Search result for

*corner*

(354 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: corner, -corner-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corner[N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner[N] การผูกขาด
corner[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner[VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner[N] ที่สงบเงียบ
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner[ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] มุม, Syn. angle
corner[VI] เลี้ยวตรงมุม
corner[N] สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
corner[N] สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] หัวถนน, See also: หัวต่อถนน, จุดที่ถนนสองสายมาบรรจบกัน
scorner[N] ผู้ดูหมิ่น
cornered[ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered[ADJ] ซึ่งมีหลายมุม
cornerstone[N] บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน, Syn. foundation
cornerstone[N] หินที่มุม
cut corners[IDM] ทำสิ่งที่ง่ายที่สุด ถูกที่สุดหรือเร็วที่สุด, See also: ทุ่นค่าใช้จ่าย, ลดความยุ่งยาก
cut corners[SL] ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
catty-corner[ADV] ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered[ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally
hole-and-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
hole-in-the-corner[IDM] อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-and-corner, Ant. hole-and-corner
drive someone into a corner[IDM] ต้อนเข้ามุม
out of the corner of one's eye[IDM] ชำเลืองมอง, See also: เหลือบมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
single-glut square cornerรอยต่อมุมฉากชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai Cornerมุมหนังสือไทย " เป็นโครงการบริจาคหนังสือ ตำราเรียนภาษาไทย รวมทั้งศิลปวัตถุของไทย หรือศูนย์วัฒนธรรมไทยเพื่อการเผยแพร่ภาษาไทยและศิลปวัฒน- ธรรมไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมิตรประเทศ โดยอาจใช้สถานที่ในห้องสมุดสาธารณะ หรือในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศ หรือในสถานทูตสถานกงสุลไทยโดยจัดตั้งเป็นมุมเฉพาะสำหรับจัดวางหนังสือไทยให้ ชาวต่างชาติได้อ่านหรือศึกษาภาษาไทย บางแห่งอาจเรียกชื่อว่า Thai Collection ก็ได้ " [การทูต]
Cornerมุม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Screwball in the corner pocket.เซี้ยวในกระเป๋ามุม Pinocchio (1940)
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย Return to Oz (1985)
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง The Little Prince (1974)
Way over in the corner weeping all aloneอยู่ในมุมร้องไห้คนเดียว The Blues Brothers (1980)
It was on the shelf in the corner, under his clean shirt.มันเป็นบนหิ้งในมุมที่ ภายใต้เสื้อของเขาสะอาด The Old Man and the Sea (1958)
I followed him most of the way. He's just turned the corner.ผมได้แต่ขับตาม เขาเพิ่งเดินเลี้ยวมานี่เองครับ Gandhi (1982)
They'll put it on every street corner.ข่าวไปทุกซอกมุมแน่ Gandhi (1982)
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง How I Won the War (1967)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย Rebecca (1940)
Poetry Corner.มุมคำกลอน ปอนด์หน่วยน้ำหนัก Ezra . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Come, let's find a quiet corner.มานี่ ไปหามุมเงียบๆ ดีกว่า Gandhi (1982)
"if you feel the heat around the corner."หากว่ามีภัยมาคุกคาม Heat (1995)
Nobody puts Baby in the corner.ไม่มีใครกั้น เบบี้ ไว้ในมุมได้ Dirty Dancing (1987)
Even a prize-fighter has someone in his corner. Come on now, I know these people.นักมวยดีๆ ยังต้องมีพี่เลี้ยงเลย Punchline (1988)
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ Pulp Fiction (1994)
Corners were cut.ทุกคนเหนื่อยล้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They went around the corner, there.พวกเขาเดินไปรอบ ๆ มุมที่มี The Birdcage (1996)
It must be coming from that nightclub around the corner.มันจะต้องมาจากไนท์คลับรอบมุมที่ The Birdcage (1996)
