Search result for

นางสาว

(29 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นางสาว-, *นางสาว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นางสาว[นาง-สาว] (n vi vt modal verb ) คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางสาว[N] miss, See also: Ms., Ant. นาย, Example: เธอเพิ่งจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเมื่อเร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่มีสามี
นางสาวไทย[N] Miss Thailand, Example: ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด, Count unit: คน, Thai definition: หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นางสาวน. คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วหรือหญิงซึ่งเป็นหม้าย ก็มีสิทธิใช้คำนำหน้าชื่อว่า นางสาว ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't you see I'm a 'Miss'?คุณไม่เห็นฉันเป็น นางสาวHeartbreak Library (2008)
Men go in and out of an apartment rented to a Miss Vi Scott.ผู้ชายมากกว่าหนึ่งเข้าออกอพาท์เมนท์ของนางสาววาย สก็อต Public Enemies (2009)
Miss double penetration is ready for you.นางสาวจอมเสือก พร้อมให้นายบริการแล้ว Fix (2009)
Miss K, a second year student in Shinhwa High School, has been spotted going in and out of the obstetrics hospital.นางสาว เค, นักเรียนปีสองของโรงเรียนชินฮวา ถูกเห็นขณะออกมาจากโรงพยาบาลทำแท้ง Episode #1.2 (2009)
Second year, Miss K.ปีสอง, นางสาว เค Episode #1.2 (2009)
Urgent news. Second year student, Miss K, has appeared.ข่าวด่วน นักเรียนปีสอง, นางสาว เค ปรากฎตัวแล้ว Episode #1.2 (2009)
Does she look like a girl to you?ความจริงเกี่ยวกับนักเรียนปีสอง , นางสาว เค. พวกเรา ได้กลิ่นเหม็นๆมั๊ย? Episode #1.2 (2009)
As long as you take off that ridiculous tie so I can maybe picture you with a backpack.ใช่ ไม่มากเท่ากับที่เธอเกือบจะเป็น นางสาว ชัคแบลสหรอก แต่ ใช่ ฉัน อืมม ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะพูด ว่าการโหยหาอาลัยได้เริ่มขึ้นแล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
It's Miss Duquesne, right?ยังเป็นนางสาวดูเควนท์ใช่มั๊ยครับ Dude, Where's My Groom? (2009)
Miss vanessa abrams.นางสาววาเนสซ่า เอบรัม Enough About Eve (2009)
Ms. Jane Cordelia Trapp, escorted by Mr. Theodore Davis III.นางสาว เจน คลอเดอเลีย แทรป คู่ควงคือ นาย ธาดอร์ ดาวิส ที่ 3 They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Ms. Sawyer Harriett Bennett, escorted by Mr. Evan Jameson Jr.นางสาว ซอเยอร์ ฮารีเอ็ท เบนเน็ต คู่ควงคือ นาย อีวาน เจเมอสัน จูเนียร์ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางสาว [n.] (nāngsāo) EN: miss ; Ms.   FR: mademoiselle ; Mlle
นางสาวจักรวาล[n. exp.] (nāngsāo Jakkrawān) EN: Miss Universe   FR: miss Univers [f]
นางสาวโลก[n. exp.] (nāngsāo Lōk) EN: Miss World   FR: miss Monde [f]
นางสาวไทย[n. exp.] (nāngsāo Thai) EN: Miss Thailand   FR: miss Thaîlande [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Miss[ N] นางสาว, See also: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
miss[N] นางสาว, See also: หญิงสาว
Ms.[ABBR] นางสาว (คำนำหน้าชื่อหญิงที่ยังไม่แต่งงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senorita(เซนยะรี'ทะ) n. ภาษาสเปนที่หมายถึง"Miss",คุณหนู,หล่อน,นางสาว

English-Thai: Nontri Dictionary
Miss(n) นางสาว
wench(n) หญิงสาว,นางสาว,สาวใช้,อำแดง,เด็กสาว

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top