Search result for

*rands*

(207 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rands, -rands-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandson[N] หลานชาย
grandsire[N] ปู่ / ตา, See also: ชายชรา, บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, grandfather
grandstand[N] อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมกีฬาในสนาม, Syn. coliseum, stadium, stand
great-grandson[N] เหลน
great-grandson[N] เหลนชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandsiren. ปู่,ตา,บรรพบุรุษ
grandsonn. หลาน
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
grandson(n) หลานชาย
grandstand(n) อัฒจรรย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
House brandsตราสินค้าของผู้ขายปลีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your grandson Frank. "หลานชายของคุณแฟรงก์". The Godfather (1972)
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She gives him 1,001 errands to do.หล่อนใช้เขาทำธุระร้อยอย่างพันอย่าง. Suspiria (1977)
Let's go on. - This is not your grandson?ไปเถอะ นี่ไม่ใช่หลานชายของคุณใช่ไหม? Idemo dalje (1982)
Until you find your grandson,จนกว่าคุณจะพบกับหลานชายของคุณ, Idemo dalje (1982)
I'll be your grandson, you'll be my grandma.ฉันจะเป็นหลานชายของค- ุณคุณจะเป็นคุณยายของฉัน Idemo dalje (1982)
One of them was my grandson Krcun Ristov.หนึ่งในนั้นคือหลานชายของฉัน Krcun Ristov Idemo dalje (1982)
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน Idemo dalje (1982)
It says here your grandson Captain Krcun fell in battle.มันกล่าวที่นี่หลานชายกัปตัน Krcun ของคุณ Idemo dalje (1982)
My grandson, your pupil is your witness.หลานชายของฉันลูกศิษ- ย์ของคุณเป็นพยานของคุณ Idemo dalje (1982)
I promised my grandson I'd cut the crap.ฉันสัญญากับหลานช- ายของฉันฉันจะตัดอึ Idemo dalje (1982)
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Doc, I want you to meet someone. My grandson Neil.หมอ ผมอยากแนะนำให้รู้จัก หลานชายของผม เนล Dirty Dancing (1987)
GRANDSON: Yeah, it's really good.ฮะ เยี่ยมเลยฮ่ะ The Princess Bride (1987)
GRANDSON: Hold it. Hold it.เดี๋ยวฮะ เดี๋ยวฮะ The Princess Bride (1987)
GRANDSON: I don't believe this.ไม่อยากเชื่อเลย! The Princess Bride (1987)
GRANDSON: Murdered by pirates is good.ถูกฆ่าโดยโจรสลัดก็ใช้ได้นะฮะ The Princess Bride (1987)
GRANDSON: Oh, no, no, please.โอ้ ไม่ ไม่ ได้โปรดเถอะฮะ The Princess Bride (1987)
GRANDSON: Hold it. Hold it, Grandpa.เดี๋ยว เดี๋ยวฮะ ปู่ The Princess Bride (1987)
GRANDSON:เห็นหรือยัง? The Princess Bride (1987)
I've got errands to do in town.ผมมีธุระต้องทำในเมือง Field of Dreams (1989)
And very soon, my darling, you will be alive and belong to his great, great, great, great, great, great, great, great grandson.และอีกไม่นานหรอก ที่รัก เธอก็จะตื่นขึ้นมา และก็จะเป็นของ เหลนของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน ของเหลน Mannequin: On the Move (1991)