She's traveled around the world, but deep down... she's still a girl from Grover's Corners.เธอเดินทางไปทั่วโลก แต่ลึกลงไป ... เธอยังคงสาวจากโกรเวอร์คอร์เนอร์ The Birdcage (1996)
Don't be ashamed of Grover's Corners.ไม่ต้องละอายใจของโกรเวอร์คอร์เนอร์ The Birdcage (1996)
And then your mother goes around the corner and she licks it up.งั้นก็ให้แม่พวกแกมาเลียไปละกัน Stand by Me (1986)
We'll be cornered down there.เราจะจนมุมอยู่ข้างล่าง Night of the Living Dead (1990)
Look at the way the sled's coming in and out of the corners. Very smooth.ดูวิธีที่สเลดเข้าและออกจากโค้งสิ มันลื่นมากเลย Cool Runnings (1993)
Had a shop on the corner of the street where I was born.มีร้านค้าที่มุม ของถนนที่ฉันถูกคลอด In the Name of the Father (1993)
- in the right corner wearing the blue trunks, - [ Grunts ] weighing 210 pounds,- ҧࡧտ - [ͧ] 觹˹ѡ Pulp Fiction (1994)
Yeah, well, she has her own corner office.ใช่ดีเธอมีสำนักงานมุมของเธอเอง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You can have a corner office.- คุณสามารถมีสำนักงานมุม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You couldn't have a problem because I personally have got them all. I cornered the whole market.นายยังคิดว่าชั้นทำเกินไปอีกมั้ยล่ะ ครับ ชั้นเริ่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อตัวแระ ออกไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยมั้ย Hero (1992)
'Round that corner, man Hiding in the trash canในมุมนั้น มีคนซ่อนในถังขยะ The Nightmare Before Christmas (1993)
They went in around the corner.พวกเขาเดินในรอบมุม The Birdcage (1996)
And his snobbery. And that dig about Grover's Corners.และหัวสูงของเขา และขุดเกี่ยวกับโกรเวอร์คอร์เนอร์ที่ The Birdcage (1996)
Good news is comin' 'round the cornerข่าวดีจะอยู่รอบๆมุมห้อง James and the Giant Peach (1996)
Always, I can only get three corners to fit.เสมอฉันเท่านั้นที่จะ ได้รับสามมุมเพื่อให้พอดีกับ Contact (1997)
Like the corner of my mindฉันด้วย Big (1988)
The only way they could make real extra money was to go out and cut corners.ทางเดียวที่จะได้เงินก้อนใหญ่ คือตัดส่วนแบ่งออก Goodfellas (1990)
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน Goodfellas (1990)
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your campท่านได้รับพลังในมุมของท่านแล้ว อาวุธหนักในที่พักคุณ Aladdin (1992)
Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46th, yeahห้าหกมารับลูกของคุณลงที่มุมของลินคอล์นและ 46, ใช่ Pulp Fiction (1994)
Five, six, come get your kicks down at the corner of Lincoln and 46thห้าหกมารับลูกของคุณลงที่มุมของลินคอล์นและ 46 Pulp Fiction (1994)
"that you can't walk out on in 30 seconds if you spot the heat around the corner.""เพื่อจะได้หนีตำรวจได้ใน 30 วินาที" "... หากว่ามีอะไรมาคุกคาม" Heat (1995)
Meet me in 20 minutes at the corner of El Dorado and Palm.พบกับผมใน 20 นาทีที่มุมหนึ่งของ El Dorado และปาล์ม The Birdcage (1996)
All right, number seven. It's on the corner there.สิทธิทั้งหมดจำนวนเจ็ด มันอยู่ในมุมที่มี Dante's Peak (1997)
She should be right around the corner, accepting some award.เธอควรจะได้รับสิทธิรอบมุม รับรางวัลบาง Dante's Peak (1997)
What do they mean, "labyrinth"? There aren't any turns or corners.หมายความว่ายังไง เขาวงกตน่ะ / ไม่เห็นจะมีมุมเลี้ยวเลย Labyrinth (1986)
When you go into a corner, lean like you're trying to kill yourself. Watch!เมือนายไปถึงหัวมุม,หักเลี้ยว นายกำลังพยายามฆ่าตัวตาย ดูซะ! Akira (1988)
Cornering, man.เข้ามุมไง เพื่อน Akira (1988)
No. It's over here. In the store on the corner.ไม่ใช่ที่นี่ อยู่ที่ร้านตรงหัวมุม Goodfellas (1990)
It's swag, so I got it down on the corner.มันรก ฉันเลยเอาไปไว้นั่น Goodfellas (1990)
It's over there, on the corner.อยู่ตรงนู้น หัวมุม Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cornerA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
cornerA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornerA dreadful accident happened on the corner.
cornerAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
cornerAs we went around the corner, the lake came in sight.
