Search result for

ความรัก

(69 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรัก-, *ความรัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรัก[N] love, See also: affection, fondness, Ant. ความเกลียด, Example: ความรักทำให้พ่อแม่สละทุกสิ่งเพื่อลูกได้, Thai definition: ความชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี
ความรักชาติ[N] patriotism, Example: รัฐบาลพยายามปลุกความรักชาติให้เกิดในหมู่ประชาชน
ความรักใคร่[N] affection, See also: love, Syn. ความรัก, Ant. ความเกลียด, Example: ถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักใคร่ก็จะทำให้โลกนี้สงบสุข, Thai definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รติความรัก, ความกำหนัด, แผลงใช้ว่า ฤดี หรือ รดี ก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural affectionความรักฉันญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in motion picturesความรักในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Bondingความรัก,ความใกล้ชิดสนิทสนม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love.ความรัก The Couple in the Cave (2010)
Just for the pursuit of unconditional love?แค่การแสวงหาของ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Joy (2008)
It's a fake thing. There's no unconditional love.มันเป็นเรื่องหลอกๆ ไม่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข Joy (2008)
And that's when I realized, you know, it could be.ไม่เคยมีความรัก และนั่นเมื่อฉันยอมรับความจริง คุณรู้ไหม.. Joy (2008)
Bad lovin' gone bad.ความรักที่แย่กำลังแย่ขึ้นอีก The Itch (2008)
Lost love.เสียความรัก Last Resort (2008)
Nothing I'm gonna say to that crank whore... is gonna make her feel loved.เชื่อฉันสิ ไม่มีอะไรที่ฉันจะพูด กับนังขี้ยาเเพศยา... ให้เธอรู้สึกถึงความรักได้หรอก Pilot (2008)
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
He's in love.เขากำลังมีความรัก The Mark of Nimueh (2008)
Love's young dream here in fucking cutie cottage?ความรักวันแรกแย้มในบ้านความรักเหี้ยๆ Episode #1.5 (2008)
Maybe you can sacrifice even love?บางทีความรักอาจทำให้ท่าน รู้จักคำว่าเสียสละ Portrait of a Beauty (2008)
I had no choice but to love even thatข้ามิอาจเลือกที่จะปฏิเสธความรักได้ Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak khøng maē) FR: amour maternel [m]
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkhrai) EN: affection ; love   FR: affection [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affection[N] ความรัก, See also: ความรักใคร่, Syn. love, fondness, liking
amorousness[N] ความรักและปรารถนา
amour-propre[N] ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. self-esteem
calf love[N] ความรักแบบเด็กๆ, Syn. puppy love
cupboard love[IDM] ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
feeling[N] ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
fervor[N] ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervour, zeal, Ant. indifference, unconcern
fervour[N] ความรู้สึกท่วมท้น, See also: ความรักท่วมท้น, ความศรัทธาแรงกล้า, Syn. ardor, fervor, zeal, Ant. indifference, unconcern
heart[N] ความรัก, See also: ความเอ็นดู
love[N] ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
love[เลิฟ] (n ) ความรัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛郷[あいきょう, aikyou] (n) ความรักในบ้านเกิด , See also: S. 愛郷心,
愛情[あいじょう, aijou] ความรัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top