Search result for

在一个三维空间中 划分各个点

(1 entries)
(0.7683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在一个三维空间中 划分各个点-, *在一个三维空间中 划分各个点*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On a three-Dimensional graph.[CN] 在一个三维空间中 划分各个点 Cube (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zài)一个 (yí gè)三维空间 (sān wéi kōng jiān) (zhōng) 划分 (huà fēn)各个 (gè gè) (diǎn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top