cornerAs we went around the corner, the lake came into view.
cornerAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
cornerAutumn is just around the corner.
cornerAutumn is just around the corner. It's about time the weather stared cooling off.
cornerBusiness recovery, which looks just around the corner, will be rapid and strong.
cornerChristmas is just around the corner.
cornerCome round the corner for coffee.
cornerComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
cornerCornering him in an argument is easy - like taking candy from a baby.
cornerCould we have a table in the corner?
cornerCovered with dust, the doll stood in the corner of the room.
cornerEach of us took hold of one end of the table and carried it to a corner of the room.
cornerEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
cornerEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
cornerHe disappeared into a dark corner at the back of the shop.
cornerHe is a person who never cuts corners.
cornerHe lives just around the corner.
cornerHe opens his eyes so widely they tear at the corners.
cornerHe scraped his car on the utility pole at the corner.
cornerHe turned the corner.
cornerHe turned to the left at the corner.
cornerHe was standing at the street corner.
cornerHe went round the corner at top speed.
cornerHe whipped around the corner.
cornerI am going to the theater on the corner.
cornerI bought this pen at the stationer's around the corner.
cornerI caught a glimpse of him as he turned the corner.
cornerI caught sight of her as she turned the corner.
cornerI'd like a room in the corner of the building.
corner"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
cornerI had my car filled up at the service station at the corner.
cornerIn every hole and corner.
cornerIn this corner of the room I'd like to put a house-plant.
cornerI saw the old gentleman cross the street and enter a store on the corner.
cornerIt's at the corner.
cornerI turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.
cornerI watched the car disappearing slowly around the corner.
cornerJust around the corner.
cornerMajor Cold: It's the day of the year that the cold is most severe, but you could also say that Spring is just coming around the corner.
cornerMost accidents, after all, happen around the corner, not in the rainforest.
cornerMost accidents happen around the corner.
cornerNow Marina was a romantic, she had not yet fallen into that passive state of mind which accepts that one should find a corner to live, anywhere, and then arrange one's whole life around it.
cornerPlease set me down at the next corner.
cornerPlease turn left at the first corner.
cornerPoliticians are always telling us that better times are just around the corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ
ชายตาดู[V] look sideways, See also: look from the corner of the eyes, cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาแล, Example: เธอชายตาดูผมอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนัก, Thai definition: ชำเลืองมอง, ดูทางหางตา
แง่[N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
เสร็จ[V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ม่ายเมียง[V] glance, See also: look from the corners of the eyes, take a peep at, Syn. ชำเลือง, ดูผาดๆ, เหล่ๆ, เมินๆ, เมียงๆ, Ant. จ้อง, Example: เธอม่ายเมียงเขาตลอดเวลา, Thai definition: ทำอาการเมินๆ เมียงๆ
ต้อน[V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ย่อมุม[V] reduce the size of an angle or corner, Example: รูปปั้นรองรับด้วยฐานไม้ที่ย่อมุมอีก 2 ชั้นซึ่งสร้างความเด่นสง่าให้กับรูปปั้นได้อย่างงดงามมาก, Thai definition: ทำให้มุมของผังพื้นหรือวัตถุ เช่น แท่น ฐาน เสา ลึกเข้าไปทางด้านในเป็นมุม 90 องศา
ชำเลือง[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาดู, Example: ลูกชายชำเลืองพ่ออย่างไม่เข้าใจ
ชำเลืองตา[V] glance, See also: look sideways, look from the corner of the eye, Syn. เหลือบตาดู, ชายตาดู, มองหางตา, Example: เขาหยุดร้องเพลงและชำเลืองตาดูทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจมองตอบ
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
กว้านซื้อ[V] corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
ก่อฤกษ์[V] lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
กักตุน[V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
จวนตัว[V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every corner of the earth, every inch, every place, all over, Syn. ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกหย่อมหญ้า, Example: น้ำท่วมใหญ่ปีนี้มีผู้คนลำบากยากแค้นกันถ้วนทั่วทุกระแหง
นพกะ[N] new corner, See also: one who is young, new or recently admitted, Syn. ผู้ใหม่, Notes: (บาลี)
