add to Longdo]
虚张声势[xū zhāng shēng shì, ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ, / ] bluff [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud [Add to Longdo]
诈唬[zhà hu, ㄓㄚˋ ㄏㄨ˙, / ] to threaten and deceive; bluff; bluster [Add to Longdo]
起毛[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, ] fluff; lint; to feel nervous [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top