Search result for

anormales

(65 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anormales-, *anormales*, anormale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anormales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anormales*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gyral Pattern, Anormalies ofความผิดปกติเกี่ยวกับไจรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.สกาน่าแปลอยู่ในช่วง3100 ปีก่อนคริสตกาล แล้วอยูมาอีก300 ปี /จนกระทั่งถูกทิ้งร้างไป เมื่อ 2500 ปีก่อนคริสตกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It was a city of supreme beings with technologies and paranormal abilities.เมืองของสิ่งเหนือธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และ ความสามารถเหนือธรรมชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
TheJapanese love paranormal phenomena.คนญี่ปุ่นชอบเรื่องพวกนี้ Shutter (2008)
Kind of makes you embrace the paranormal.มันเหมือนกับคุณโดนล้อมไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติ Good God, Y'All (2009)
So much blood and carnage, it created a bed of paranormal activity.ใช่ เมื่อเธอโยงไปเรื่องถัดไป The Night of the Comet (2009)
She spent her life researching paranormal activity in this area.เธอใช้ชีวิตเพื่อวิจัย เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในเมืองนี้ Children of the Damned (2010)
Researching paranormal activity in this area.ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติในพื้นที่บริเวณนี้ A Few Good Men (2010)
For a host of- of paranormal activities-การทำสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ Over There: Part 1 (2010)
Researching paranormal activity in this area.ออกค้นคว้าวิจัยหาสิ่งที่อยู่ เหนือธรรมชาติ ที่ได้เกิดในละแวกนี้ Let the Right One In (2010)
Researching paranormal activity in this area.ในการค้นหาสิ่งเหนือธรรมชาติ ในพื้นที่บริเวณแถบนี้ Isobel (2010)
Given that most paranormal phenomena is rooted in folklore.ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ มีพื้นฐานมาจากนิทานพื้นบ้าน Bad Moon Rising (2010)
Well, I'm not a religious person, but I've seen specials on the paranormal.แม้ฉันไม่ได้เป็นคนไม่เคร่งศาสนา แต่ฉันก็เคยเห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ Cooperative Calligraphy (2010)
So I see it as a lot like the movie paranormal activity, except for more boring and fancy.ที่ผมเห็น มันเหมือนหนังเรื่อง Paranormal Activity แต่น่าเบื่อและแฟนซีกว่า Cooperative Calligraphy (2010)
My mission has been to investigate the application of paranormal powers in military defense.ภารกิจสำคัญของพวกเราก็คือการตรวจสอบ การใช้พลังที่เหนือธรรมชาติ/Nเป็นการปกป้องกองทัพ X-Men: First Class (2011)
I'm outside of the home here in Warsaw where the mutilated bodies of two paranormal website operators were just found a few hours ago.ที่ศพที่ผิดรูปของสองเจ้าของเว็บไซท์เหนือธรรมชาติ พึ่งพบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา I Am Number Four (2011)
So, I was trolling around on some of the paranormal forums last night.คือ... เมื่อคืนนี้ฉันตั้งกล้องทิ้งเอาไว้ตรงจุดที่ดูน่าจะเฮี้ยน The Innkeepers (2011)
The idea was that him and his group of paranormal investigators, would investigate ghost sightings and hauntings and things of this nature.แนวคิดคือ เค้าและทีมนักล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติ จะออกตามหา สถานที่ๆมีผีสิง หรือ อาถรรพ์ Grave Encounters (2011)
Come along with me and my team of skilled paranormal investigators as we dare to venture into some of the most haunted locations known to man.มาพบกับทีมของผม ผู้เชี่ยวชาญตามล่าหาสิ่งลี้ลับ ในขณะที่เราเสี่ยงที่จะเข้าไปในสถานที่ Grave Encounters (2011)
Its a definite paranormal hotspot.ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะ Grave Encounters (2011)
This is really a paranormal hotspot unlike anything, we've ever shot at before.ที่นี่เฮี้ยนที่สุด ที่เราเคยไปมาเลยครับ Grave Encounters (2011)
While fields caused by paranormal activity will produce spikes in the reading.แต่ขณะที่มันทำงาน เข็มจะดันขึ้น เมื่อมีสิ่งเหนือธรรมชาติ Grave Encounters (2011)
Ghosts are believed to cause dramatic drop offs in air temperature, known in the paranormal community as cold spots.ตามความเชื่อว่าวิญญาณจะมีอุณหภูมิที่ต่ำ หรือที่เรารู้ๆกันว่า ความรู้สึกเย็นสันหลัง Grave Encounters (2011)
That's bad ass. , I can guarantee you, that if there is anything paranormal, anything freaky happening in this joint, we gonna catch it.มั่นใจได้เลย ถ้ามีอะไรแปลกๆที่นี่ เราจะจับมันได้แน่นอน Grave Encounters (2011)
