Search result for

ดูแคลน

(25 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูแคลน-, *ดูแคลน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูแคลน, ดูถูกดูแคลนก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่ขัดสนหรือยากจนกว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Do not be fooled by its commonplace appearance.อย่าเพิ่งดูแคลนลักษณะดาดๆของมัน Aladdin (1992)
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ Saw (2004)
Your Wife Despises Me.ภรรยาคุณดูแคลนฉันนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
So Alma found herself married to a man who seemed to despise her.อัลม่าเลยได้รู้ว่า เธอได้แต่งงานกับ ผู้ชายคนที่ดูแคลนเธอตลอดเวลา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I was brought up to despise the Merryweather but later then I met you and that change everything...ฉันเคยดูแคลนพวกเมอรี่เวธเธอร์ แต่เมื่อได้พบเธอ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป... The Secret of Moonacre (2008)
It's hard not to feel a little insulted by that.ก็เป็นการยากที่จะไม่ให้ถูกดูแคลนต่อเรื่องนี้ Frost/Nixon (2008)
And now that I have... Whoa, hey, not so fast.ผมรู้จักคุณ คุณมีเรื่องที่ถูกดูแคลนไว้เยอะ ผมบอกให้ Family Ties (2009)
But i'm only here because of a brief addiction to pillsและฉันไม่ได้ดูถูกดูแคลนสถาบันแห่งนี้นะคะ Social Psychology (2009)
I mean, did you just come over here to insult me or what?หมายถึงนายทำแบบนี้ มาตรงนี้เพื่อมาพูดจา ดูแคลนฉันนั่นรึ? History Repeating (2009)
I presume you've prepared new insults for today?วันนี้นายคงมีคำดูแคลนมาอีกแล้วสินะ Star Trek (2009)
I trust you will not feel it reflects judgment upon you.หวังว่าท่านแม่คงไม่ถือว่านี่เป็นการดูแคลนท่านแม่ Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: insult   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affront[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke
belittle[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม
snub[VT] ดูแคลน, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, Syn. scorn, ignore, spurn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด

English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top