Search result for

*กล่าวโทษ*

(116 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กล่าวโทษ, -กล่าวโทษ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวโทษ[V] accuse, See also: charge, allege, blame, impeach, Syn. กล่าวหา, Example: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น, Thai definition: แจ้งว่ากระทำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าวโทษก. แจ้งว่ากระทำผิด.
คำกล่าวโทษน. การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น.
กล่าวหาก. ฟ้อง, กล่าวโทษ.
ข้อหาน. คำกล่าวโทษ
ดำเนินคดีร้องทุกข์ กล่าวโทษ สอบสวน ฟ้องคดี หรือพิจารณาพิพากษาคดี ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ.
โทษ, โทษ-(โทด, โทดสะ-) น. ความไม่ดี, ความชั่ว, เช่น โทษแห่งความเกียจคร้าน, ความผิด เช่น กล่าวโทษ, ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ เช่น ถูกลงโทษ, ผลร้าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ.
นิคห-, นิคหะ(นิกคะหะ-, นิกคะหะ) น. การข่ม, การกล่าวโทษ, การปราบปราม.
นิเคราะห์น. นิคหะ, การข่ม, การกล่าวโทษ, การปราบปราม, ตรงข้ามกับ ประเคราะห์ ซึ่งแปลว่า การยกย่อง, การเชิดชู.
บริภาษ(บอริพาด) ก. กล่าวติเตียน, กล่าวโทษ, ด่าว่า.
บัตรสนเท่ห์น. จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของผู้เขียน.
ประเคราะห์การยกย่อง, การเชิดชู, ตรงข้ามกับ นิเคราะห์ ซึ่งแปลว่า การข่ม, การกล่าวโทษ, การปราบปราม.
ปรักปรำ(ปฺรักปฺรำ) ก. กล่าวโทษหรือให้การใส่ร้ายเกินความเป็นจริง.
ปรำรุมกล่าวโทษ.
โพนทะนาก. กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น.
ฟ้องก. กล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อผู้ใหญ่หรือต่อศาล เช่น ฟ้องครู ฟ้องศาล, แสดงให้รู้ เช่น มีหลักฐานฟ้องอยู่ในตัว
ฟ้องร้องก. กล่าวโทษ, กล่าวหา.
เสียกำซ้ำกอบ, เสียกำแล้วซ้ำกอบก. เสียน้อยแล้วยังจะต้องเสียมากอีก เช่น พระองค์ช่างเชื่อฟังคำคนชั่วโฉด ชาวเมืองมันกล่าวโทษพลอยโกรธตอบ เสียกำแล้วจะซ้ำกอบกระมังหนา (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
หา ๑ฟ้อง, กล่าวโทษ, เช่น เขาหาว่า…
หาความก. กล่าวโทษ, ใส่ความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recriminationการฟ้องกล่าวโทษกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denunciation๑. การกล่าวโทษ (ป. วิ. อาญา)๒. การบอกเลิกสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น The Princess Bride (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
Used to blame everybody.ฉันเคยกล่าวโทษทุกคน American History X (1998)
Do you have something particular to blame Mr. Kusano for?ดูเหมือว่าคุณกำลังกล่าวโทษอะไรบ้างอย่างกับคูซาโนะคุงอยู่น่ะค่ะ? GTO (1999)
- I blame myself.- หม่อมฉันได้แต่กล่าวโทษตัวเอง Mulan 2: The Final War (2004)
My lord, I love Mulan. I don't care what the rules say.ท่านเจ้าเมืองฉิน ข้ารักมู่หลาน และข้าก็ไม่สนใจว่ากฏเมืองของท่านจะกล่าวโทษข้ายังไง Mulan 2: The Final War (2004)
You need proof to make those kinds of accusations, detective.คุณต้องมีหลักฐานก่อนจะกล่าวโทษอะไรแบบนั้นได้นะ คุณนักสืบ Dex, Lies, and Videotape (2007)
think of it--25 years, and he holds absolutely no grudge against the man who wrongly convicted him.คิดดูนะ25ปีและเขา ไม่มีการขุ่นแค้น ไม่โกรธชายคนที่กล่าวโทษเขาผิด ๆเลย Out of the Past (2007)
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
Okay, let's not blame her for anything, fine.โอเค เราจะไม่กล่าวโทษอะไรเธอทั้งนั้น ได้เลย Orphan (2009)
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Headmistress, no court of law could find him guilty of a crime.ท่าน ผ.อ. คะ ไม่มีศาลไหนชี้ได้ว่าเขาผิด แล้วเราจะกล่าวโทษได้ยังไง In the Realm of the Basses (2009)
Don't you dare try and pass the blame.เธออย่ามาท้าทายด้วยการกล่าวโทษ Service (2009)
And you knew if you followed this procedure and accused your husband of abuse, the court would probably side with you.และคุณรู้ ถ้าคุณนำเรื่องเข้าสู่ การพิจารณาคดี และกล่าวโทษสามีคุณ ศาลอาจเห็นใจคุณ ฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายลูกเลย นี่ไม่... Hostile Takeover (2009)