เมียง[V] peep, See also: peek, look at the corner of the eye, Syn. เมียงมอง, Example: อาการของเขาดูหงุดหงิดงุ่นง่านมากขึ้นจากนั้นก็เดินไปเมียงๆ มองๆ
เมียงมอง[V] peep, See also: peek, look at from the corner of the eye, Syn. เมียง, เมียงๆ มองๆ, Example: เธอเมียงมองดูเขาจากข้างหลังม่าน
หัวมุม[N] corner, Syn. มุม, Example: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน
หัวมุมถนน[N] corner, Example: เสียงจุดประทัดดังมาจากหัวมุมถนน, Thai definition: ปลายสุดของถนนที่มีลักษณะเป็นมุม
หัวเลี้ยว[N] turn (in the road), See also: bend in the road, corner, curve, Example: บริเวณหัวเลี้ยวแห่งนี้อันตรายมาก, Thai definition: ทางตอนที่จะเลี้ยว
หูช้าง[N] board cut to a right angle to fit into corners, See also: right-angled piece of wood, wood gusset, Count unit: อัน, Thai definition: แผ่นกระดานทำเป็นรูปฉากสำหรับติดกับมุมสิ่งของ
ร่อง[N] nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count unit: ร่อง, Thai definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก
เก็บตุน[V] hoard, See also: corner, store, keep, uphold, Syn. กักตุน, Example: พ่อค้าเก็บตุนสินค้าเพื่อเกร็งกำไร, Thai definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า
เข[N] a kind of tree, See also: Maclura eochinchinensis (Lour.), Corner in Moraceae Family, Syn. กะแล, ต้นเข, แกแล, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของเข, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
การเตะจากมุม[n. exp.] (kān te jāk mum) EN: corner kick   FR: corner [m] (anglic.)
คุมตลาด[v. exp.] (khum talāt) EN: corner the market   
ใกล้ ๆ หัวมุม[X] (klai-klai hūamum) EN: just around the corner   
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: angle ; corner ; edge ; ridge   FR: angle [m] ; coin [m] ; côté [m] ; facette [f]
เลี้ยวมุม[v. exp.] (līo mum) EN: turn at the corner ; turn the corner   FR: tourner au coin
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
มุมกำแพง[n. exp.] (mum kamphaēng) EN: corner of a wall   
มุมมืด[n. exp.] (mum meūt) EN: dark corner   
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner   FR: coin (de la rue) [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
สะแล [n.] (salaē) EN: salaer ; Broussonetia kurreii Corner   
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral   FR: triparti ; tripartite ; trilatéral
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe   
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ธงมุม[n. exp.] (thong mum) EN: corner flag   
ทุกหัวระแหง[n.] (thuk hūarahaēng) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth   FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré
ต้อนเข้ามุม[v. exp.] (tøn khao mum) EN: corner ; drive into a corner   
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside   FR: amasser ; stocker
อยู่ใกล้ ๆ กับ ...[X] (yū klai klai kap ...) EN: very close to ... ; around the corner from ...   FR: tout près de ... ; se situer tout près de ... ; être aux abords de ...

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNER    K AO1 R N ER0
CORNERS    K AO1 R N ER0 Z
CORNERED    K AO1 R N ER0 D
CORNERING    K AO1 R N ER0 IH0 NG
CORNERBACK    K AO1 R N ER0 B AE2 K
CORNERSTONE    K AO1 R N ER0 S T OW2 N
CORNERSTONES    K AO1 R N ER0 S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
corners    (v) (k oo1 n @ z)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
cornering    (v) (k oo1 n @ r i ng)
corner-kick    (n) - (k oo1 n @ - k i k)
cornerstone    (n) (k oo1 n @ s t ou n)
corner-kicks    (n) - (k oo1 n @ - k i k s)
cornerstones    (n) (k oo1 n @ s t ou n z)
three-cornered    (j) - (th r ii1 - k oo1 n @ d)
hole-and-corner    (j) -- (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
über den Berg kommen [übtr.]to turn the corner [fig.] [Add to Longdo]
Bettzipfel {m} | nach dem Bettzipfel schielen [ugs.]corner of the bed cover | to be longing for one's bed [Add to Longdo]
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Eckbank {f}corner seat [Add to Longdo]
Ecke {f}; Winkel {m}; Zipfel {m} | Ecken {pl} | um die Ecke biegencorner | corners | to turn the corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} bei Lochkartencard corner [Add to Longdo]
Eckenabschnitt {m} der Lochkartecorner cut [Add to Longdo]
Eckkanal {m}corner duct [Add to Longdo]
Eckpfeiler {m}corner pillar [Add to Longdo]
Eckplatz {m}corner seat [Add to Longdo]
Eckpunkt {m}corner mark [Add to Longdo]
Eckstoß {m} [sport]corner kick [Add to Longdo]
Grundstein {m} | Grundsteine {pl}cornerstone | cornerstones [Add to Longdo]