She'll give you many grandsons.เธอต้องให้หลานได้หลายคนแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
Where are my grandsons?หลานฉันอยู่ที่ไหน The Joy Luck Club (1993)
Where are my grandsons?หลานฉันไปอยู่ที่ไหน The Joy Luck Club (1993)
Plenty for ten thousand grandsons!มากพอจะทำหลานได้เป็นพันๆคนเลย The Joy Luck Club (1993)
Until my grandson comes! Do you hear me?จนกว่าหลานฉันจะออกมา ได้ยินฉันไหม The Joy Luck Club (1993)
Huang Tai Tai got her grandson.ฮวงไท่ไท่ก็ได้หลานของเธอ The Joy Luck Club (1993)
The Arikis grandson shouldn't steal chickens. - Especially mine.หลานของหัวหน้าไม่ควรขโมยไก่นะ โดยเฉพาะไก่ของข้า Rapa Nui (1994)
Remember? We spoke on the phone about your grandson.จำได้ไหม ที่เราเคยคุยกันทางโทรศัพท์ เรื่องหลานชายคุณ Don Juan DeMarco (1994)
Mrs. DeMarco, How often did you see your grandson... when he was growing up?คุณเจอหลานบ่อยไหม ตอนที่เขาโตแล้วเนี่ย Don Juan DeMarco (1994)
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Can anyone say grandstanding?ทุกคนสามารถพูดอัฒจรรย์? Contact (1997)
- My grandson, Little Tree.- หลานฉันเอง ลิตเติ้ลทรี The Education of Little Tree (1997)
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย The Education of Little Tree (1997)
Fucking Yongsik always send me on errands when I'm busy!ยงซิกมาสั่งให้ทำอะไรตอนนี้วะ คนยิ่งรีบๆอยู่ Failan (2001)
No, got hooked on designer brands.ไม่ใช่ .. พวกนี้มีระดับนะ Platonic Sex (2001)
I love you, grandson."ย่ารักเธอนะ หลานรัก Ken Park (2002)
They've got my grandson in there.พวกมันจับหลานชายฉันไปในนั้น The Pianist (2002)
Now the whole school's gonna think you're his great-great-great grandson.ตอนนี้ทั้งโรงเรียนต้องคิดว่า นายเป็นเหลนของเหลนเขาไปแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I've lost both a son and a grandson!ฉันเสียทั้งลูกชายและหลาน! Uninvited (2003)
It's cool. I like running errands.ฉันชอบหว่ะ ฉันชอบเสือกธุรของคนอื่น The Girl Next Door (2004)
Parallel strands of research.เป็นการวิจัยคู่ขนาน Resident Evil: Apocalypse (2004)
No, this masterpiece belongs to my second grandson, David.ชิ้นนี้ผลงานหลานชายคนที่ 2 ของผม เดวิด The Day After Tomorrow (2004)
Did you finish your errands?เธอทำงานที่ฉันสั่งเสร็จหรือยังจ๊ะ A Cinderella Story (2004)
- Extra small for your grandson, right?- ไม่เห็นต้องลำบากเลย - เสื้อยืดโอเพ่นสเปซ I Heart Huckabees (2004)
Oh, is that for my grandson? It most certainly is.ผมกำลังพูดอยู่ ขอร้องน่า I Heart Huckabees (2004)
Right. My grandson-in-law should pour me a drink.ดีสิ ให้หลานเขย รินเหล้า ให้ฉันนะ My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
randsA boy stood by to run errands for her.
randsBeing with her grandson always makes her happy.
randsHe dotes on his grandson.
randsOn large farms, cattle are usually marked with brands.
randsShe cleaned the room, and ran errands.
randsThe boy often runs errands.
randsThe cattle are marked with brands.
randsThe old man is always accompanied by his grandson.
