Search result for

เดา

(65 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดา-, *เดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดา[V] guess, See also: estimate, surmise, conjecture, reckon, Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก, Example: ผู้แต่งตั้งใจให้ผู้อ่านเดาเรื่องตอนจบเอาเอง, Thai definition: คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล
เดา[ADJ] fractural, See also: cracked, splintered, Syn. ร้าว, หัก, Example: พ่อเดินหาบทรายพลาดลื่นลงไปในตลิ่งหลังเดาะ, Thai definition: ร้าวจวนจะหัก
เดา[V] bounce (a ball), Example: นักกีฬาที่จะลงแข่งขันกำลังเดาะลูกบอลเป็นการอุ่นเครื่อง, Thai definition: โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาอวัยวะในร่างกาย เช่น มือ เท้า หรือเครื่องมือ ตีรับให้กระท้อนขึ้น
เดา[V] add gradually, Syn. เติม, เหยาะ, Example: เธอเดาะเกลือป่นลงพอควรให้รสหวานเค็มตัดกันพอดิบพอดี, Thai definition: เติมลงไปนิดหน่อยเพื่อให้คุณภาพดีขึ้น
เดาสวด[V] guess blindly, See also: make a wild guess, Syn. เดามั่ว, เดา, เหมาเอา, คาดเดา, Example: เขาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้จึงเดาสวดไป
เดาสุ่ม[V] guess blindly, See also: guess, Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว, Example: เขาเดาสุ่มไปแต่บังเอิญตอบถูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดาก. คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล.
เดาสวดก. พูดเดาไปเรื่อย ๆ อย่างรู้บ้างไม่รู้บ้าง.
เดาสุ่มก. เดาโดยคาดว่าจะถูกต้องบ้าง.
เดาะ ๑ก. โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาไม้ มือ หรือเท้ารับทำให้สะท้อนขึ้น เช่น สาวน้อยผู้เดาะคลี (กามนิต), เดาะลูกบอล
เดาะ ๑ร้าวจวนจะหัก เช่น ไม้คานเดาะ แขนเดา
เดาะ ๑เติมลงนิดหน่อยเพื่อให้คุณภาพเด่นขึ้น เช่น จืดไปเดาะเกลือลงไปหน่อย
เดาะ ๑โดยปริยายใช้เรียกผู้ที่กำลังจะดี แต่กลับมีข้อบกพร่องเสียกลางคัน ใช้เป็นคำแทนกริยาหมายความว่า ทำแปลกกว่าธรรมดาสามัญ เช่น ร้อนจะตายเดาะเสื้อสักหลาดเข้าให้.
เดาะ ๒น. นม เช่น เดาะกะไดไดเลียม ลอดเคล้น (นิ. นรินทร์).
เดาะ ๓ว. อาการเดินอย่างกระปรี้กระเปร่า เช่น เดินเดาะเลาะทางมา.
เดาะปากก. ทำให้เกิดเสียงดังด้วยการใช้ลิ้นดันเพดานปากเป็นต้น แล้วสลัดลงอย่างเร็วพร้อมอ้าปาก เพื่อแสดงความสบอารมณ์หรือสร้างความสนใจเป็นต้น, กระเดาะปาก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I guess I'm gonna go now.ฉันเดาว่า ฉันคงต้องไปแล้วค่ะ The Dark Night (2008)
Okay, I think you've got this taken care of.ฉันเดาว่าคุณคงมีเรื่องที่ต้องเร่งจัดการ The Dark Night (2008)
So I guess the first time we actually sleep togetherอ่าา ผมขอเดาว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่เราสองคนจะได้นอนด้วยกันจริง ๆ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I mean, I guess now it will, right? At least for you.อ่อ งั้นผมเดาว่าตอนนี้ก็คงยัง อย่างน้อยก็คุณล่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Yeah. Yeah, I guess so.ใช่ , ฉันอาจจะเดา It's a Wonderful Lie (2008)
I'm guessing it wasn't your idea to come clean.ผมเดาว่ามันคงไม่ใช่ความคิดคุณล่ะมั้งที่อยากจะเปิดเผยมัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I was fishing.แม่ขอเดาO Brother, Where Bart Thou? (2008)
I really tried to deal with the casual dating thing... but I guess it's just not for me.ฉันจะพยายามจะจัดการกับ อย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเดท แต่ ฉันเดานะ มันไม่ใช่แค่สำหรับฉัน Bonfire of the Vanity (2008)
I guess he's madly in love with her mother.ผมเดานะ ว่าเค้าคงหลงรักกับแม่ของสาวน้อยคนนั้นแน่ๆ Bonfire of the Vanity (2008)
You can't stop meddling and scheming. Let me guess...ลูกหยุดแทรกแซงใครไม่ได้ และ ชอบวางแผน ให้แม่เดานะ Bonfire of the Vanity (2008)
I guess our "artist" couldn't resist a snapshot of his first installationฉันเดาว่า "ศิลปิน" ของเราคงอดไม่ได้ ที่จะถ่ายรูปการแสดงผลงานครั้งแรกของเขา Art Imitates Life (2008)
Suggests she died in this positionเดาว่าเธอตายในท่านี้ Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong   FR: mal estimer
เดา[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture   FR: fracture [f]
เดา[v.] (dǿ) EN: fracture ; splinter   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daresay[VI] เดาว่า, See also: บางที
guess at[PHRV] เดา, See also: คาดเดา, กะประมาณ
guess[VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
outguess[VT] เดาท่าทีหรือเจตนา, Syn. anticipate, predict
place at[PHRV] เดา (จำนวน), See also: กะ, Syn. put as, put at
put as[PHRV] เดาว่าเป็น, See also: คาดว่า, Syn. place at, put at
put at[PHRV] คาดเดา, See also: เดา, Syn. place at, put as
suppose[VT] สมมุติ, See also: เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน, Syn. assume, guess, conjecture, presume
size up[PHRV] เดาหรือกะขนาดของ
take as[PHRV] เข้าใจว่าเป็น, See also: เดาว่าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
douse(เดาซฺ) vt. จุ่ม,แช่,สาด,ราด,ดับ vi. จุ่ม,แช่. n. การตี, Syn. dowse

English-Thai: Nontri Dictionary
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大外れ[おおはずれ, oohazure] Thai: เดาผิด(มาก) English: wrong guess

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top