Search result for

*beast*

(169 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beast, -beast-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
beast[SL] ผู้หญิงที่น่าเกลียด
beastly[ADJ] น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่น่าพอใจ, Syn. awful, horrid
king of beasts[N] ราชสีห์, See also: สิงโต, เจ้าป่า
beast of burden[N] สัตว์ที่ใช้บรรทุกสัมภาระ, Syn. bearer, donkey, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
beast of burdenn. สัตว์บรรทุก
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
king of beasts() n. สิงโต

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beast epicมหากาพย์เรื่องสัตว์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beast of burdenสัตว์พาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast?บีสต์น่ะหรอ ? Who Am I? (2013)
A beast!อสูร Beauty and the Beast (2017)
- It's a pair of kinky boot-beasts.มันคือคู่ของสัตว์ประหลาดบูต Yellow Submarine (1968)
"Beware the beast man, for he is the devil's pawn."จงระวังซึ่งสัตว์มนุษย์ มันผู้มีเขาของปีศาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The beast has failed.อสูรล้มเหลว Blazing Saddles (1974)
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม Blazing Saddles (1974)
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
A phantom beast!พรายอสูร! Vampire Hunter D (1985)
You seem like such a nice beast.ดูเธอเป็นสัตว์ร้ายที่น่ารักนะ Labyrinth (1986)
In the belly of that steel beast.ในท้องของของเจ้าอสูรเหล็กนั่น Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We're not asking you to build the beastly rockets or push the button.เราไม่ได้ขอให้คุณที่จะสร้างจรวดเยี่ยงสัตว์หรือกดปุ่ม The Russia House (1990)
'Your task is not only to track down and destroy this beast, but also to dispose of its gigantic corpse."หน้าที่ของคุณ ไม่เพียงแต่ต้องปลิดชีวิตสัตว์ร้ายนั่น" "แต่ต้องกำจัดร่างของมัน" The Cement Garden (1993)
Away, beast!ไปให้พ้น, เจ้าแมวบ้า! Hocus Pocus (1993)
Get this beast off me!จับไอ้แมวบ้านี่ออกไปที! Hocus Pocus (1993)
You're such a beast to everybody.คุณสัตว์ดังกล่าวกับทุกคน The Birdcage (1996)
And the beast will get you, too, if you don't behave.- แรดนั่น และเจ้าสัตว์ร้ายก็จะลากแกไปด้วย ถ้าแกยังไม่ทำตัวดีๆ James and the Giant Peach (1996)
Oh, beast!น่ารังเกียจ! James and the Giant Peach (1996)
Come out and show your face, you stupid beast!มาสิและเสนอหน้าแกหน่อย ไอ้สัตว์ร้ายงี่เง่า! James and the Giant Peach (1996)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
The beasts of the forest, I imagine.อาศัยตามป่าเขาน่ะรึ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
There are creatures here... Men...and beasts.แถวนี้มีทั้งพวกผู้ชายและสัตว์ป่า Snow White: A Tale of Terror (1997)
far bigger. The mother of all beasts.ไม่ไกลที่ใหญ่กว่า แม่ของสัตว์ทั้งหมด Princess Mononoke (1997)
the wild ones are mere beasts.โดยพระเจ้าโบราณที่คนป่ามีสัตว์เพียง Princess Mononoke (1997)
not just beasts.เราเป็นหลังจากที่พระเจ้าไม่เพียงสัตว์ Princess Mononoke (1997)
Beast.ยัยโหด Seven Years in Tibet (1997)
- So, you two are gonna help me tame the wild beast. - Absolutely.แล้วไง นายสองคน จะช่วยฉันจับสัตว์ป่าให้เชื่อง? 10 Things I Hate About You (1999)
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition. Anna and the King (1999)
Great white beast in infinite splendor!Great white beast in infinite splendor! Anna and the King (1999)
Where's the beast?Where's the beastAnna and the King (1999)
Great white beast!Great white beastAnna and the King (1999)
Man is not much beside the great birds and beasts.มนุษย์มีไม่น้อยไปกว่านกและสิงสาราสัตว์ The Old Man and the Sea (1999)
I would rather be that beast down there in the darkness of the sea.ฉันจะทำให้พวกมันจมลงในความมืดมิดของทะเล The Old Man and the Sea (1999)
Birds, beasts.นก และสัตว์ต่างๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They're goblins. Clever as they come, but not the most friendly of beasts.ก๊อบลิน พวกเขาฉลาดมาก แต่ไม่ค่อยมีมนุษย์สัมพันธ์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
So, it's our job to go and find the poor beast.จึงเป็นหน้าที่เรา ที่เข้าไปช่วยมัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
But I told him, "The trick with any beast is to know how to calm him."แต่ฉันบอกเขา กลวิธีเลี้ยงสัตว์ คือรู้จักกล่อมมันให้สงบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
-I saw the beast and..." -Stop it!ฉันเห็นสัตว์ร้ายและ / หยุดได้แล้ว Ken Park (2002)
-"The beast will eat the harlot." -Stop it!สัตว์ร้ายจะขย้ำกินหญิงสกปรก / หยุดได้แล้วว Ken Park (2002)
"And I saw the beast will eat the harlot", Peaches,ชั้นเห็นสัตว์ร้าย ที่จะมากินหญิงโสมม พีช Ken Park (2002)
"And I have seen that out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, out of the mouth of the false prophet,และชั้นเห็นมันออกมาจากปากของมังกรร้าย ออกมาจากปากสัตว์ร้าย ออกมาจากปาก ของผู้หลงผิด Ken Park (2002)
Survival separates the dodos from the beasts!ป้องกันโดโดที่เหลือจากสัตว์ร้าย! Ice Age (2002)
Why do you keep that filthy beast?เมี่อไหร่เจ้าจะกําจัดมันไปเสียที The Scorpion King (2002)
