Search result for

zonas

(125 entries)
(0.0795 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zonas-, *zonas*, zona
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zonas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zonas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zonal[ADJ] เกี่ยวกับเขต, Syn. regional
zonate[ADJ] ซึ่งเป็นแถวหรือแนว
zonation[N] การเป็นแถว, See also: การเป็นแนว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arizona(แอรริโซ'นะ) n. ชื่อรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (a state in SW United states)
zonal(โซน'เนิล) adj. เกี่ยวกับ zone (ดู), See also: zonally adv., Syn. zonary
zonate(โซ'เนท) adj. เต็มไปด้วยเขตหรือแนว,จัดเป็นเขตหรือภาคหรือแนว,เป็นแถว,เป็นริ้ว,เป็นวง, Syn. zonated
zonation(โซเน'เชิน) n. การเป็นเขต,การเป็นแนว,การเป็นแถบ,การเป็นวง,การเป็นริ้ว,การเป็นภาค,การเป็นบริเวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, zonary; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, annular; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, zonular; placenta, annular; placenta, zonaryรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, girdle; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangalesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annular placenta; placenta, zonary; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Azonal soil orderอันดับดินเอโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Intrazonal soil orderอันดับดินอินทราโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zonesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonular placenta; placenta, annular; placenta, zonaryรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zona๑. แดน, เขต, เขตวงรอบ [มีความหมายเหมือนกับ zone]๒. โรคงูสวัด [มีความหมายเหมือนกับ herpes zoster] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zonaesthesia; sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Zonal soil orderอันดับดินโซนัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zonary placenta; placenta, annular; placenta, zonularรกวงแหวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ozonation ออโซเนชั่น
การเติมโอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Antiozonantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดรอยแตกของยางจากการ เกิดปฏิกิริยาระหว่างโอโซนกับยาง [เทคโนโลยียาง]
Benzonatateเบ็นโซนาเทท,เบนโซนาเทต [การแพทย์]
Benzonatate Capsulesเบนโซนาเทตในแคปซูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Found out they were wanted in Arizona and in Florida... and they made a fortune here this summer.แล้วแกก็ยังถูกตำรวจหมายหัวอยู่ที่ อริโซน่า กับ ฟอลิด้า ด้วย... ตอนนี้พวกแกเลยมาหากินกันแถวนี้ Dirty Dancing (1987)
- Arizona.- อริโซน่า Rambo III (1988)
Arizona? How much days walk?อริโซน่า ต้องเดินเท้ากี่วัน Rambo III (1988)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
- In Phoenix, Arizona.ในฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
You mean you never lived in Phoenix, Arizona?คุณหมายถึงคุณไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
No, I never lived in Phoenix, Arizona.ไม่ ผมไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
Arizona, New Mexico.อริโซน่า นิวเม็กซิโก Heat (1995)
Well, some folks in Arizona are gonna be mighty happy to see you boys.ชาวอริโซน่าคงดีใจยกใหญ่ที่เจอแก Nothing to Lose (1997)
- What? And l-- l think I´m wanted in Arizona.ผมถูกประกาศจับในอริโซน่า Nothing to Lose (1997)
- Ready Demolition, Tucson, Arizona?"เรดดี้เดโมลิชั่นทัคสัน อริโซน่า" Rushmore (1998)
As hordes of summer-starved teenagers descend on unsuspecting Flagstaff, Arizona,วัยรุ่นผู้เฝ้าคอยซัมเมอร์ แห่งแฟล็กสตาฟ อริโซน่า Raise Your Voice (2004)