randsThe small boy worked for him, going on errands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
เอาธุระ[V] run errands for, Syn. เป็นธุระ, Example: ทางสถานกงสุลสหรัฐฯ เอาธุระจัดการรวบรวมข่าวสารให้แก่ชาวอเมริกัน
อัฒจันทร์[N] grandstand, See also: stand, Syn. อรรธจันทร์, Example: แฟนบอลเบียดเสียดยัดเยียดเข้ามา เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลมากมาย จนอัฒจันทร์พังไปทั้งแถบ, Thai definition: ที่นั่งเป็นขั้นๆ สำหรับดูการแสดงมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม, ชั้นที่ตั้งของขาย หรือก้าวขึ้นลงทำเป็นขั้นๆ
นัดดา[N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
หลานชาย[N] nephew, See also: grandson, Example: ชายชรามานอนที่บนเสื่อแล้วให้หลานชายใช้น้ำมันที่ซื้อมาทาตามแขนขา, Count unit: คน, Thai definition: ลูกชายของลูก, ลูกหลานผู้ชายของญาติพี่น้อง
หลานปู่[N] grandchild, See also: grandson (boy), granddaughter (girl), Example: ปู่รักหลานๆ อย่างสุดสวาทขาดใจ และก็เล่นกับหลานปู่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย, Count unit: คน
เหลน[N] great-grandchild, See also: great-grandson, great-granddaughter, Example: คุณทวดมีความสุขเมื่อหลานรักคลอดเหลนคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของหลานที่เป็นลูกของลูก
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อมเจ้า[N] king's grandson, See also: royal male relative, M.C. (Momchao), Syn. ม.จ., Example: หม่อมเจ้าสุภาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของเรา, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
หม่อม[N] Lady, See also: Duchess, king's grandson's wife, Mom, Example: ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภามีบุตรและบุตรี 4 คน, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าชื่อหญิงสามัญที่เป็นภรรยาของเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า และหม่อมเจ้า, ยศของหม่อมราชวงศ์ที่เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมราชนิกุล
หม่อมเจ้า[N] king's grandson, See also: royal male relative, M.C. (Momchao), Syn. ม.จ., Example: หม่อมเจ้าสุภาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนของเรา, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินรับแอร์ตามห้างสรรพสินค้า[xp] (doēn rap aē tām hāngsapphasinkhā) FR: prendre l'air frais des grands magasins
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ก้าว[v.] (kāo) EN: step ; stride   FR: avancer ; avancer à grands pas
ขำกลิ้งลิงกับหมา[X] (khamkling ling kap mā) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands   
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean   FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
หลานชาย[n.] (lānchāi) EN: nephew ; grandson   FR: neveu [m] ; petit-fils [m]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
เหลน[n.] (lēn) EN: great-grandchild ; great-grandson ; great-granddaughter   FR: arrière-petits-enfants [mpl] ; arrière-petit-fils [m] ; arrière-petite-fille [f]
หม่อม[n.] (mǿm) EN: Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince   
หม่อมเจ้า[n.] (mǿmjao) EN: king's grandson ; royal male relative ; M.C. (Momchao)   
นกอีแพรดคิ้วขาว[n. exp.] (nok ī-phraēt khiu khāo) EN: White-browed Fantail   FR: Rhipidure à grands sourcils [m] ; Rhipidure à front blanc [m] ; Rhipidure à sourcils blancs [m]
นกกระจิ๊ดธรรมดา[n. exp.] (nok krajit thammadā) EN: Yellow-browed Warbler ; Inornate   FR: Pouillot à grands sourcils [m] ; Pouillot inorné [m] ; Pouillot modeste [m] ; Pouillot à sourcils jaunes [m] ; Faux Roitelet [m][
พระองค์เจ้าตั้ง[n.] (phra-ongjao tang) EN: grandson of the king (who is given the rank of a son)   
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai neūa kwā phū eūn) EN: give oneself airs   FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs