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- You gotta be a beast. - A beast?ต้องออกแนวดุดัน Bringing Down the House (2003)
No. You're a beast.ไม่ คุณต้อง... Bringing Down the House (2003)
You ain't ready for that yet. Come on now, be a beast.เท่านี้ก็ยังไม่พอ มานี่เลย ต้องดุดัน Bringing Down the House (2003)
I'm no worst than a beast don't I have the right to live?ผมจะชั่วร้ายเหมือนสัตว์ป่า แต่ผมไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่หรือไง? Oldboy (2003)
I'm no worst than a beast don't I have the right to live?ผมจะชั่วร้ายเหมือนสัตว์ป่า แต่ผมไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่หรือไง? Oldboy (2003)
Even though I'm worse than even a beastถึงแม้ว่าผมจะเลวกว่าสัตว์เดียรัจฉาน Oldboy (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beastA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
beastAs the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds.
beastA tiger is a beast of prey.
beastIt is language that distinguishes man from beasts.
beastThe food was not fit for man or beast.
beastThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
beastThe lion is king of beasts.
beastThe lion is the king of beasts.
beastThe lion is the king of the beasts.
beastThen the wild beasts start wanting to go crazy.
beastThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
beastThe primitive man was frightened at the sign of the beast.
beastThe wild beasts all gather.
beastTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาฬ[N] beast of prey, Syn. สัตว์ร้าย, พาฬ, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน[N] beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
ติรัจฉาน[N] animal, See also: beast, Syn. ดิรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Example: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน, Notes: (บาลี)
ดิรัจฉาน[N] animal, See also: animals that walk, beast, Syn. เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, Ant. มนุษย์, Example: คนที่ทำความชั่วเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นดิรัจฉาน, Count unit: ต้ว, ชนิด, Thai definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[n.] (dēratchān) EN: beast ; brute   
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAST    B IY1 S T
BEASTS    B IY1 S T S
BEASTIE    B IY1 S T IY0
BEASTON    B IY1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beast    (n) (b ii1 s t)
beasts    (n) (b ii1 s t s)
beastly    (j) (b ii1 s t l ii)
beastlier    (j) (b ii1 s t l i@ r)
beastliest    (j) (b ii1 s t l i i s t)
beastliness    (n) (b ii1 s t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}beastliness [Add to Longdo]
Hundewetter {n}beastly weather [Add to Longdo]
Lasttier {n}; Nutztier {n}beast of burden [Add to Longdo]
Mensch {m} | Menschen {pl} | Mensch und Tierman | men | man and beast [Add to Longdo]
Tier {n} | Tiere {pl}beast | beasts [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
gemein; eklig; saumäßig {adj}beastly [Add to Longdo]
scheußlich; garstig; verteufelt {adj}beastly [Add to Longdo]
tierisch {adj}beastly [Add to Longdo]
Es ist eine Affenschande.It's a beastly shame. [Add to Longdo]
Raubtier {n} [zool.]predator; beast of prey; carnivore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビースト[, bi-suto] (n) beast; (P) [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
犬畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man [Add to Longdo]
四凶[しきょう, shikyou] (n) (See 四霊) the four inauspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions [Add to Longdo]
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points [Add to Longdo]
四瑞[しずい, shizui] (n) (obsc) (See 麒麟・きりん・2,鳳凰・ほうおう,霊亀・れいき・1,応竜・おうりゅう) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
四霊[しれい, shirei] (n) (obsc) (See 麒麟・2,鳳凰,霊亀・1,応竜) the four auspicious beasts from Chinese mythology [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
獣;猪;鹿[しし, shishi] (n) (1) (arch) beast (esp. one used for its meat, such as a boar or a deer); (2) (abbr) (See 獣狩り) hunting (of animals such as boar, deer, etc.) [Add to Longdo]
獣の数字[けもののすうじ, kemononosuuji] (n) Number of the Beast (i.e. 666) [Add to Longdo]
獣人[じゅうじん;けものびと, juujin ; kemonobito] (n) (fictional) fusion of human and animal; therianthrope; furry; human beast [Add to Longdo]
獣類[じゅうるい, juurui] (n,adj-no) beasts; mammals [Add to Longdo]
神獣[しんじゅう, shinjuu] (n) (See 四神獣) divine beasts [Add to Longdo]
人畜無害[じんちくむがい, jinchikumugai] (adj-na) harmless to man and beast [Add to Longdo]
人面獣心[じんめんじゅうしん;にんめんじゅうしん, jinmenjuushin ; ninmenjuushin] (n) beast in human form [Add to Longdo]
瑞獣[ずいじゅう, zuijuu] (n) (See 麒麟) auspicious beast (i.e. qilin) [Add to Longdo]
聖獣[せいじゅう, seijuu] (n) sacred beast [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
半獣[はんじゅう, hanjuu] (n) (See 半人半獣) half-human and half-beast [Add to Longdo]
半人半獣[はんじんはんじゅう, hanjinhanjuu] (adj-no) half-human, half-beast; therianthropic [Add to Longdo]
百獣の王[ひゃくじゅうのおう, hyakujuunoou] (n) king of beasts; lion [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] (n) wild animal; beast of prey; (P) [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] (n,adj-no) beast; monster; wild animal; (P) [Add to Longdo]
