Search result for

เบ็ด

(51 entries)
(0.1994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบ็ด-, *เบ็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ็ด[N] fishhook, See also: hook, barbed hook, Example: ชาวไร่ ชาวนา หาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือกุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง
เบ็ดเตล็ด[N] odds and ends, Example: ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า, Thai definition: ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก
เบ็ดเตล็ด[ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบ็ดน. เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือ กุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง.
เบ็ดราวน. เบ็ดที่ผูกไว้กับเชือกหรือแท่งไม้ยาวประมาณ ๑ ศอก แล้วนำไปผูกห้อยไว้กับเชือกราว โดยเว้นระยะห่างกันเป็นตอน ๆ เพื่อนำไปหย่อนลงในแม่น้ำลำคลอง.
เบ็ดเตล็ด(เบ็ดตะเหฺล็ด) ว. เล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ อย่างรวมกัน เช่น ของเบ็ดเตล็ด, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สู้จะสำคัญอะไรนัก เช่น เรื่องเบ็ดเตล็ด.
เบ็ดเสร็จ(เบ็ดเส็ด) ว. รวมด้วยกัน, รวมหมดด้วยกัน, เช่น รวมเบ็ดเสร็จ ราคาเบ็ดเสร็จ, ครบถ้วนทุกรูปทุกแบบ เช่น สงครามเบ็ดเสร็จ
เบ็ดเสร็จเรียกภาษีสิ่งของต่าง ๆ นอกจากข้าวที่ส่งออกไปนอกประเทศ ว่า ภาษีเบ็ดเสร็จ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehensiveเบ็ดเสร็จ,ความเข้าใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม! Pinocchio (1940)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี The Old Man and the Sea (1958)
Go on, eat it.กินมันจนถึงจุดของเบ็ด The Old Man and the Sea (1958)
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก? The Old Man and the Sea (1958)
I mean, with a fishing rod.ไม่ ฉันหมายถึงคุณรู้กับคันเบ็ด Help! (1965)
He ate my oar, hooks, and my seat cushions.กินไม้พาย เบ็ด เเล้วก็เบาะรองนั่งผม เขาเล่นงานจนเรือกระจุย... Jaws (1975)
What's the point? Hooks and lines?มีประโยชน์อะไร เบ็ดกับสายเบ็ดเนี่ย Jaws (1975)
Taking a hell of a lot of line!ดึงสายเบ็ดไปเยอะเลย Jaws (1975)
Wet the reel!เเล้วราดนํ้าสายเบ็ดJaws (1975)
Take this rod.ถีอคันเบ็ดไว้ Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; hook ; barbed hook   FR: hameçon [m]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เบ็ดเสร็จ[n. exp.] (wongjøn betset) EN: integrated circuit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fishhook[N] เบ็ดตกปลา
miscellaneous[ADJ] เบ็ดเตล็ด, See also: ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา, Syn. various, mixed, varied, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
coachman(-เมิน) n. คนขับรถม้า,สายเบ็ดตกปลา, See also: coachmanship n. ดูcoachman -pl. coachmen
dobber(ดอบ'เบอะ) n. ลูกลอยสายเบ็ด
fish hook(ฟิช'ฮุค) n. เบ็ดตกปลา
fishing lineสายเบ็ด
fishing rodคันเบ็ดซึ่งงอได้
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
fish(vt) ดึงออกมา,ล้วงออกมา,เกี่ยว,ตกเบ็ด
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
hook(n) ขอ,เบ็ด,เคียว,ห่วง,หลุมพราง
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา
miscellany(n) เรื่องปกิณกะ,เรื่องเบ็ดเตล็ด,เรื่องจิปาถะ
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
revue(n) ละครเสียดสี,การแสดงเบ็ดเตล็ด
rod(n) ไม้เรียว,ท่อน,ไม้วัด,กิ่งไม้,คันเบ็ด,ไม้พลอง,คทา
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Haken(n) |der, pl. Haken| ตะขอ, เบ็ด, เคียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top