Search result for

สลาก

(43 entries)
(0.1069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลาก-, *สลาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาก[N] lots, Example: เขาทำสลากให้เด็กๆ จับ เพื่อรับของขวัญในวันปีใหม่, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: สิ่งเช่น ติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆ ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชค เสี่ยงทาย
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
สลากกินแบ่ง[N] lottery, See also: lottery ticket, Syn. ล็อตเตอรี่, Example: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Count unit: ฉบับ, ใบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล[N] lottery, See also: sweepstake, Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล, Example: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลาก(สะหฺลาก) น. สิ่งเช่นติ้ว ตั๋ว หรือแผ่นกระดาษเล็ก ๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นต้น เช่น สลากภัต
สลากป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค เรียกว่า สลากยา, ฉลาก ก็ว่า.
สลาก(สะหฺลาก) ดู กระดี่ ๑.
สลากกินรวบน. การพนันเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เจ้ามือรับแทงตัวเลขซึ่งใช้ตัวเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัว สามตัว ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตัวเลขถูกรางวัล ถ้าผู้เล่นแทงถูก เจ้ามือจ่ายเงินให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ เช่น เขาถูกสลากกินรวบกินจนหมดตัว, ภาษาปากว่า กินรวบ หวยใต้ดิน หรือหวยเถื่อน
สลากกินรวบสลากชนิดที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับสิ่งของเป็นรางวัลในการเสี่ยงโชคโดยผู้จำหน่ายรวบเงินค่าสลากไว้ทั้งหมด.
สลากกินแบ่งน. สลากที่จัดให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผู้เล่นเป็นการเสี่ยงโชค โดยมีการให้รางวัลที่แบ่งเป็นหลายรางวัลแก่ผู้เล่นซึ่งถือสลากเลขหมายรางวัลที่ออกตามวิธีการที่กำหนด, ลอตเตอรี่ หวย หรือ หวยเบอร์ ก็เรียก.
สลากภัต(สะหฺลากกะพัด) น. อาหารแห้งหรือผลไม้ถวายพระโดยวิธีจับฉลาก เช่น สลากภัตข้าวสาร สลากภัตทุเรียน.
ฉลากสลาก ก็ว่า
หวยสลากกินแบ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raffleสลากกินรวบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We should choose a lottery.เราควรจะเลือก การจับสลาก I Spit on Your Grave (1978)
I suggest we all draw lots for partners.ผมขอเสนอให้เราทุกคนจับสลากสำหรับคู่ Clue (1985)
I think that's your lot.และนี่ก็คือสลากของเธอ Labyrinth (1986)
Does that mean he won't be able to contribute to tombola?เขาเลยไม่ได้บริจาคให้กองสลากเลยใช่มั้ยล่ะ? The Constant Gardener (2005)
One lottery ticket I'll win First Prize todayขอจับสลากหนึ่งใบ วันนี้ต้องได้รางวัลใหญ่แน่ Always - Sunset on Third Street (2005)
And the first prize of today's raffle in aid of the roof appealต่อไปรางวัลที่หนึ่งในการจับสลากการกุศล เพื่อสร้างหลังคาใหม่ Mr. Bean's Holiday (2007)
Anybody have ticket 919?มีใครมีสลากหมายเลข 919 ไหมครับ Mr. Bean's Holiday (2007)
Will the customer holding card no. 253 please approach the ticket window...ลูกค้าหมายเลข 253 โปรดยื่นสลากที่ช่อง... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Once we confirm that this is a genuine winning ticketเรายืนยันมาแล้วนี่เป็นสลากที่ถูกรางวัล The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
For today we'll keep the ticketวันนี้เราจะเก็บสลากของคุณเอาไว้ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
We have confirmed that you have a genuine winning ticketเราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สลากของคุณเป็นใบที่ได้รับรางวัล The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
- OMG. - I know. GOSSIP GIRL:ของฉันเป็นป้ายสลาก และมันก็ติดหนึบซะด้วย The Goodbye Gossip Girl (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลาก[n.] (salāk) EN: lots ; lottery ticket   FR: billet de loterie [m]
สลาก[n.] (salāk) EN: label ; tab   FR: étiquette [f]
สลากกินแบ่ง [n.] (salākkinbaeng) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbaeng ratthabān) EN: lottery ; sweepstake   FR: loterie nationale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawing[N] สลาก, See also: ล็อตเตอรี่, การจับสลาก
lot[N] สลาก
lottery[N] สลากกินแบ่ง, See also: ล็อตเตอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota

English-Thai: Nontri Dictionary
lot(n) จำนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห์
lot(vt) กะให้,แบ่งเป็นกองๆ,จับสลาก
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย
sweepstake(n) สลากกินแบ่งม้า,การแทงม้า,การพนันขันต่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
宝くじ[たからくじ, takarakuji] (n) สลากกินแบ่ง,ล็อตเตอรี่

German-Thai: Longdo Dictionary
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง , See also: Related: verlosen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top