Search result for

*tracy*

(72 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tracy, -tracy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magistracy[N] ตำแหน่ง, See also: อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครอง, Syn. magistrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magistracy(แมจ'จิสทราซี) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานปกครองหรือผู้พิพากษา,กลุ่มผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง.

English-Thai: Nontri Dictionary
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extracystic๑. นอกถุง๒. นอกกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intracystic๑. ในถุง๒. ในกระเพาะปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ intravesical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chlortetracyclineคลอเททราไซคลิน [TU Subject Heading]
Chlortetracyclineคลอร์เตตระซัยคลีน;คลอร์เตตราไซคลีน,ยา;คลอร์เตตราซัยคลิน;คลอร์เททราไซคลิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tracy.TracyAmerican Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, brother.TracyCleveland (2007)
Spencer Tracy said that in "Fury."สเปนเซอร์ เทรซี่ พูดไว้ในเรื่อง "ฟิวรี่." Cinema Paradiso (1988)
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก Heat (1995)
- Hello, Tracy.- สวัสดี เทรซี่ Titanic (1997)
tell you what, Tracy. -What?จะบอกให้นะเทรซี่/ว่าไง Never Been Kissed (1999)
A girl in my sorority, Tracy Marcinko, got a perm once.เทรซี่ มาร์ชินโก สาวในสโมสรหญิงของฉัน เคยไปดัดผมครั้งนึง Legally Blonde (2001)
Chutney, why were Tracy Marcinko's curls ruined... when she got hosed down?ชัทนีย์ ทำไมลอนของเทรซี่ มาชินโกถึงพัง ตอนที่เธอถูกฉีดน้ำกันนะ Legally Blonde (2001)
Close. Actually, it was my college girlfriend Tracy.เกือบถูก จริงแล้วเป็นแฟนสมัยอยู่มหาลัยต่างหาก 50 First Dates (2004)
Hey, Tracy, how you doing?ว่าไง เทรซี่สบายดีมั้ย 50 First Dates (2004)
No honey, Vogue was on Dick Tracy.ไม่นะที่รัก Vogue เนี่ยอยู่ในอีก.. เทรซี่ Eating Out (2004)
That's my girlfriend, Tracy.นั้นแฟนผม เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy's not ready to have sex yet, so that makes me a virgin.เทรซียังไม่พร้อมจะมีเซ็ก จึงทำให้ผมยังบริสุทธิ์อยู่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
That's Tracy. I'd better take it.เทรซี่โทรมา ต้องรับสายหน่อย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
If you were really a Stifler, you would have nailed Tracy by now.ถ้าแกเป็นสติฟเลอร์ขนานแท้ แม่เทรซีควรเสร็จแกไปแล้ว American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
You know who I blame for this? Tracy.รู้ไมว่าฉันโทษใคร เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Well, Tracy wouldn't know.แหม เทรซี่ไม่รู้หรอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Look, Tracy, we love you, and we love Erik, but let's get real.ฟังนะ เทรซี พวกเรารักเธอและอีริค แต่ต้องยอมรับความจริงนะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
TRACY: I wanna have sex.ฉันอยากนอนกับเธอ... American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
TRACY:คืนนี้... American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy just gave me a guilt-free pass for the weekend, which means I can do anything I want.เทรซี่บอกให้ฉันทำตามใจได้เสาร์อาทิตย์นี้ ซึ่งหมายความว่า ฉันจะำทำอะไรก็ได้ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy's a smart girl.เทรซี่เป็นคนฉลาด American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Yeah, Tracy. What were you thinking?เทรซี่ เธอคิดยังงั้นได้ไงหา American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It's pretty risky, Tracy.มันเสี่ยงอยู่นา เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy, men are like dogs that run around and hump anything they see.เทรซี่ ผู้ชายน่ะเหมือนหมา ชอบวิ่งเอาไอ้จู๋ไปจุ่มใส่ทุกอย่างที่เห็น American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy?เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy, the Naked Mile is insane. You...เทรซี่ เน็คคัสไมล์น่ะมั่วมากเลยนะ เธอ... American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
But, look, Tracy, even if your boyfriend is at this Naked Mile, it doesn't mean he's gonna do anything.แต่ฟังนะ เทรซี่ แม้ว่าแฟนเธอจะไปเที่ยวเน็คคัดไมล์ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำอะไรซ่ะหน่อย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Would you quit being so logical, Tracy?Would you quit being so logical, TracyAmerican Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Hi, Mr. Sterling. Is Tracy home?สวัสดีครับคุณสเตียริ่งใช่บ้านเทรซี่ใช่มั้ยครับ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
We gotta find Tracy. We gotta find Tracy.เราจะไปหาเทรซี่ เราจะไปหาเทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
We gotta find Tracy. Where the fuck is Tracy?เราจะไปหาเทรซี่ แม่งเอ้ย แล้วจะไปหาเทรซี่ที่ไหน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy!เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Where's Tracy? I have to see her.เทรซี่อยู่ไหน ฉันเห็นเธอนะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Where is Tracy?เทรซี่อยู่ไหน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Oh, we gave Tracy a guilt-free pass, and she's using it right now.Oh, we gave Tracy a guilt-free pass, and she's using it right now. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy!เทรซี่! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Hey, hey. Tracy Sterling. Have you seen her?เฮ้ เฮ้ เทรซี่ สเตอร์ลิ่ง เห็นเธอมั้ย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy!เทรซี่! American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy.เทรซี่ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
TRACY:เธอขี่ม้า... American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
But I did have sex with Tracy last night.แต่.. ฉัน.. นอนกับ.. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Tracy.เทรซี่.. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- Andy -- that's tracy out there, and I'm coming.- แอนดี้ ไม่.. นั่น เทรซี่ นะ, ฉันจะไป Simon Said (2006)
Tracy...เทรซี่.. Simon Said (2006)
Tracy,stop!แทรซี่, หยุด! Simon Said (2006)
Back off,andy! Or tracy is gonna do a little flying.ถอยไป แนดี้ ไม่งั้น เทรซี่ได้บินแน่ Simon Said (2006)
It's just... tracy -- she's trying to come between us.เทรซี่ - - เธอพยายามแทรกระหว่างเรา Simon Said (2006)
Tracy Jenkins was given the liver of a 9-year-old...เทรซี่ เจนกินส์ได้รับตับจากเด็ก 9 ขวบ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Detective Tracy Atwood?- นักสืบเทรซี่ แอตวู๊ด ใช่มั้ยครับ Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tracyTracy had never used chopsticks before then.
tracyTracy, I just felt like hearing the sound of your voice.
tracyTracy lost her glasses.
tracyTracy possesses a house and a car.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACY    T R EY1 S IY0
TRACY'S    T R EY1 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tracy    (n) (t r ei1 s ii)
magistracy    (n) (m a1 jh i s t r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Richteramt {n} | Richterämter {pl}magistracy | magistracies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
オキシテトラサイクリン[, okishitetorasaikurin] (n) oxytetracycline [Add to Longdo]
クロルテトラサイクリン[, kurorutetorasaikurin] (n) chlortetracycline [Add to Longdo]
テトラサイクリン[, tetorasaikurin] (n) tetracycline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四环素[sì huán sù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄨˋ, / ] tetracycline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tracy
   n 1: United States film actor who appeared in many films with
      Katharine Hepburn (1900-1967) [syn: {Tracy}, {Spencer
      Tracy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top