Search result for

ค่อย ๆ

(34 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อย ๆ-, *ค่อย ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขี่ยค่อย ๆ สะกิดออก เช่น เขี่ยผงที่ลูกตา เอาก้านพลูเขี่ยตา
โรยค่อย ๆ ผ่อนลง เช่น โรยเชือก โรยอวน
โรยค่อย ๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย, เช่น เอาแป้งโรยตัว โรยอาหารให้ปลา โรยพริกไทย โรยผักชี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll go a glance at a timeเราจะค่อย ๆมองกัน The Little Prince (1974)
A small advance at a timeฉันจะค่อย ๆก้าวเข้าไป The Little Prince (1974)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)
I have the tapes, and I've never heard such pussyfooting around in my life!ผมมีเทปและฉันไม่เคยได้ยินเช่นต้องค่อย ๆ คลำไปรอบ ๆ ในชีวิตของฉัน! The Russia House (1990)
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์". Of Mice and Men (1992)
- Move over. - Wait. Gently.เถิบไป เดี๋ยว ๆ ค่อย ๆ Jumanji (1995)
D.J.! - Okay, Dr. Weir, let's get you up. - Okay, I'm fine.-เอาละ ดร.เวียร์ ค่อย ๆ นะ Event Horizon (1997)
- I'll figure it out.- ผมต้องค่อย ๆ คิดก่อน As Good as It Gets (1997)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
What you gotta do is just slow it down and give him somethin' stimuIatin' to read.ส่วนใหญ่เดา ๆ เอา ต้องค่อย ๆ อ่าน หาเรื่องกระตุ้นให้อยากอ่าน Bringing Down the House (2003)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: slowly ; softly ; carefully   
ค่อย ๆ[X] (khǿi-khǿi) EN: little by little   FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อย ๆ เรียนรู้[v. exp.] (khǿi khǿi rīen rū) EN: grow into   FR: devenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt away[PHRV] ค่อย ๆ หายไป, See also: ค่อยๆ จางไป
melt into[PHRV] ค่อย ๆ กลายเป็นส่วนของ, Syn. dissolve in, dissolve into
roll up[PHRV] ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย
taper off[PHRV] ค่อยๆ เรียว, See also: ค่อย ๆ แคบลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
cline(ไคลน) n. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ค่อย ๆ เป็นไป., See also: clinal adj.
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top