Klemme {f}; Schwulität {f} | in der Klemme sitzen; in Schwulitäten sein | in der Klemme | in der Klemme sitzen | in der Klemme sein (sitzen) | in der Klemme sitzen | in der Klemme sitzenspot | to be in a spot | in deep water | to be in a tight squeeze | to be in a fix | to be in the tight corner | to be up a gum tree [Add to Longdo]
unübersichtliche Kurve {f}blind corner [Add to Longdo]
Meilenstein {m}cornerstone [Add to Longdo]
Mundwinkel {m}corner of one's mouth [Add to Longdo]
Schmollwinkel {m}sulking corner [Add to Longdo]
Sitzecke {f}sitting area; corner seating unit [Add to Longdo]
Tante-Emma-Laden {m} [ugs.]small corner shop [Add to Longdo]
diagonal gegenübercatercorner [Add to Longdo]
einlenkento corner [Add to Longdo]
trieb in die Engecornered [Add to Longdo]
in die Enge treibendcornering [Add to Longdo]
um {prp; +Akkusativ} | um die Ecke | ums (= um das) Haus gehen | mit Steinen um sich werfen | Tag um Tag; Tag für Tag | um 5 mm zu lang seinround; around | round the corner | to walk around the house | to throw stones around | day after day | to be 5 mm too long [Add to Longdo]
Lassen Sie mich an der Ecke aussteigen.Drop me at the corner. [Add to Longdo]
Kurvenfahrverhalten {n}cornering ability; stability [Am.] [Add to Longdo]
Kurvenquietschen {n}cornering squeal [Add to Longdo]
Kurvenstabilität {f}cornering stability [Add to Longdo]
Kurvensteifigkeit {f}cornering power [Add to Longdo]
Quersteifigkeit {f}cornering stiffness [Add to Longdo]
Seitenführungskraft {m}cornering force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]
コーナーキック[, ko-na-kikku] (n) corner kick (soccer) [Add to Longdo]
コーナーキャビネット[, ko-na-kyabinetto] (n) corner cabinet [Add to Longdo]
コーナースロー[, ko-na-suro-] (n) corner throw [Add to Longdo]
コーナートップ[, ko-na-toppu] (n) corner top [Add to Longdo]
コーナーワーク[, ko-na-wa-ku] (n) corner work [Add to Longdo]
コーナリング[, ko-naringu] (n) cornering; (P) [Add to Longdo]
コーナリングランプ[, ko-naringuranpu] (n) cornering lamp [Add to Longdo]
ビューティーコーナー[, byu-tei-ko-na-] (n) beauty corner [Add to Longdo]
ホットコーナー[, hottoko-na-] (n) hot corner (baseball) [Add to Longdo]
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply) [Add to Longdo]
一角[いっかく(P);イッカク, ikkaku (P); ikkaku] (n) (1) (いっかく only) corner; section; point; (2) (いっかく only) one horn; (3) (uk) narwhal (Monodon monoceros); (P) [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] (n) {comp} bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] (n) {comp} top right corner [Add to Longdo]
下右[したみぎ, shitamigi] (n) lower right (corner) [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
外角[がいかく, gaikaku] (n) outside corner; external angle; (P) [Add to Longdo]
街角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
角を取る[かどをとる, kadowotoru] (exp,v5r) to round off the corners [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
角地[かどち, kadochi] (n) corner lot [Add to Longdo]
角店[かどみせ, kadomise] (n) corner store [Add to Longdo]
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
株買い占め[かぶがいしめ, kabugaishime] (exp,n) (See 買い占め・かいしめ) cornering the market; stock cornering; a corner [Add to Longdo]
岩角[いわかど, iwakado] (n) edge or corner of a stone [Add to Longdo]
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone [Add to Longdo]
起工式[きこうしき, kikoushiki] (n) groundbreaking or cornerstone-laying ceremony [Add to Longdo]
喫煙コーナー[きつえんコーナー, kitsuen ko-na-] (n) smoking corner [Add to Longdo]
喫煙所[きつえんしょ;きつえんじょ, kitsuensho ; kitsuenjo] (n) smoking area (corner) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] the corners of the mouth; the lips [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth [Add to Longdo]
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips [Add to Longdo]
四角号码[sì jiǎo hào mǎ, ㄙˋ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] four corner code (input method for Chinese characters) [Add to Longdo]
囤积[tún jī, ㄊㄨㄣˊ ㄐㄧ, / ] to stock up; to lay in supplies; to hoard (for speculation); to corner the market in sth [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
奠基石[diàn jī shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄕˊ, ] a foundation stone; a cornerstone [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] northeastern corner of a room [Add to Longdo]
拐弯[guǎi wān, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, / ] to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐弯儿[guǎi wān r, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 拐彎|拐弯, to go round a curve; to turn a corner; fig. a new direction [Add to Longdo]
拐角[guǎi jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄐㄧㄠˇ, ] to turn a corner [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]