I never got a chance to tell you congratulations on Arizona State.อายังไม่มีโอกาสแสดงความยินดีเลย Raise Your Voice (2004)
I lined up a job in Phoenix and I'm going straight to Arizona State. I'm not coming back.ฉันจะหางานทำในฟีนิกซ์ และจะตรงไปรัฐอริโซน่า ฉันจะไม่กลับมาอีกแล้ว Raise Your Voice (2004)
Hope she doesn't need her sodium rhodizonate.หวังว่าเธอคงไม่ต้องใช โซเดี่ยมโรไดโซเนทนะ Lost Son (2004)
We're moving. Arizona. Red Rocks.เราจะย้ายไปแอริโซนา เรดร็อคส์ The Perfect Man (2005)
They've been sighted for hundreds of years, dozens of places in Hawaii and Mexico, lately in Arizona, Indiana.มีเป็นโหลๆที่ฮาวาย และเม็กซิโก ล่าสุดที่อริโซน่าและอินเดียน่า Pilot (2005)
Your Arizona tan is officially gone.สีผิวแบบแอริโซน่าของคุณจางไปแล้ว Hollow Man II (2006)
Word is,uh... after this hearing,because of my dad being so high profile,they're... they're shipping me to an adult facility in kingman,arizona.เรื่องก็คือ... หลังจากพิจารณาคดี เพราะพ่อผมเป็นที่ต้องการตัว พวกเขา.. พวกเขาจะส่งผมไปเรือนจำคิงแมน อริโซน่า Otis (2006)
It's going to be a long ride to arizona.นั่งรถไปไกลกว่าจะถึงอริโซน่า Otis (2006)
And someone was arrested two days later in Bisbee,Arizona.และใครบางคนถูกจับสองวันต่อมา ในบิสบี อริสโซนา Map 1213 (2006)
It's two days later, and I'm in Tempe, Arizona.มันเป็นอีก 2 วันต่อมา และฉันอยู่ในเทมปา อริโซน่า Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
It's more curious than actually-- chase took a job at the mayo clinic in arizona.มันเป็นความสงสัย มากกว่า... . เชสได้งานที่ เมโย คลินิก ในอริโซน่า The Right Stuff (2007)
She just called me from arizona.เธอเพิ่งโทรมาหาชั้นจากอริโซน่า The Right Stuff (2007)
Calling arizona.โทรมาจาก อริโซน่า The Right Stuff (2007)
She would be the proud wife of a bona fide Arizona rancher.เธอจะได้เป็นเมียสมฐานะ ชาวไร่สุจริตแห่ง อริโซนา แบบนาย 3:10 to Yuma (2007)
We found an Arizona foreman who remembers the land cruiser.เราพบ คนงาน อริโซนา จำรถเขาได้ Next (2007)
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน Juno (2007)
Ladies, straight from Tucson, Arizona.นี่ไม่ใช่ทามาลีส์ที่ฉันชอบกินนี่ Betty's Baby Bump (2008)
Hey, you're from Arizona, right?ฉันชื่อเจสสิก้านะ Twilight (2008)
Aren't people from Arizona supposed to be, like, really tan?ใช่ ไม่ใช่ว่าคนจากอาริโซน่า Twilight (2008)
PHOENIX,ARIZONAฟินิกซ์ รัฐอริโซน่า Brothers in Arms (2008)
And the latest victims,jonathan and rebecca gallen, were from arizona.และเหยื่อรายสุดท้ายโจนาธานและรีเบ็คก้่า แกลเล้น จากอริโซน่า Paradise (2008)
Bowie, Arizona.โบวี อริโซนา Rambo (2008)
I found one in Arizona.ผมเจอเครื่องบินใน อาริโซน่า The Dark Knight (2008)
I've got some interviews set up in Arizona, which is kind of what I wanted to talk to you about. Uh-oh.ฉันสังเกตเด็กๆ มาเป็นอาทิตย์ Bedtime Stories (2008)
- Have fun in Arizona. Bye! Camping?ตั้งแคมป์, สกีเตอร์ไม่ เดี๋ยวหลานโดนพืชมีพิษ Bedtime Stories (2008)
I thought Dad would like that. Anyway, um, I got a job in Arizona.เอ่อ,พี่ได้งานในอริโซนา เป็นครูน่ะ\ ไม่ใช่ผู้กำกับหรอกน่า Bedtime Stories (2008)
But outside, I've got reports of the blue stuff making a scene here in Texas, Arizona, Colorado and Nevada.กระจายที่นี่ในเท็กซัส อาริโซน่า โคโลราโดและเนวาดา โดยแท้จริงแล้ว ทุกที่ แต่ยกเว้นที่นี่ ABQ (2009)
Yesterday he found us on Interstate 10, near Route 4 in Arizona.เมื่อวานมันเจอเราบนทางหลวงเชื่อมรัฐหมายเลข 10 ใก้ลสาย 4 ในอริโซน่า VS. (2009)
We have a lead on him somewhere in central Arizona.เราส่งคนไปตามหาเค้าอยู่ในอริโซนาตอนกลาง The Mother Lode (2009)
Extracurricularlied to colle activity. And she got into arizona state.ในช่องความสามารถพิเศษ แล้วเธอก็ได้เข้า อริโซน่า Mash-Up (2009)
