Search result for

*unfair*

(164 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unfair, -unfair-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfair[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. inequitable, unjust, Ant. fair
unfairly[ADV] โดยมิชอบ, See also: อย่างอยุติธรรม, อย่างไม่เสมอภาค, Syn. inequitably, unjustly, Ant. fairly
unfairness[N] ความอยุติธรรม, See also: ความไม่เสมอภาค, ความไม่ถูกต้อง, Syn. inequity, injustice, Ant. equity, justice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labour practice, unfairการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade practice, unfairการประกอบการค้าที่ไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair competitionการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair competition and practiceการแข่งขันและปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair consumer practiceการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair labour practiceการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการประกอบการค้าที่ไม่เป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair trade practiceการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competition, Unfairการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Unfair labor practicesการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
funfair (n ) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was unfair to sack you.มันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่ไล่เจ้าออก Valiant (2008)
Fair or unfair, that's the way it is.ยุติธรรมหรือไม่ มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้ว Lancelot (2008)
But the rules are wrong, unfair.เพราะกฏมันไม่ถูกต้อง มันไม่ยุติธรรม Lancelot (2008)
Life's unfair. You know that...ชีวิตไม่เคยยุติธรรม เจ้าเองก็รู้... Portrait of a Beauty (2008)
Someone's coming. I think this is unfair.มีคนมาแล้ว ชั้นว่ามันไม่ยุติธรรมนะ My Sassy Girl (2008)
It's so unfair. They have nothing.ผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลย พวกเค้ายากจน Superhero Movie (2008)
- Well, that's a little unfair.-แหม.. ไม่ค่อยแฟร์เลยนะ -ไม่! Marley & Me (2008)
- No, what's unfair... is that Conor hasn't slept in two weeks because of that dog's barking... that Patrick gets knocked down twice a day... that I can't even think straight.สิ่งที่ไม่แฟร์ก็คือ.. คอเนอร์ไม่ได้นอนมาตลอด 2 อาทิตย์ เพราะมันเอาแต่เห่า แล้วแพททริคก็ถูกมัน ชนล้มวันละ 2 ครั้ง Marley & Me (2008)
This seems really unfair.นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะ. The House Bunny (2008)
To me, this feels really unfair.สำหรับฉัน นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะ The House Bunny (2008)
I think you get older, y-you realize that the world is unfair and that, uh, mommy and daddy can't make everything okay.ผมว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณรู้สึกว่าโลกช่างไม่ยุติธรรม แล้ว พ่อกับแม่ก็ทำให้ทุกอย่างโอเคไม่ได้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Because what's happening to me is unfair.เพราะว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดกับฉัน มันไม่ยุติธรรม Crime Doesn't Pay (2009)
That's so unfair.That's so unfairDid You Hear About the Morgans? (2009)
God is really unfair.พระเจ้าช่างไม่ยุติธรรม Episode #1.2 (2009)
If you hate me afterwards, that's just unfair, okay?ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าว่ากันนะ โอเค๊? Episode #1.13 (2009)
That's so unfair. You get to eat lots of good food and sleep with Mom and Dad.นายจะได้กินแต่อาหารทะเล แถมยังได้นอนกับพ่อแม่ด้วย Episode #1.19 (2009)
Okay, Katherine, that is... it's totally unfair to Mike.โอเค แคทเธอรีน นั่นมัน... มันไม่ยุติธรรมกับไมค์เลย Everybody Says Don't (2009)
And totally unfair.และไม่ยุติธรรม Mattress (2009)
I think you're being irrational. I think you're being unfair.- หนูว่าคุณไม่ยุติธรรม Preggers (2009)
I think you're being unfair to Tina, who might've been happy about getting her first solo.- แต่ฉันว่าเธอไม่ยุติธรรมกับ ทีน่า ผู้ซึ่งดีใจมาก ที่จะได้เดี่ยวเป็นครั้งแรก Preggers (2009)
