Search result for

ตอนปลาย

(30 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนปลาย-, *ตอนปลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ileum, Terminalตอนปลายของไอเลียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The late fourth century A.D. the Roman Empire began to crumble.ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 จักรรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย Agora (2009)
6 YEARS AGO. AND WHAT ABOUT THE MOVIE THEATER?ศูนย์สันทนาการสร้างตอนปลายยุค 70 House on Fire (2009)
Comfortable and well-loved by his parents, but itching to do something more with his life,แต่ เอ่อ... อยากทำอะไรมากกว่านั้น ในชีวิต ซึ่งคือ ตอนไปสมัครเป็นทหาร ตอนปลายของ... Good Mourning (2009)
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด Good Mourning (2009)
I'm you from the tail end of 2009.ฉันคือ นาย จากตอนปลายปี 2009 The End (2009)
Small stature, I estimate late teens, early 20s. If anyone's interested.ลำตัวเล็ก ฉันคาดว่าเป็น วัยรุ่นตอนปลาย เกือบๆ สัก 20 ปี เนี้ยมีใครสนใจบ้างมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
if that were true, he'd be the same age as these girls-- late teens.วัยรุ่นตอนปลาย ฆาตกรคนนี้มีความชำนาญมาก ในเรื่องนี้ Cradle to Grave (2009)
No, I bought that my junior year at Duke right before I miraculously passed a physics final, and, um, ever since then...เปล่าเลย ผมซื้อมาตอนผม เรียนปีสองที่ม.ดุคก์ ก่อนที่ผมจะสอบวิชาฟิสิกส์ ตอนปลายภาคผ่าน อย่างปฏิหาริย์ ตั้งแต่นั่นมา- Better Angels (2010)
It sounds like a profile.วัยรุ่นตอนปลาย ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่ เป็นแฟ้มประวัติได้เลยนะเนี่ย Live Free or Twihard (2010)
A pair of photons on one end is activated with a laser.คู่ของโฟตอนปลายด้านหนึ่ง ถูกเปิดใช้งานด้วยเลเซอร์ Is Time Travel Possible? (2010)
He may have suffered from some mental disease, but schizophrenia usually presents itself in your late teens or early 20s.บางทีเขาอาจเจ็บป่วย ด้วยโรคทางจิตบางอย่าง แต่โรคจิตเภทจะแสดงอาการ ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือในช่วง 20 ต้นๆ With Friends Like These (2011)
I'd describe it as a late-middle-kingdom shabti, buried with the pharaohs to protect them in an afterlife.ฉันคิดว่าเป็นหุ่นค่ารับใช้ของฟาโรห์\ อาณาจักรกลางตอนปลาย ถูกขังไปกับฟาโรห์เำพื่อคุ้มกันเขา ในโลกหลังความตาย On the Fence (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนปลาย[n.] (tønplāi) EN: end   FR: fin [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
samแซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
บั้นท้าย (n adj ) ตอนปลาย, ช่วงสุดท้ายของชิวิต
See also: S. บั้นปลาย,

French-Thai: Longdo Dictionary
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top