CMU English Pronouncing Dictionary
RANDS    R AE1 N D Z
BRANDS    B R AE1 N D Z
GRANDS    G R AE1 N D Z
BRANDS'    B R AE1 N D Z
STRANDS    S T R AE1 N D Z
ERRANDS    EH1 R AH0 N D Z
GRANDSON    G R AE1 N D S AH2 N
FRANDSEN    F R AE1 N D S AH0 N
BRANDS'S    B R AE1 N D Z AH0 Z
GRANDSON    G R AE1 N S AH2 N
GRANDSONS    G R AE1 N S AH2 N Z
GRANDSONS    G R AE1 N D S AH2 N Z
TAMBRANDS    T AE1 M B R AE2 N D Z
FIREBRANDS    F AY1 ER0 B R AE2 N D Z
GRANDSON'S    G R AE1 N S AH2 N Z
GRANDSTAND    G R AE1 N S T AE2 N D
GRANDSTAND    G R AE1 N D S T AE2 N D
GRANDSTAFF    G R AE1 N S T AE2 F
GRANDSTAFF    G R AE1 N D S T AE2 F
GRANDSON'S    G R AE1 N D S AH2 N Z
GULBRANDSEN    G AH1 L B R AH0 N D S AH0 N
GULBRANDSON    G AH1 L B R AH0 N D S AH0 N
BRANDSTETTER    B R AE1 N D S T EH0 T ER0
GRANDSTANDING    G R AE1 N S T AE2 N D IH0 NG
GRANDSTANDING    G R AE1 N D S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rands    (n) (r a1 n d z)
brands    (v) (b r a1 n d z)
errands    (n) (e1 r @ n d z)
strands    (v) (s t r a1 n d z)
grandson    (n) (g r a1 n s uh n)
grandsons    (n) (g r a1 n s uh n z)
firebrands    (n) (f ai1 @ b r a n d z)
grandstand    (n) (g r a1 n s t a n d)
Grands Prix    (n) - (g r aa2 n - p r ii1)
grandstands    (n) (g r a1 n s t a n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besorgung {f} | Besorgungen machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Bordstein {m}; Randstein {m}curb; curbstone; curbside [Am.]; kerbside [Br.] [Add to Longdo]
Brandschutzklappe {f}fire damper [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Brandsatz {m}incendiary device [Add to Longdo]
Brandschaden {m}fire damage [Add to Longdo]
leichter Brandschadensinge [Add to Longdo]
Brandschicht {f}burnt layer [Add to Longdo]
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire [Add to Longdo]
Brandschutzanstrich {m}fire-proof coating [Add to Longdo]
Brandschutzeinrichtung {f}fire control system; fire protection device [Add to Longdo]
Brandschutzventil {n}fire protection valve [Add to Longdo]
Brandsohle {f} | Brandsohlen {pl}insole | insoles [Add to Longdo]
Brandstelle {f} | Brandstellen {pl}scene of fire | scenes of fire [Add to Longdo]
Brandstifter {m}; Brandstifterin {f} | Brandstifter {pl}arsonist | arsonists [Add to Longdo]
Brandstifter {m}torch [Am.] [Add to Longdo]
Brandstifter {m}firebug [Add to Longdo]
Brandstifter {m}; Brandstifterin {f}; Aufrührer {m} | Brandstifter {pl}incendiary | incendiaries [Add to Longdo]
Brandstiftung {f} | Brandstiftungen {pl}arson; fire raising | arsons [Add to Longdo]
Einzellitzen {pl}single strands [Add to Longdo]
Enkel {m}grandson [Add to Longdo]
Großenkel {m}great grandson [Add to Longdo]
Haupttribüne {f}grandstand [Add to Longdo]
Operand {m} | Operanden {pl}operand | operands [Add to Longdo]
Prellstein {m}; Randstein {m}; Bordstein {m}kerbstone [Add to Longdo]
Randbegrenzer {m}; Randstop {m}; Randsteller {m}margin stop [Add to Longdo]
Randscherbe {f}rim sherd [Add to Longdo]
Randstecker {m} (einer Platine)edge connector [Add to Longdo]
Randstreifen {m}shoulder [Add to Longdo]
Sabotage {f}; Brandstiftung {f}incendiary [Add to Longdo]
Stadtrandsiedlung {f} | Stadtrandsiedlungen {pl}suburban settlement | suburban settlements [Add to Longdo]
Strand {m}; Ufer {n}; Gestade {n} | Strände {pl}strand | strands [Add to Longdo]
Strandschuh {m} | Strandschuhe {pl}sandshoe | sandshoes [Add to Longdo]
Strang {m}; Ader {f}; Faden {m}; Litze {f}; Draht {m} | Stränge {pl}; Adern {pl} (im Kabel)strand | strands [Add to Longdo]