That's completely unfair.อะไรนะ? ! - ไม่ยุติธรรมที่สุด Wheels (2009)
This is totally unfair. You gave me the part.ไม่ยุติธรรมเลย คุณให้หนูร้องไปแล้ว Wheels (2009)
- God, you're so unfair!พระเจ้า แม่ไม่ยุติธรรมเลย! Living the Dream (2009)
It would be more unfair to send the wrong people--แต่มันจะไม่เป็นธรรมเลย หากส่งคนที่ไม่เหมาะสมไป Light (2009)
That's so unfair, Sensei!ไม่ยุติธรรมเลย อาจารย์! Episode #1.5 (2009)
You have an unfair advantage.You work with children.คุณขี้โกงนี่นา ทำงานกับเด็กก็งี้ Invest in Love (2009)
Hey, that's unfair.เฮ นั่นมันไม่แฟร์นะ The Gift (2009)
What's unfair is being in love with someone who treats you like a stranger.มันไม่แฟร์เหรอ ในการตกหลุมรักใครสักคน คนที่รับรองคุณเหมือนกับ คนแปลกหน้า นั่นแหละคือไม่แฟร์ The Gift (2009)
it's so unfair.นี่มันไม่แฟร์เลย Advanced Criminal Law (2009)
Look, what Carlos is doing to you is totally unfair and illegal.ก็ดูสิ่งที่คาร์ลอสทำกับคุณสิ ไม่ยุติธรรมแล้วยังผิดกฏอีก Would I Think of Suicide? (2009)
It was a bit unfair.มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมนักหรอก The Lady of the Lake (2009)
Why was that unfair?ทำไมมันไม่ยุติธรรม? The Lady of the Lake (2009)
That's unfair!เล่นอะไรเนี้ย! Postman to Heaven (2009)
This is so unfair. - Calm down, lad.นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ใจเย็น, สาวน้อย Astro Boy (2009)
That would be unfair to an Observer.- ตาทิพย์อย่างเธอน่าจะรู้แต่แรก Push (2009)
So unfair.ไม่ยุติธรรมเลย Alice in Wonderland (2010)
Unfair.ไม่ยุติธรรมเลย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Sir, that's unfair.ท่าน มันไม่ยุติธรรม It Hurts Me Too (2010)
I think it's unfair for Peggy Haplin to shoulder all the blame.ฉันคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเพ็กจี้ ฮาพลิน อยู่สักหน่อย ที่ต้องแบกอกรับ คำบ่นนินทาทั้งหลาย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
To suddenly change the rules now- that would be unfair.บริททานี่ The Power of Madonna (2010)
It's just so unfair. Your kids have worked so hard for this. - He's already given your choir room to the mock U. N.ไม่ยุติธรรมเลย เด็กๆทุ่มเทอย่างหนัก แต่เขาจะเปลี่ยนห้องร้องเพลง เป็นห้องเก็บถ้วย? Journey to Regionals (2010)
Life's unfair, isn't it?มันไม่ยุติธรรมเลยนะ Airiseu: Deo mubi (2010)
I know it seems unfair.พ่อรู้ว่ามันดูไม่ยุติธรรม Turas (2010)
Rants about her parents being unfair,บ่นเรื่องพ่อแม่ ไม่ยุติธรรม The Fight (2010)
It's unfair!มันไม่แฟร์เลย! The Psychology of Letting Go (2010)
I've been thinking about how unfair I've been.ฉันคิดมาตลอดว่า/Nฉันไม่ยุติธรรมแค่ไหน I Know Who You Are (2010)
Th-though he was unfairly incarcerated, he has chosen...เนื่องจากเขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ เขาจึงเลือก... Down the Block There's a Riot (2010)
This is unfair to the cadets.มันไม่ยุติธรรมต่อนักเรียน Clone Cadets (2010)
That's just unfair.ไม่ยุติธรรมเลย The Coming of Arthur: Part One (2010)
It's so unfair.นี่มันไม่ยุติธรรมเลย Cyrano Agency (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfairCriticize a teacher unfairly.
unfairGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
unfairHe called it unfair.
unfairHe complained of having been treated unfairly.
unfairHe complained that he was unfairly treated.
unfairHe did it by unfair means.
unfairIt would be unfair if we treated him so badly.
unfairI would rather die than do such an unfair thing.
unfairPoverty with honesty is preferable to wealth obtained by unfair means.
unfairShe will have it that the conditions are unfair.
unfairSome test questions are unfair to gorillas.
unfairThe new company rule was unfair to older workers.
unfairTo say that it gives the impression of a cheap toy is unfair to cheap toys.
unfairUnfair advantage was taken of Bill's weakness.
unfairUnfair tariffs are imposed on foreign products.
unfairUnless Japan eliminates its unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
unfairUnless Japan eliminates those unfair tariffs, the U.S. will impose sanctions.