- I never meant to hurt my boy. - There is no... no excuse for what you did.ไม่ได้เป็นการกล่าวโทษสิ่งที่คุณทำ ไม่เลย Hostile Takeover (2009)
Uh, 19.แยกคดีที่มีการพิจารณาคดีที่ผิดพลาด และถูกกล่าวโทษนำตัวมาขึ้นศาล Reckoner (2009)
You fire your assistant and blame it on Darwin.นายไล่ผู้ช่วยออก และกล่าวโทษดาร์วิน Playing Cards with Coyote (2009)
And I'm to blame...และผมกำลังจะกล่าวโทษ... Believe (2009)
Mary falkner's life is in ruins, and she blames us.ชีวิตของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ ถูกกระทบกระเทือน และเธอกล่าวโทษพวกเรา A Bright New Day (2009)
You're blaming innocent people for something that happened 145 years ago.นายกำลังกล่าวโทษ คนบริสุทธิ์ในบางเรื่อง มันผ่านมา 145 ปีแล้ว History Repeating (2009)
but since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
I win this prize and then the ANC publicly accuses me of being a state spy.ผมได้รับรางวัล แต่พวกพรรคเอเอ็นซีกลับกล่าวโทษผม ว่าเป็นสายลับบ้าง ผมเกลียดพวกมันชะมัด The Bang Bang Club (2010)
Well, even so, Madam President, you have to be aware, they'll accuse you of censoring the press.งั้น อย่างไรก็ตาม ท่าน ปธน. ท่านต้องตระหนักว่า พวกเขาอาจกล่าวโทษท่าน ว่าขัดขวางการนำเสนอของสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
And you find fault with her?แล้วนายยังกล่าวโทษเธอ งั้นหรอ? Mark of the Brotherhood (2010)
Next time, you shoot first.ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากกล่าวโทษฮอฟแมน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I keep looking for someone to blame, but... all I can see is Dave’s big goofy smile.ผมเอาแต่กล่าวโทษคนอื่น แต่ก็... ที่ผมมองเห็นทั้งหมด คือรอยยิ้มชื่นบานของบิ๊กเดฟ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
I needed someone to blame.พ่ออยากมีใครสักคนให้กล่าวโทษ Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
♪ ♪ You got someone to blame?# เธอมีคนให้กล่าวโทษLaryngitis (2010)
Don’t you start blaming this on Haplin, or the darkness or some woman named Chloe.อย่ามากล่าวโทษ อะไรแบบนี้ในฮาพลิน หรือความมืด หรือ ผู้หญิงบางคนที่ชื่อโคลอี้ Blame It on Rio Bravo (2010)
I'm not attacking anyone.ฉันไม่ได้มาตำหนิกล่าวโทษใครทั้งนั้น Widening Gyre (2010)
They just needed somebody to blame.พวกเขาแค่ต้องการ ใครสักคนมากล่าวโทษ Let the Right One In (2010)
Nobody should blame Eco-front or any of their people for what I did.ไม่มีใครกล่าวโทษ อีโก้ฟร้อนท์ หรือคนของเขาในสิ่งที่ฉันทำ The Recruit (2010)
Oversight is concerned an old pet project may be to blame, and Percy might be able to allay their fears.โอเวอร์ไซท์กังวล เกี่ยวกับโปรเจคเก่าๆ ว่าอาจจะถูกกล่าวโทษ และเพอร์ซี่เป็นคนเดียวที่จะ คลายกังวลเหล่านั้นได้ Falling Ash (2011)
So they can blame their crazy mothers for everything that went wrong.เพื่อที่พวกเขา จะได้กล่าวโทษแม่ตัวเอง ที่ทุกเรื่องไม่เป็นอย่างที่หวัง Afterbirth (2011)
Press have publicly indicted Henry, he's not even a suspect.สื่อมวลชนกล่าวโทษ เฮนรี่ Oh Gawd, There's Two of Them? (2011)
I just murdered the High Seeker and framed Cassandra and the fugitive Mage.ข้าได้สังหารไฮท์ซีคเกอร์ ข้าได้กล่าวโทษ คาสเซนดร้า กับเจ้าจอมเวทย์นั่น Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
And they're either gonna blame the little woman as the reason they do 'em or the reason they don't.แล้วพวกเขาก็มักจะมา กล่าวโทษใส่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยเหตุผลที่แม้พวกเธอจะทำหรือไม่ได้ทำก็ตาม 18 Miles Out (2012)
blaming Mother for giving her all this power and no responsibility.กล่าวโทษแม่ ที่ให้อำนาจเธอทั้งหมด และไม่มีความรับผิดชอบ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