Strangzahl {f}number of strands; number of falls [Add to Longdo]
Stutzflügel {m} | Stutzflügel {pl}baby grand | baby grands [Add to Longdo]
stranden | strandend | strandetto strand | stranding | strands [Add to Longdo]
Brandsalbe {f} [med.] | Brandsalben {pl}burn ointment | burn ointments [Add to Longdo]
Brandseeschwalbe {f} [ornith.]Sandwich Tern (Sterna sandvicensis) [Add to Longdo]
Randsänger {m} [ornith.]Marvantsetra Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスタンド[, gurandosutando] (n) grandstand [Add to Longdo]
グランドスタンドプレー[, gurandosutandopure-] (n) grandstand play [Add to Longdo]
スタンドプレー[, sutandopure-] (n) grandstand play (wasei [Add to Longdo]
パシる;ぱしる[, pashi ru ; pashiru] (v5r) (sl) (See ぱしり) to make do errands; to set to scutwork [Add to Longdo]
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
王孫[おうそん, ouson] (n) royal grandson [Add to Longdo]
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers [Add to Longdo]
皇太孫[こうたいそん, koutaison] (n) eldest grandson of an Emperor in the line of descent [Add to Longdo]
使い走り[つかいはしり;つかいばしり, tsukaihashiri ; tsukaibashiri] (n,vs) running errands [Add to Longdo]
使い歩き[つかいあるき, tsukaiaruki] (n) running errands [Add to Longdo]
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal [Add to Longdo]
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother) [Add to Longdo]
孫息子[まごむすこ, magomusuko] (n) grandson [Add to Longdo]
大見得[おおみえ, oomie] (n) dramatic pose; grand gesture; grandstanding [Add to Longdo]
天孫[てんそん, tenson] (n) descendant of a god; heavenly grandson [Add to Longdo]
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess [Add to Longdo]
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, / ] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin [Add to Longdo]
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, / ] daughter's son; grandson; descendant via the female line [Add to Longdo]
奔命[bēn mìng, ㄅㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] rush about on errands; be kept on the run [Add to Longdo]
[sūn, ㄙㄨㄣ, / ] grandson; descendant; surname Sun [Add to Longdo]
孙媳夫[sūn xí fu, ㄙㄨㄣ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] son's son's wife; grandson's wife [Add to Longdo]
孙子[sūn zi, ㄙㄨㄣ ㄗ˙, / ] grandson; son's son [Add to Longdo]
帝喾[Dì Kù, ㄉㄧˋ ㄎㄨˋ, / ] Di Ku or Emperor Ku, one of Five legendary Emperors 五帝, great-grandson of Yellow Emperor 黃帝|黄帝 [Add to Longdo]
忽必烈[Hū bì liè, ㄏㄨ ㄅㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] Kublai Khan (1215-1294), grandson of Genghis Khan 成吉思汗, first Yuan dynasty emperor, reigned 1260-1294 [Add to Longdo]
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, / ] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship) [Add to Longdo]
曾孙[zēng sūn, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ, / ] great-grandson [Add to Longdo]
玄孙[xuán sūn, ㄒㄩㄢˊ ㄙㄨㄣ, / ] great-great-grandson [Add to Longdo]
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, ] terrace; spectator's grandstand; viewing platform [Add to Longdo]
跑腿儿[pǎo tuǐ er, ㄆㄠˇ ㄊㄨㄟˇ ㄦ˙, / ] to run errands [Add to Longdo]
重孙[chóng sūn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ, / ] great-grandson [Add to Longdo]
长孙[zhǎng sūn, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ, / ] eldest grandson; the eldest son of one's eldest son; two-character surname Zhangsun [Add to Longdo]
颛顼[Zhuān xū, ㄓㄨㄢ ㄒㄩ, / ] Zhuan Xu, one of Five legendary Emperors 五帝, grandson of Yellow Emperor 黃帝|黄帝, trad. reigned 2513-2435 BC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放火[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top