Search result for

*chump*

(67 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chump, -chump-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chump[N] คนโง่, Syn. fool, dupe
chump[N] ไม้ท่อนใหญ่ๆ
chump[SL] คนโง่
chump change[SL] เงินจำนวนเล็กน้อย
be off one's chump[IDM] เสียสติ, See also: ไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี, ไม่มีสติ, Syn. go off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ Airplane! (1980)
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...พอคิดดูแล้ว เรายังคงต้องเอาใจเจ้าขยะนั่นต่อ Aladdin (1992)
To think--we gotta keep kissing up to that scum, and his chump daughter for the rest of our lives...และลูกสาวโง่ๆนั่น ทั้งชีวิตของเราแน่ Aladdin (1992)
No, Iago. Only until she finds a chump husband.ไม่หรอก อิอาโก้ เว้นเสียแต่ว่า หล่อนจะพบกับสามีโง่ๆ Aladdin (1992)
What if YOU were the chump husband?อะไรนะ Aladdin (1992)
He's a fucking alcoholic motherfucker chump ass bitch.แม่งโครตขี้เมา / ไอเวรแม่งเอ๊ย Ken Park (2002)
You'd still be shaking down teahouses for chump change if it wasn't for me.นายยังคง เขย่าป้านชา เพื่อที่จะเปลี่ยน ถ้ามันไม่ใช่เพื่อฉัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
That's chump change.นั่นมันเงินเล็กน้อยเท่านั้น August Rush (2007)
Yeah, we just tied that chump to the statue in the gazebo.ช่าย เราเพิ่งมัดไอ้หน้าโง่นั่นไว้กับรูปปั้นในgazebo New Haven Can Wait (2008)
- You know what I'm learning? The guy's a chump.รู้ป่ะกูเรียนรู้ไร แม่งห่วยแตก Made of Honor (2008)
So we won't both sit here with our Happy Meals, looking like a couple chumps?เราไม่ได้มานั่งตรงนี้เพื่อทานอาหารอย่างสบายใจเฉิบNดูเป็นพวกไอ้งั่งหรือไง Mandala (2009)
I'm not exposing myself to that level of risk for chump change.ผมจะไม่ยอมเอาตัวเองออกไปเสี่ยง เป็นไอ้งั่งหรอก Breakage (2009)
I told you working on the floor is for chumps.ฉันบอกเธอแล้วว่างานเต้นกินรำกินมันสำหรับคนโง่ Frankie & Alice (2010)
Look at these chumps paying... top dollar for their lift tickets.ดูไอ้พวกโง่นั่้นสิจ่าย สิบดอลลาห์เต็มๆเพื่อซื้อตั๋ว Frozen (2010)
# Light up a stage and wax a chump like a candle ## ฉันจับไมค์แบบป่าเถื่อน แว็กซ์ไอ้ทึ่มเหมือนเทียน # Bad Reputation (2010)
That makes us chumps and God's a sadist.งั้นเราก็เป็นไอ้โง่.. แล้วพระเจ้าก็เป็นซาดิสม์ Peleliu Landing (2010)
What kind of a chump do you take me for anyway?จะหลอกเล่นอะไรอีกล่ะ คิดว่าฉันจะหันไปเหรอ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
All right,com. You're quick.You're fast,And you're just as smart as this chump,all right?เอาล่ะ เธอไวกว่า เร็วกว่า และฉลาดกว่ายัยนั่น Fite Nite (2010)
One little coup and suddenly I'm everybody's chump.Uh - Oh Hop (2011)
History's greatest chump.คนโง่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Fuck you, chump! It's her house!แม่งเอ๊ย ไอ้โง่ บ้านเธอต่างหาก Soul of Fire (2011)
Do I look like a chump?ฉันดูยากจนขนาดนั้นเลย? Scream a Little Dream (2011)
- Chump's rusty bucket?ไปไหนต่อดี? - Chump's Rusty Bucket มั้ย? Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Yeah, right. Hey, who's this chump?งั้นก็ดีแล้ว เฮ้ หมอนี่เป็นใครเหรอ Seven Psychopaths (2012)
There's always some chump coming along to rub a magic lamp, and make a bad deal with a genie.มันจะมีพวกขอทานมา ถูตะเกียง และขอพรแย่ๆ ตลอด Midnight Lamp (2012)
And besides, this was chump change.นอกจากนี้ นี่มันแค่เงินเล็กน้อย Whores Don't Make That Much (2012)
What a chump.ช่างโง่อะไรอย่างนี้ The Origins of Monstrosity (2012)
Hang with the new chumps and see if some of our sheer awesomeness doesn't rub off on you.ดูเหล่าเด็กใหม่ และมาช่วยเพิ่ม ความเจ๋งเท่าที่พวกเรามี ให้กับพวกนาย Thanksgiving (2012)
Yeah, yeah. We haven't beat these chumps in 5 years.ใช่ เราชนะพวกนี้ไม่ได้มา 5 ปีแล้ว The Apprenticeship (2012)
We couldn't be the luckiest chumps on the face of the earth, could we?เราไม่สามารถจะไก่อ่อนที่โชคดีที่สุด บนใบหน้าของแผ่นดินโลกเราจะทำได 2 Guns (2013)