I'm going to use, this still camera to try to capture paranormal anomalies.ตอนนี้ผมจะใช้กล้องนี่ พยายามถ่ายความผิดปกติ Grave Encounters (2011)
Just moments ago in this very hallway we captured undeniable proof of the paranormal.เหตุการ์ณเมื่อสักครู่ ที่ทางเดินนี้ เราสามารถจับภาพปรากฎการ์ณผิดปกติ Grave Encounters (2011)
You mean, paranormal history?คุณหมายถึงประวัติเหนือธรรมชาติหรือ? Demons (2011)
It's used to measure spikes in paranormal energy.ใช้วัดพลังผิดปกติที่พุ่งสูงหนะ Demons (2011)
Mercy Lagrande, real name, Mercedes King, runs an unlicensed business doing paranormal consultations.เมอร์ซี ลากรานท์ ชื่อจริงๆ เมอร์ซีเดท คิงส์ ทำธุรกิจไม่มีใบอนุญาต Demons (2011)
Oh, come on, Castle, even you have to admit, everything--every haunting, every death, everything even remotely connected to paranormal activity in the McClaren house can be explained by that passageway.โธ่! ไม่เอาน่า แคสเซิล คุณต้องยอมรับนะว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง---ทุกการหลอก ทุกการตาย Demons (2011)
Spell it out for those of us that are paranormally impaired.ช่วยอธิบายให้คนที่ไม่ค่อย ถนัดทางด้านนี้ฟังหน่อยซิ Demons (2011)
It disperses paranormal presence.มันทำให้ผีสลายตัวไปน่ะ The Ties That Blind (2012)
Tonight, on Paranormal Witness...คืนนี้ในรายการ พารานอมอล วิทเนส Don't Fear the Scott (2012)
It skews the planes of paranormal existence.บิดเบือนปรากฎการณ์ การมีอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติ Partial Eclipse of the Heart (2012)
Ghost hunters, paranormal researchers.นักล่าผี นักวิจัยสิ่งผิดธรรมชาติ The Conjuring (2013)
This is Palmer Heston in search of more paranormal abnormalities.ผม พาลเมอร์ เฮสตัน กับการค้นหาเรื่องเหนือธรรมชาติ The Diamond in the Rough (2013)
Tonight, I'm coming to you live in the base of Dillinger Quarry, where, since the York murders of 1923, there have been numerous sightings of the paranormal.คืนนี้ผมจะพาคุณไปล่าท้าผีแบบสดๆ ที่เหมืองแร่ดาลินเจอร์ ยอร์คถูกฆาตกรรมที่นี่ตั้งแต่ปี 1923 มีการพบเรื่องลี้ลับหลายครั้ง The Diamond in the Rough (2013)
But animals, as we know, are often precursors to the paranormal.แต่สัตว์พวกนี้ มีสัมผัสเรื่องเหนือธรรมชาติ The Diamond in the Rough (2013)
- "Paranormal Hot-vestigators."- สาวฮ็อทไขคดี Faes Wide Shut (2013)
That's what we at "Paranormal Hot-vestigators" are investigating.นั่นคือสิ่งที่ สาวฮ็อทไขคดี ต้องสืบ Faes Wide Shut (2013)
I knew I could connect with the paranormal.ฉันรู้ว่าฉันสัมผัส สิ่งเหนือธรรมชาติได้ There's Bo Place Like Home (2013)
Have you had paranormal experiences in your past?คุณเคยมีประสบการณ์อาถรรพณ์ในอดีตของคุณ A Haunted House 2 (2014)
You've got the paranormal equivalent of a perfect storm, my friend!คุณได้มีเทียบเท่าอาถรรพณ์ของ พายุที่สมบูรณ์แบบเพื่อนของฉัน! A Haunted House 2 (2014)
You mean to tell me you don't believe in the paranormal?คุณหมายถึงจะบอกฉันว่าคุณไม่เชื่อในอาถรรพณ์หรือไม่ A Haunted House 2 (2014)
You know paranormals can't kill.นายก็รู้พลังเหนือธรรมชาติไม่สามารถฆ่าคนได้ Son of Man (2014)
Only its fuel is paranormal energy, Roger's.เพียงแต่เชื้อเพลิงเป็นพลังหนืองานธรรมชาติของโรเจอร์ Son of Man (2014)
A paranormal kill squad?นักฆ่าเหนือมนุษย์? Son of Man (2014)
Turns out it's a lot easier tracking a human than a paranormal, and...and... Son of Man (2014)
You were a paranormal once, you can go back to that.เธอเคยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมาแล้วครั้งนึง / เธอสามารถกลับไปเป็นสิ่งนั้นได้ Son of Man (2014)
What branch of defense or intelligence wouldn't want a paranormal super-soldier?What branch of defense or intelligence wouldn't want a paranormal super-soldier? Son of Man (2014)
I was in the normal intelligence game, not paranormal.หน่วยข่าวกรองธรรมดา ไม่ใช่เหนือธรรมชาติ จนเร็วๆ นี้เอง Many Heads, One Tale (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีอะไรผิดปกติ[xp] (mai mī arai phitpakati = mai mī arai phitpokkati) FR: il n'y a rien d'anormal
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam apakati = apokkati) EN: abnormal behaviour   FR: comportement anormal [m]
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal

CMU English Pronouncing Dictionary
PARANORMAL    P EH0 R AH0 N AO1 R M AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anormalanomalous [Add to Longdo]
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top