Search result for

conspire

(53 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conspire-, *conspire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire[VI] ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I help you move on Jimmy, he's going to think they conspired.ถ้าฉันช่วยเธอเล่นงานเขา เขาจะคิดว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิด Balm (2009)
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.ผมไม่ใช่คนเดียว ที่สามารถพิสูจน์ เรื่องนั้น \ ในรัฐบาลของท่าน การคบคิดกัน ทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Ruthless mercenaries conspireเหล่าทหารรับจ้างอำมหิตได้สบคบคิด Lightsaber Lost (2010)
If you love Jeff winger so much, why did you conspire with me against him?ทำไมคุณถึงไม่สมคบคิดเข้าข้างหนูล่ะ? ฉันไม่รู้! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
If you conspire with every person that approaches you, you're not even really conspiring with anyone.ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้สมคบคิดอะไรกับใครเลย คุณก็แค่สุ่มทำส่งเดชไป Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Yeah, well, they still conspired to make her death look like an accident.ใช่ พวกเค้าสมคบคิดกันเพื่อทำให้ การตายของเธอเหมือนเป็นอุบัติเหตุ Sudden Death (2010)
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป Episode #1.4 (2010)
Did you conspire against Gun Wook? To rid this planet of him?คุณร่วมกันวางแผนเพื่อกำจัดเขาใช่มั้ย Episode #1.16 (2010)
Someone is trying to trap me and has conspired with all these people.บางคนต้องการให้ฉันติดกับดักและ สมรู้ร่วมคิดกับคนพวกนี้ Episode #1.17 (2010)
If this news is true and the Lannisters conspire against the throne, who but you can protect the King?ถ้านี่เป็นเรื่องจริง และเลนนิสเตอร์คิดกบฏ ต่อกษัตริย์ ใครกันนอกจากท่าน ที่จะปกป้องเขา Winter Is Coming (2011)
I haven't conspired since I convinced Dan he was milo's dad.ฉันไม่ได้รวมหัวด้วยเลยตั้งแต่ ฉันพยายามจะทำให้แดนเป็นพ่อของไมโล The Wrong Goodbye (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ร่วมหัว[V] conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
งุบงิบ[V] conspire, See also: collude, Syn. ซุบซิบ, Example: พวกเขาเดินไปเดินมาด้วยความงุ่นง่านเสร็จแล้วก็ไปนั่งงุบงิบกันอยู่ที่มุมห้อง, Thai definition: ทำอย่างเงียบๆ, ทำกันอย่างปิดบัง
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
สมคบ[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมรู้[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret   FR: agir dans le secret ; conspirer
ร่วมหัว[v.] (ruamhūa) EN: conspire ; put heads together   
รวมหัว[v.] (rūamhūa) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion   FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   
สุมหัว[v.] (sumhūa) EN: conspire ; gang up with   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSPIRE    K AH0 N S P AY1 ER0
CONSPIRED    K AH0 N S P AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conspire    (v) (k @1 n s p ai1 @ r)
conspired    (v) (k @1 n s p ai1 @ d)
conspires    (v) (k @1 n s p ai1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルになる[, guru ninaru] (exp) to conspire [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, / ] conspire [Add to Longdo]
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, / ] conspire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspire \Con*spire"\, v. t.
   To plot; to plan; to combine for.
   [1913 Webster]
 
      Angry clouds conspire your overthrow.  --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conspire \Con*spire"\ (k[o^]n*sp[imac]r"), v. i. [imp. & p. p.
   {Conspired} (k[o^]n*sp[imac]rd"); p. pr. & vb. n.
   {Conspiring}.] [F. conspirer, L. conspirare to blow together,
   harmonize, agree, plot; con- + spirare to breathe, blow. See
   {Spirit}.]
   1. To make an agreement, esp. a secret agreement, to do some
    act, as to commit treason or a crime, or to do some
    unlawful deed; to plot together.
    [1913 Webster]
 
       They conspired against [Joseph] to slay him. --Gen.
                          xxxvii. 18.
    [1913 Webster]
 
       You have conspired against our royal person,
       Joined with an enemy proclaimed.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur to one end; to agree.
    [1913 Webster]
 
       The press, the pulpit, and the stage
       Conspire to censure and expose our age. --Roscommon.
 
   Syn: To unite; concur; complot; confederate; league.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conspire
   v 1: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
      together; "They conspired to overthrow the government"
      [syn: {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure},
      {machinate}]
   2: act in unison or agreement and in secret towards a deceitful
     or illegal purpose; "The two companies conspired to cause the
     value of the stock to fall" [syn: {conspire}, {collude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top