"the charges leveled against her father."ที่กล่าวโทษให้ร้ายพ่อเธอ Infamy (2012)
You can't blame this on us.เธอไม่สามารถกล่าวโทษพวกเรา Eye of the Beholder (2012)
His family tried to blame Coastal Motors, but his death had nothing to do with the carmaker or its design.ครอบครัวของเขาพยายามกล่าวโทษ คอสตอล มอเตอร์ แต่การตายของเขาไม่เกี่ยวข้องกับ คนทำรถหรือว่าแบบของมัน Discovery (2012)
You told me that I was blaming you for my own actions.คุณผมบอกผมว่าผมกล่าวโทษคุณ สำหรับการกระทำของผมเอง Discovery (2012)
French raise a big stink. Agency blames Becca.ทางฝรั่งเศสถือเป็นเรื่องใหญ่โต ทางหน่วยงานเลยกล่าวโทษ เบ็คก้า The Hard Drive (2012)
The killing was blamed on fighting between drug traffickers and leftist rebels, a terrible tragedy that just so happened to remove all opposition to Volker's project.การเข่นฆ่ากล่าวโทษ ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่าง พวกค้ายากับพวกกบฏซ้าย If It Bleeds, It Leads (2012)
Laying blame at your feet.กล่าวโทษคุณ If It Bleeds, It Leads (2012)
In his final days, Godric was a blasphemer, a weak, disgusting apologist whom Lilith herself would have been overjoyed to stake.ในวันสุดท้ายของเขา /Nก็อดริคเป็นพวกลบหลู่ศาสนา พวกอ่อนแอ /N พวกกล่าวโทษที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งลิลิธยิ่งกว่าพอใจที่จะเสียบอกเขา Somebody That I Used to Know (2012)
Blame for Sean.กล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ฌอนตาย Triggerman (2012)
A hotheaded factory owner is confronted by an idealistic weather girl who accuses him of pumping poison into the air.เจ้าของโรงงานขี้โมโห เผชิญหน้ากับสาวรายงานอากาศ เจ้าอุดมการณ์ คนที่กล่าวโทษเขาว่า เป็นสาเหตุทำให้อากาศเป็นพิษ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
It's the boy who blames the girl, not the man, and that's what I want to be with you.ผู้ชายที่กล่าวโทษผู้หญิง ไม่ใช่ลูกผู้ชาย และนั่นคือสิ่งที่ผมอยากทำเพื่อคุณ Gone Maybe Gone (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothōt) EN: indictment   
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ, Syn. blame, charge
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
blame for[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
blame on[PHRV] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
charge[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
condemn[VT] ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
hold against[PHRV] ตำหนิ, See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ, Syn. charge against, count against, tell against, weigh against
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeach[VT] กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, Syn. charge
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง
incrimination[N] การฟ้องร้อง, See also: การกล่าวโทษ, Syn. accusation, charge, inculpation
inculpate[VT] กล่าวหา (คำทางการ), See also: กล่าวโทษ, Syn. accuse, incriminate
lay for[PHRV] กล่าวโทษ
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
rail[VI] ด่าว่า, See also: กล่าวโทษ, Syn. curse
reproach[VT] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษ, ว่ากล่าว, Syn. blame, criticize
snitch[VI] ฟ้อง, See also: รายงาน, กล่าวโทษ, Syn. sneak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
respondent (n ) (กฎหมาย) จำเลย.ผู้ถูกกล่าวโทษ,ผู้แก้ต่าง (ในคดี เช่น การฟ้องหย่า, การทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ การนำกำไรลูกค้าเข้าตัวเอง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
攻める[せめる, semeru] Thai: กล่าวโทษ English: to assault
責める[せめる, semeru] Thai: ตำหนิกล่าวโทษ English: to blame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top