And Arizona keeps bringing me doughnuts.และอริโซน่า ก็เอาโดนัทมาให้ฉันอยู่ได้ Good Mourning (2009)
Dr. Arizona Robbins referred us.อ้อ แอนดี้ เธอคือ... Good Mourning (2009)
Of course I did it, Arizona.- ไม่ อย่าเพิ่งขอบคุณฉัน Good Mourning (2009)
So Arizona is your cover?งั้น อริโซน่า เป็นที่คุ้มกันเธอใช่ไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
[Arizona] I hate when people who don't live here say Seattle weather sucks.พูดกันว่าที่ซีแอตเทิ่ลอากาศแย่ พวกนั้นแหละที่แย่ ฉันอยากให้เธอดูอะไรหน่อย ฉันทำรายการมา Tainted Obligation (2009)
Talk to arizona robbins-- she's head of neuro.คุยกับอริโซน่า รอบบิน เธอเป็นหัวหน้าหมอสมอง Invasion (2009)
I was named for a battleship-- the "u.S.S. Arizona."ฉันถูกตั้งชื่อตามชื่อเรือรบ ยูเอสเอส อริโซน่า Invasion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zonaHe has shot some Westerns in Arizona.
zonaThe statesman comes from Arizona.
zonaPhoenix is the capital of Arizona.
zonaJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูสวัด[n.] (ngūsawat) EN: herpes zoster ; zoster ; shingles   FR: herpès [m] ; zona [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZONA    Z OW1 N AH0
ALZONA    AE2 L Z OW1 N AH0
ARIZONA    EH2 R AH0 Z OW1 N AH0
ARIZONAN    ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N
ARIZONA'S    EH2 R AH0 Z OW1 N AH0 Z
ARIZONANS    ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zonal    (j) (z ou1 n l)
Arizona    (n) (a2 r i z ou1 n @)
bizonal    (j) (b ai2 z ou1 n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zonen...zonal [Add to Longdo]
Zonengrenze {f} | Zonengrenzen {pl}zonal border | zonal borders [Add to Longdo]
zonal; zonenartig {adj}; auf eine Zone bezogenzonal [Add to Longdo]
zonenförmig {adv}zonally [Add to Longdo]
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal [Add to Longdo]
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake [Add to Longdo]
Amazonasseeschwalbe {f} [ornith.]Amazon Tern [Add to Longdo]
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher [Add to Longdo]
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler [Add to Longdo]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb [Add to Longdo]
Hummelgrundel {f} (Hypogymnogobius xanthozona) [zool.]bumblebee goby [Add to Longdo]
Rüsselschmerle {f} (Acantopsis dialuzona) [zool.]long-nose loach [Add to Longdo]
Sumatrabarbe {f}; Viergürtelbarbe {f} (Barbus tetrazona) [zool.]tiger barb [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Tucuxi {m}; Sotalia-Delfin {m}; Amazonas-Sotalia {m} [zool.]tucuxi; Sotalia; Estuarine dolphin; grey dolphin (Tucuxi fluviatilis) [Add to Longdo]
Amazonas {m}Amazon [Add to Longdo]
Arizona (US-Bundesstaat)Arizona (AZ) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru) [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
レゾナンス[, rezonansu] (n) resonance [Add to Longdo]
鷹の羽鯛[たかのはだい;タカノハダイ, takanohadai ; takanohadai] (n) (uk) spottedtail morwong (Goniistius zonatus) [Add to Longdo]
透明帯[とうめいたい, toumeitai] (n) zona pellucida [Add to Longdo]
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚利桑纳州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] state of Arizona [Add to Longdo]
亚利桑那[Yà lì sāng nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ, / ] Arizona [Add to Longdo]
亚利桑那州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] Arizona [Add to Longdo]
土桑[Tǔ sāng, ㄊㄨˇ ㄙㄤ, ] Tucson (city in Arizona) [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona [Add to Longdo]
麦凯恩[Mài kǎi ēn, ㄇㄞˋ ㄎㄞˇ ㄣ, / ] McCain (name); John McCain (1936-), US Republican politician, Senator for Arizona from 1987 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top