Search result for

*หลักแหล่ง*

(48 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หลักแหล่ง, -หลักแหล่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักแหล่ง[N] residence, See also: domicile, dwelling place, home, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัยถาวร, Example: เมื่อมนุษย์มีบ้านมีเมืองอยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มีอารยธรรมของบ้านเมือง
ตั้งหลักแหล่ง[V] settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักแหล่งน. ที่ซึ่งอยู่ประจำ เช่น ทำงานเป็นหลักแหล่ง ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง.
กาหลงรังน. ผู้ที่ไปหลงติดอยู่ ณ บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านของตน, ผู้เร่ร่อนไปไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง.
คนจรน. คนแปลกหน้า, คนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
จรจัด(จอน-) ว. ร่อนเร่และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัดน. ผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
นิคมน. หมู่บ้านขนาดใหญ่, ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง, หมู่บ้านใหญ่หรือตำบลที่ประชาชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เช่น นิคมสร้างตนเอง นิคมอุตสาหกรรม.
นิคมสร้างตนเองน. บริเวณที่ดินของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น.
เป็นที่ ๑, เป็นที่เป็นทางว. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน เช่น เขาอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง
ผีไม่มีศาลว. ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
พื้นเพน. หลักแหล่ง เช่น พื้นเพเป็นคนนครปฐม, อาชีพของวงศ์ตระกูล เช่น พื้นเพเป็นพ่อค้า.
รกรากน. ภูมิลำเนาเดิม, บ้านเกิด, หลักแหล่ง, เช่น คุณมีรกรากอยู่ที่ไหน
ลงหลักปักฐานก. ตั้งที่อยู่ทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง.
ลอยไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง, เช่น เป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปลอยมา
สังกัดน. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย ๆ ขึ้นอยู่ เช่น กรมการศาสนาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น เขาเป็นคนไม่มีสังกัด คือ เป็นคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หมายถึง คนที่เร่ร่อนพเนจร.
หลักลอยว. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่, เชื่อถือไม่ได้, เช่น เขาเป็นคนหลักลอย.
หัวนอนปลายตีนน. หลักแหล่ง, เทือกเถาเหล่ากอ, เช่น คนคนนี้ไว้ใจยากเพราะไม่รู้หัวนอนปลายตีนของเขา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitual residenceที่อยู่ตามปรกติ, หลักแหล่งที่ทำการตามปรกติ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My job takes me to a lot of places.งานของผม ทำให้ผมไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง Bangkok Dangerous (2008)
Hey, I can't wait to see you and the kids.อย่างที่คุณเห็น เขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง Trust Me (2009)
Oh...so settled.โอ ฟังดูเป็นหลักแหล่งจัง Up in the Air (2009)
Means I'm still a member of the MC, just not attached to any one town.หมายถึงผมยังเป็นสมาชิกของสโมสร เเค่ไม่อยู่เมืองไหนเป็นหลักแหล่ง Balm (2009)
A promised land.มีที่ดิน เป็นหลักแหล่ง Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Did she have to? Look, i am just trying to help her get back on her feet.ฉันแค่อยากช่วย ให้เธอเป็นหลักแหล่ง Lovely (2010)
Because you're a young attractive white female with virtually no personal ties or paper trail.เพราะเธอเป็นเด็กขาว ที่มีเสน่ห์มากน่ะสิ เพราะเธอเป็นคนไม่มี หลักแหล่ง หรือความสัมพันธ์กับใครเลย Pilot (2010)
We're here for those who people who do odd jobs and so became a politician.เรามาอยู่ที่นี่เพื่อคนที่ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง แล้วเลยมาเป็นนักการเมือง Dae Mul (2010)
I would have been eligible to take up residence here 110 years ago.110 ปีที่ผ่านมา ผมได้สิทธิ์ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่ She's Not There (2011)
Don't need no permanent place.ไม่ต้องมี ที่เป็นหลักแหล่ง Garden of Bones (2012)
Maybe not, but it's got to be easier to point a finger at someone with a rusty pick-up and no permanent address.มันง่ายที่จะชี้คนผิด กับคนที่ร่อนเร่ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง I'm Your Puppet (2013)
I don't have a permanent address here, but I do knowฉันยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่นี่ Perfect Storm (2013)
The travel circuit in Britain and Ireland is a tough go.เขาอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ในอังกฤษและไอร์แลนด์ มันตามตัวยาก Red John's Rules (2013)
And he was living on the road... like most climbing bums... especially climbers that are coming into the scene.เขาอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง เหมือนนักไต่เร่ร่อนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักไต่ที่เดินทางไปที่ต่างๆ Meru (2015)
I'd like to see you settled down.ฉันอยากเห็นเธอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะ A Short Film About Love (1988)
There's plenty of Sid to go around.ลืมเรื่องให้ซิดตั้งหลักแหล่ง ลืมได้เลย. Ice Age (2002)
That's good. I'm sick of being stuck out here, in the middle of nowhere.ดีเลยฮะ ผมเบื่อที่ต้องอยู่แบบไม่มีหลักแหล่งแบบนี้ Howl's Moving Castle (2004)
I know that you don't hold a steady job.ผมรู้ว่าคุณไม่ได้มีงานเป็นหลักแหล่ง Innocent Steps (2005)
A middle-aged fella who never held a proper job, ever.ชายกลางคน ผู้ไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง ตลอดไป Almost Love (2006)
leather jacket,couple of scars, no mailing address i was there.พวกเสื้อแจ็กเก็ตหนัง มีรอยแผลเป็นนิดหน่อย, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ฉันอยู่ที่นั่น The Kids Are Alright (2007)
May I ask you, sir, do you have your own establishment?ขอถามหน่อยสิ คุณน่ะ มีร้านเป็นหลักแหล่งรึยัง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Whereabouts unknown.ไม่ทราบหลักแหล่งแน่นอน Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Well,Carla Peretti is the one victim who had a mainstream lifeคาร์ลา เพอเร็ตติ เป็นเหยื่อเพียงคนเดียว\ ที่มีชีวิตที่เป็นหลักแหล่ง Art Imitates Life (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address[N] หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
domicile[VT] ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง, See also: พักแรม, Syn. camp, house, lodge
street people[SL] คนไร้ที่อยู่อาศัย, See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
resident(adj) อยู่เป็นหลักแหล่ง,อยู่ประจำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top