役畜[えきちく, ekichiku] (n) beasts of burden [Add to Longdo]
雷獣[らいじゅう, raijuu] (n) (in Chinese mythology) beast which descends from the sky with a thunderbolt [Add to Longdo]
霊獣[れいじゅう, reijuu] (n) sacred beast [Add to Longdo]
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卸套[xiè tào, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄠˋ, ] to loosen a yoke; to remove harness (from beast of burden) [Add to Longdo]
沈鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts [Add to Longdo]
沉鱼落雁[chén yú luò yàn, ㄔㄣˊ ㄩˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄢˋ, / ] lit. fish sink, goose alights (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. female beauty captivating even the birds and beasts [Add to Longdo]
牛马[niú mǎ, ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ, / ] oxen and horses; beasts of burden [Add to Longdo]
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, ] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden [Add to Longdo]
狼奔豕突[láng bēn shǐ tū, ㄌㄤˊ ㄅㄣ ㄕˇ ㄊㄨ, ] the wolf runs and the wild boar rushes (成语 saw); crowds of evil-doers mill around like wild beasts [Add to Longdo]
猛兽[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, / ] beast; quadruped [Add to Longdo]
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, / ] beastly desire [Add to Longdo]
兽脚类恐龙[shòu jiǎo lèi kǒng lóng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] theropod (beast-footed dinosaur group) [Add to Longdo]
兽术[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; skill with animals; shoushu - "Animal skill" or "Beast-fist" - Martial Art (esp. fictional) [Add to Longdo]
率兽食人[shuài shòu shí rén, ㄕㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄕˊ ㄖㄣˊ, / ] lit. to lead beasts to eat the people (成语 saw); fig. tyrannical government oppresses the people [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person) [Add to Longdo]
训兽术[xùn shòu shù, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; taming wild beast (e.g. lion-taming) [Add to Longdo]
[chái, ㄔㄞˊ, ] ravenous beast; wolves (collect.) [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] wild beast; wild horse; lion; trad. form used erroneously for 貌; simplified form used erroneously for 狻 [Add to Longdo]
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] quadriped; animal; walking beast [Add to Longdo]
野兽[yě shòu, ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ, / ] beast; wild animal [Add to Longdo]
飞征[fēi zhēng, ㄈㄟ ㄓㄥ, / ] birds and beasts; the beasts of the field and the birds of the air; same as 飛禽走獸|飞禽走兽 [Add to Longdo]
飞禽走兽[fēi qín zǒu shòu, ㄈㄟ ㄑㄧㄣˊ ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; the beasts of the field and the birds of the air [Add to Longdo]
食人[shí rén, ㄕˊ ㄖㄣˊ, ] man-eating (beast); to eat people; fig. to oppress the people [Add to Longdo]
驭兽术[yù shòu shù, ㄩˋ ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, / ] animal training; taming wild beast (e.g. lion-taming) [Add to Longdo]
驮兽[tuó shòu, ㄊㄨㄛˊ ㄕㄡˋ, / ] beast of burden [Add to Longdo]
鸟兽[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna [Add to Longdo]
鸟兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beast \Beast\ (b[=e]st), n. [OE. best, beste, OF. beste, F.
   b[^e]te, fr. L. bestia.]
   1. Any living creature; an animal; -- including man, insects,
    etc. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Any four-footed animal, that may be used for labor, food,
    or sport; as, a beast of burden.
    [1913 Webster]
 
       A righteous man regardeth the life of his beast.
                          --Prov. xii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   3. any animal other than a human; -- opposed to {man}.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast.
                          --W. C.
                          Fields.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A coarse, brutal, filthy, or degraded fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. A game at cards similar to loo. [Obs.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   6. A penalty at beast, omber, etc. Hence: To be beasted, to
    be beaten at beast, omber, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Beast royal}, the lion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Beast}, {Brute}.
 
   Usage: When we use these words in a figurative sense, as
      applicable to human beings, we think of beasts as mere
      animals governed by animal appetite; and of brutes as
      being destitute of reason or moral feeling, and
      governed by unrestrained passion. Hence we speak of
      beastly appetites; beastly indulgences, etc.; and of
      brutal manners; brutal inhumanity; brutal ferocity.
      So, also, we say of a drunkard, that he first made
      himself a beast, and then treated his family like a
      brute.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top