He sees what you have, he sees what you're gonna have, and he's plugging away in a bad suit and heavy shoes for chump change.เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณม เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณกำลังจะม และเขาก็เสียบไป ในชุดสูทเลว และรองเท้าที่หนัก สำหรับการเปลี่ยนแปลงโง่. Runner Runner (2013)
Relax, sister, we're not chumps.เย็นไว้ พี่สาว เราไม่ใช่พวกงมงาย Red John's Rules (2013)
Your problem is you're rolling around the dirt for chump changeปัญหาของคุณคือการที่คุณกำลังกลิ้งไปรอบ ๆ สิ่งสกปรกสำหรับการเปลี่ยนแปลงคนโง่ The Expendables 3 (2014)
- I just told you, I stole some chump's wallet just before it happened.ฉันขโมยกระเป๋าเงินคนอื่น ก่อนที่มันจะเกิดเหตุ The Balloonman (2014)
You've been playing me for a chump.แกเล่นกับฉันให้เป็นคนโง่ The Scarecrow (2015)
The chump brothers.Die Chump Brothers. Moral Midgetry (2004)
Their leader Tax Authority, a former NGO activist, holds a speech today.Ihr Spitzenkandidat Direk wird heute seine Abschlussrede in Chumporn halten. Red Eagle (2010)
What do you, Professor think... the citizens must do to eliminate this disease from our society?Und wie ist Ihre Meinung, Professor Chumpan? Was können die Bürger tun, um uns von der Korruption, die unsere Gesellschaft so lähmt, selbst zu heilen? Red Eagle (2010)
Chumporn, four years laterCHUMPORN DREI JAHRE SPÄTER Red Eagle (2010)
See you in Chumporn.Wir sehen uns in Chumporn. Red Eagle (2010)
Now we have to press as quickly possible to get here ... so the government does not force dares to use.Wir müssen jetzt die Presse nach Chumporn bringen, damit sie über alles berichten. Dann werden sie es nicht wagen, uns anzugreifen. Red Eagle (2010)
Patew District, Chumporn. Particularly around the site of the NPP.Ich verhänge den Ausnahmezustand über die gesamte Region, von Patew und über die Stadt Chumporn. Red Eagle (2010)
Chumporn.Chumporn! Headshot (2011)
Chumporn.Chumporn! Headshot (2011)
The document that shows. Then sanitation director Thomas Kane authorized the dump of trichloroethylene at a site near O'Hare airport. Was made public by a blogger who goes by the name chump bait.Das Dokument, das zeigt, dass der damalige Direktor der Abfallwirtschaft Thomas Kane die Ablagerung von Trichlorethylen autorisiert hat, nahe dem O'Hare Flughafen, wurde von einem Blogger veröffentlicht, unter dem Namen "Chumpbait", also Deppenköder. Remembered (2011)
- Chump's rusty bucket? - Quarter taps.- "Chump's Rusty Bucket?" (Kneipe) - "Quarter" anzapfen. Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Are you Don Chumph?Sind Sie Don Chumph? Eating the Blame (2014)
- Hi, Chump.- Hi, ChumpGoosebumps (2015)
- She just call you "Chump"? - Yes, indeed, she did.- Hat sie dich eben "Chump" genannt? Goosebumps (2015)
You saved my life, Chump.Du hast mich gerettet, ChumpGoosebumps (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุมพร[N] Chumphon, Syn. จังหวัดชุมพร, Example: เธอเป็นชาวใต้จังหวัดชุมพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
จังหวัดชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chumphøn) EN: Chumphon province   FR: province de Chumphon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUMP    CH AH1 M P
SCHUMPERT    SH AH1 M P ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chump    (n) (ch uh1 m p)
chumps    (n) (ch uh1 m p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf {m}chump [Add to Longdo]
Klotz {m} | Klötze {pl}chump | chumps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chump \Chump\ (ch[u^]mp), n. [Cf. Icel. kumbr a chopping, E.
   chop.]
   1. A short, thick, heavy piece of wood. --Morton.
    [1913 Webster]
 
   2. a stupid person; a fool; a dolt; also, a dupe.
    [PJC]
 
   {Chump end}, the thick end; as, the chump end of a joint of
    meat. --Dickens.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top