Search result for

ที่เป็นรู

(35 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่เป็นรู-, *ที่เป็นรู*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the t-shaped dealie I'm gonna whack you with if you don't hand it over.มันก็ไอ้นั่นที่เป็นรูปตัว T น่ะ ฉันจะฟาดเธอถ้าไม่ส่งมาให้ซักที Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I'm thinking one paint can of gummy wormsฉันกำลังคิดถึงวุ้นที่เป็นรูปหนอน Gone with the Will (2009)
Full metal jacket or hollow point?หัวกระสุนปืนแบบเต็มหัวหรือหัวกระสุนที่เป็นรูงั้นเหรอ Balm (2009)
Hollow.หัวกระสุนที่เป็นรู Balm (2009)
If you look under your desk, you'll find a card with either a picture or a word on it.ถ้าคุณมองลงไปที่ไต้โต๊ะ เราจะพบการ์ดที่เป็นรูปไม่ก็เป็นคำบนนั้น Spanish 101 (2009)
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร Reckoner (2009)
It looks quite morbid- Well, except for the flower that is.มันดูน่ากลัวจัง ยกเว้นส่วนที่เป็นรูปดอกไม้ You Don't Know Jack (2010)
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก The Predator in the Pool (2010)
Who's gonna see 'em?เวลาเธอไปเที่ยว เธอเอาโปสเตอร์แผ่นใหญ่ ที่เป็นรูปตัวเองไปด้วยหรือ And Then There Were Fewer (2010)
"A magistrate may issue a warrant authorising the search of a premises provided there are reasonable grounds for believing the location contains material with substantial evidentiary value".ผู้พิพากษาอาจออกหมายศาล" "ค้นสถานที่ด้วยเหตุอันควร เพราะเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นมีวัสดุ" "พร้อมกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรมต่อการใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริง Episode #1.1 (2010)
She doesn't leave evidence, just an evidence-shaped absence.เธอไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ แค่ขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรม Episode #1.1 (2010)
There, the building with the dome.นั้นไง ตึกที่เป็นรูปโดม Transformers: Dark of the Moon (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classic[ADJ] ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
concrete[ADJ] ที่เป็นรูปธรรม, See also: ที่ทำให้เป็นจริงได้, Syn. particular, actual
conic[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conoid[ADJ] ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoidal
conoidal[ADJ] ที่เป็นรูปกรวย, Syn. conoid
hollow[ADJ] ที่เป็นโพรง, See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
incorporated[ADJ] ที่เป็นรูปบริษัท, See also: ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย, Syn. corporate
oblong[ADJ] ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
oviform[ADJ] ที่เป็นรูปไข่, Syn. egg-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
conic(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
corm(คอร์ม) n. ฐานต้นที่เป็นรูปกระเปาะ,หัวจำพวกต้นไม้จำพวกหอมกระเทียม, See also: cormmoid adj. ดูcorm cormous adj. ดูcorm
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc

English-Thai: Nontri Dictionary
cellular(adj) เกี่ยวกับเซลล์,ที่เป็นโพรง,ที่เป็นรู,โปร่ง,ปรุ

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top