Search result for

这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于

(1 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于-, *这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must have questions.[CN] 这种力正比于两物体质量的乘积 并且反比于... Einstein: Chapter Five (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

这种 (zhè zhǒng) ()正比 (zhèng bǐ) () (liǎng)物体 (wù tǐ)质量 (zhì liàng) (de)乘积 (chéng jī) 并且 (bìng qiě)反比 (fǎn bǐ) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top