[gā, ㄍㄚ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯儿[gā lá r, ㄍㄚ ㄌㄚˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[lá, ㄌㄚˊ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka [Add to Longdo]
死角[sǐ jiǎo, ㄙˇ ㄐㄧㄠˇ, ] blind corner [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] three-cornered stove [Add to Longdo]
甩尾[shuǎi wěi, ㄕㄨㄞˇ ㄨㄟˇ, ] drift (cornering technique in car racing, lit. to throw the tail) [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket [Add to Longdo]
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, ] corner of eye near temple [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, ] to look disdainfully out of the corner of one's eye [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] corner; square beam [Add to Longdo]
棱角[léng jiǎo, ㄌㄥˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] edge and corner; protrusion; sharpness (of a protrusion); craggy; ridge corner [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark; deep; southeast corner of room [Add to Longdo]
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, ] chair designed to fit in corner of a room [Add to Longdo]
角楼[jiǎo lóu, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄡˊ, / ] corner (between walls) [Add to Longdo]
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, ] corner kick (in soccer); free strike in hockey [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner [Add to Longdo]
角门[jiǎo mén, ㄐㄧㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] corner gate [Add to Longdo]
走投无路[zǒu tóu wú lù, ㄗㄡˇ ㄊㄡˊ ˊ ㄌㄨˋ, / ] to have no way out; to come to a dead end; to be painted into a corner [Add to Longdo]
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] bend in a street; corner; to turn a corner [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] corner; foot of mountain [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] corner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\ (k?r"n?r), n. [OF. corniere, cornier, LL.
   cornerium, corneria, fr. L. cornu horn, end, point. See
   {Horn}.]
   1. The point where two converging lines meet; an angle,
    either external or internal.
    [1913 Webster]
 
   2. The space in the angle between converging lines or walls
    which meet in a point; as, the chimney corner.
    [1913 Webster]
 
   3. An edge or extremity; the part farthest from the center;
    hence, any quarter or part.
    [1913 Webster]
 
       From the four corners of the earth they come.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A secret or secluded place; a remote or out of the way
    place; a nook.
    [1913 Webster]
 
       This thing was not done in a corner. --Acts xxvi.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   5. Direction; quarter.
    [1913 Webster]
 
       Sits the wind in that corner!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The state of things produced by a combination of persons,
    who buy up the whole or the available part of any stock or
    species of property, which compels those who need such
    stock or property to buy of them at their own price; as, a
    corner in a railway stock. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Corner stone}, the stone which lies at the corner of two
    walls, and unites them; the principal stone; especially,
    the stone which forms the corner of the foundation of an
    edifice; hence, that which is fundamental importance or
    indispensable. "A prince who regarded uniformity of faith
    as the corner stone of his government." --Prescott.
 
   {Corner tooth}, one of the four teeth which come in a horse's
    mouth at the age of four years and a half, one on each
    side of the upper and of the lower jaw, between the middle
    teeth and the tushes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, n. (Association Football) [More fully {corner
   kick}.]
   A free kick from close to the nearest corner flag post,
   allowed to the opposite side when a player has sent the ball
   behind his own goal line.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Cornered} (-n?rd); p. pr.
   & vb. n. {Cornering}.]
   1. To drive into a corner.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a position of great difficulty or hopeless
    embarrassment; as, to corner a person in argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be
    able to put one's own price on it; as, to corner the
    shares of a railroad stock; to corner petroleum.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top