Search result for

ค้าง

(87 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค้าง-, *ค้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้าง[V] be unfinished, See also: remain, be unsettled, be incomplete, be undone, Syn. หยุด, ชะงัก, Example: เด็กเริ่มเรียนกฎเกณฑ์ตรรกวิทยาของเรื่องกาลเวลา สถานที่ สาเหตุและผลลัพธ์ที่ค้างเอาไว้, Thai definition: ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด
ค้าง[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้าง[V] remain, See also: leave, Syn. เหลือ, คงอยู่, Example: ผู้ตายมีปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จำนวน 5 ปลอก และยังค้างอยู่ในรังเพลิงอยู่อีก 6 นัด
ค้าง[V] hang, See also: get stuck, dangle, strand, Syn. ติดอยู่, Example: นักโดดร่มค้างอยู่บนยอดไม้, Thai definition: ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง
ค้าง[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, Example: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง
ค้างคา[V] remain, See also: leave, be unresolved, be outstanding, Example: ความแคลงใจต่อความเป็นไปและเป็นมาของเหตุการณ์นี้ยังค้างคาอยู่ในจิตใจของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในโซเวียตอยู่ไม่น้อย, Thai definition: ยังคงอยู่
ค้างปี[ADJ] left over from the previous year, Example: เหล้าค้างปีขวดนี้รสดีมาก, Thai definition: ใช้เวลา, กินเวลานานเป็นปีๆ
ค้างคาว[N] bat, Example: ค้างคาวบินหวือๆ ไปมาในความมืด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยกัวลง หากินในเวลากลางคืน
ค้างคืน[V] stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม[V] stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่างน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Cercopithecidae ลักษณะคล้ายลิง ขนสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่ว ๆ ไป กินใบไม้และบางครั้งผลไม้ ในประเทศไทยมี ๔ ชนิด คือ ค่างดำ [ Presbytis melalophos (Raffles)] ค่างแว่นถิ่นใต้ [ P. obscura (Reid)] ค่างหงอกหรือค่างเทา [ P. cristata (Raffles)] และค่างแว่นถิ่นเหนือ ( P. phayrei Blyth).
ค้างก. ตกลงมาหรือขึ้นไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ติดอยู่กลางทาง, ติดอยู่, เช่น เรือค้างแห้ง ค้างหนี้, ยังไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนด เช่น ทำงานค้าง
ค้างเหลือกหรืออ้าแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้ เช่น ตาค้าง อ้าปากค้าง ขากรรไกรค้าง
ค้างแรมคืน, ค้างคืน ก็ว่า.
ค้างน. ไม้หลักสำหรับให้ไม้เถาขึ้นเกาะ เช่น ค้างพลู ค้างถั่ว.
ค้างน. ชื่อหนึ่งของถั่วฝักยาว ซึ่งมีไม้ค้างปักเป็นหลักให้เถาเกาะ เรียกว่า ถั่วค้าง. (ดู ถั่วฝักยาว ที่ ถั่ว ๑).
ค้างคาก. ยังไม่สิ้นไป, ยังไม่หมดไป, เช่น ค้างคาใจ ยังมีของค้างคาอยู่.
ค้างคาว ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและหลายวงศ์ ลำตัวมีขนปุย ปีกเป็นแผ่นหนังขนาดใหญ่ เวลาเกาะจะห้อยหัวลง หากินในเวลากลางคืน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนหรือค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ [ Pteropus vampyrus (Linn.)] ในวงศ์ Pteropodidae, ค้างคาวลูกหนูบ้าน [ Pipistrellus javanicus (Gray)] ในวงศ์ Vespertilionidae.
ค้างคาว ๒น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Aglaia edulis (Roxb.) Wall. ในวงศ์ Meliaceae ผลคล้ายมะไฟ แต่เปลือกแข็งและหนา, มะก่อง ก็เรียก.
ค้างคาว ๒ชื่อไม้เถาชนิด Passiflora lunata Willd. ในวงศ์ Passifloraceae ใบคล้ายปีกค้างคาว ด้านล่างของใบมีจุด ๓-๔ จุด ดอกกินได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang; hang upค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hang; hang upค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hang up; hangค้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
still outstandingค้าง, ยังคงค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Accrualค้างรับค้างจ่าย [การบัญชี]
Desmodusค้างคาวกินเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jenny, I think you owe lily an apology.เจนนี่, พ่อคิดว่าหนูติดค้างคำขอโทษอยู่นะ. There Might be Blood (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
Obviously the drugs weren't out of his system.มียาตกค้างอยู่ในร่างกาย\ ขับออกจากระบบเค้าไม่ได้ Adverse Events (2008)
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
So, uh, I could stay at your place tonight if you'd like.ดังนั้นคืนนี้ฉันจะค้างที่บ้านคุณ ถ้าคุณชอบ ฉันทำไม่ได้ The Itch (2008)
Well, you're not gonna sleep here again.ดีละ... คุณอย่าได้ มานอนค้างที่นี่อีก The Itch (2008)
You know why we spend nights at my house?คุณรู้ว่าทำไมเราถึงค้างคืน ที่บ้านของฉัน The Itch (2008)
Because when we spend them at yours...เพราะเวลาที่เราค้างที่บ้านคุณ The Itch (2008)
All right, let's finish what Anakin started. Ahead full.เอาล่ะ มาจบงานที่อนาคิน ทำค้างไว้เถอะ เดินหน้า Shadow of Malevolence (2008)
And he owes it all to you.แล้วเขาก็ติดค้างทั้งหมดนี้กับเธอนะ Valiant (2008)
Two yards of ale? Two miles, more like.โอย แย่แฮะ เมาค้าง Lancelot (2008)
Can't have you nodding off first day on the job, Lancelot.วันแรกของการเป็นอัศวินจะให้เมาค้างคงไม่ดีนะ แลนซาลอต Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat   FR: chauve-souris [f]
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāchao) EN: be in arrears with one's rent   
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ค้างจ่าย[adj.] (khāng jāi) EN: payable   

English-Thai: Longdo Dictionary
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADJ] ค้างชำระ, See also: ค้างจ่าย
bat[N] ค้างคาว
behindhand[ADJ] ค้างชำระเงิน
put up with[PHRV] พักอยู่กับ, See also: ค้างคืนกับ
run high[PHRV] ค้างอยู่ในระดับสูง
sojorn[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, พักชั่วคราว, Syn. stay, visit, vacation, rest, stop
stop over[PHRV] ค้างคืนนอกบ้าน, See also: ค้าง, Syn. stay over, stop off
tarry[VI] พักแรม, See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว, Syn. lodge, sojourn
vampire bat[N] ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ,ภาวะที่ล่าช้า,งานที่คั่งค้าง,สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late,overdue
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"

English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
dew(n) น้ำค้าง
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mexican free tail bat (n name uniq ) ค้างคาวหางหนู
outstanding paymentค้างชำระ
stuckค้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bat[bat] (n) ค้างคาว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ที่หรือกับ(คนใดคนหนึ่ง ณ ที่เฉพาะหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ใช้บ่งบอกว่า ที่บ้านของคนๆนั้น) เช่น Gestern hat er bei ihr zu Hause übernachtet. เมื่อวานเขาค้างคืนที่บ้านเธอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top