unfairYou should have refused such an unfair proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกเกม[ADV] against the rule, See also: unfairly, Syn. ผิดกติกา, Example: กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม, Thai definition: เล่นผิดกติกา, Notes: (สำนวน)
ลำเอียง[V] be partial, See also: be unfair, be biased, be prejudiced, Ant. ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม, Example: พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ, Thai definition: เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง
ความลำเอียง[N] partiality, See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency, Example: รางวัลที่เขาได้เกิดขึ้นจากความลำเอียงของคณะกรรมการตัดสิน, Thai definition: การไม่วางตัวเป็นกลางโดยเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ความอยุติธรรม[N] injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
อาธรรม[ADJ] unfair, Syn. อธรรม, Ant. ธรรมะ, ความเป็นธรรม, Thai definition: ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
โมหาคติ[N] delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)
กินแรง[V] be a parasite, See also: profit by the efforts of another, gain advantage by unfair means, Syn. เอาเปรียบ, Example: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ, Thai definition: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
ความไม่เสมอภาค[N] inequality, See also: unfairness, Syn. ความไม่เท่าเทียมกัน, Ant. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความเท่าเทียมกัน, Example: ยังมีความไม่เสมอภาคหลงเหลืออยู่ในสังคมทุกแห่งบนโลก
อยุติธรรม[V] be unjust, See also: be unfair, be partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม
อยุติธรรม[ADJ] unjust, See also: unfair, partial, Syn. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็นกลาง, Ant. ยุติธรรม, Example: เจ้านายของเธอเป็นคนอยุติธรรมมากๆ ใครจะยอมเคารพนับถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī mai pen tham) EN: unfair comprtition   
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jāng dōi mai pen tham) EN: unfair dismissal   FR: licenciement abusif [m]
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism   FR: être partial ; être injuste ; favoriser
ไม่เป็นธรรม[adj.] (mai pen tham) EN: unfair   
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAIR    AH0 N F EH1 R
UNFAIR    AH1 N F EH1 R
UNFAIR    AO2 N F EH1 R
UNFAIRLY    AH0 N F EH1 R L IY0
UNFAIRNESS    AH0 N F EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfair    (j) (uh2 n f e@1 r)
funfair    (n) (f uh1 n f e@ r)
funfairs    (n) (f uh1 n f e@ z)
unfairly    (a) (uh2 n f e@1 l ii)
unfairness    (n) (uh2 n f e@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftspraktiken {pl} | unfaire Geschäftspraktiken eines Marktführers zur Verdrängung innovativer Konkurrentenbusiness practices | FUD (fear, uncertainty, doubt) [Add to Longdo]
Unbilligkeit {f}unfairness [Add to Longdo]
Ungerechtigkeit {f}unfairness [Add to Longdo]
Volksfest {n}; Kirmes {f}funfair [Br.]; carnival [Am.] [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Konkurrenz {f}; Konkurrent {m} | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]
unfairunrightful [Add to Longdo]
unfairunequable [Add to Longdo]
unfair {adj} | unfairer | am unfairstenunfair | more unfair | most unfair [Add to Longdo]
unfair {adv}unfairly [Add to Longdo]
unfairunright [Add to Longdo]
unfair {adv}unequably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンフェア[, anfea] (adj-na) unfair; (P) [Add to Longdo]
オープンファイル[, o-punfairu] (n) {comp} open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description [Add to Longdo]
依估[いこ;えこ, iko ; eko] (n) unfairness [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
[こく, koku] (adj-na,n) (1) severe; harsh; stringent; rigorous; strict; unfair; (2) (uk) (often コク) body (esp. of food, wine, etc.); weight; substance; (P) [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公正な取引方法[ふこうせいなとりひきほうほう, fukouseinatorihikihouhou] (n) unfair business practice; unfair business practices [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na,n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不公平競争[ふこうへいきょうそう, fukouheikyousou] (n) unfair competition [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正競争防止法[ふせいきょうそうぼうしほう, fuseikyousouboushihou] (n) Unfair Competition Prevention Law [Add to Longdo]
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
不当労働行為[ふとうろうどうこうい, futouroudoukoui] (n) unfair labor practices; unfair labor practises; unfair labour practices [Add to Longdo]
不平等[ふびょうどう, fubyoudou] (adj-na,n) inequality; unequal (treaties); unfair; (P) [Add to Longdo]
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand [Add to Longdo]
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed [Add to Longdo]
片手落ち[かたておち, katateochi] (adj-na,n) one-sided; partial; unfair [Add to Longdo]
妄評[ぼうひょう;もうひょう, bouhyou ; mouhyou] (n) unfair criticism; abusive remarks [Add to Longdo]
裏道[うらみち, uramichi] (n) back lane; secret path; unfair means; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不公[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] unjust; unfair [Add to Longdo]
不公平[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] unfair [Add to Longdo]
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful [Add to Longdo]
不平等[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, ] inequality; unfairness [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, / ] unfair treatment; injustice [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] take unfair advantage of; to deceive; to cheat [Add to Longdo]
气不平[qì bù píng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] angry at unfairness [Add to Longdo]
亏待[kuī dài, ㄎㄨㄟ ㄉㄞˋ, / ] to treat sb unfairly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfair \Un*fair"\, v. t. [1st pref. un- + fair.]
   To deprive of fairness or beauty. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfair \Un*fair"\, a. [AS. unf[ae]ger unlovely. See {Un-} not,
   and {Fair}, a.]
   Not fair; not honest; not impartial; disingenuous; using or
   involving trick or artifice; dishonest; unjust; unequal.
   [1913 Webster]
 
      You come, like an unfair merchant, to charge me with
      being in your debt.           --Swift.
   [1913 Webster] -- {Un*fair"ly}, adv. -- {Un*fair"ness}, n.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 unfair [unfɛːr]
   unequable; unfair; unfairly; unright
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top