Search result for

frees

(41 entries)
(1.222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frees-, *frees*, free
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freesian. พืชดอกเป็นหลอดที่หอม
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
freestylen. การว่ายน้ำไม่จำกัดแบบหรือท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freespaceที่ว่าง, สุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freespace lossการสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ในสุญเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freestoneหินไร้รอยแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, each day will bring a stronger sun, which frees the youngs from their shells.จากนี้ไป ทุก ๆ วัน ความอบอุ่น จะกลับคืนมา ซึ่งจะปลดปล่อย เจ้าตัวน้อย ออก จาก เปลือก March of the Penguins (2005)
- Do I smell freesias?- ฉันได้กลิ่นดอกฟรีเซียใช่ไหม The Devil Wears Prada (2006)
If I see freesias anywhere I will be very disappointed.ถ้าฉันเห็นดอกฟรีเซียเข้าละก็... ฉันจะโกรธมาก The Devil Wears Prada (2006)
Great. I love that. Freestyle.เยี่ยม ผมชอบเลย ฟรีสไตล์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Good distraction frees us from emotional pain.การเบนความสนใจถูกเวลา\ ช่วยให้เราลืมความเจ็บปวด The Love Guru (2008)
Bobby handling the admin frees you up to do all the important shit.บ๊อบบี้ช่วยดูแลระบบการจัดการของคุณให้ดีขึ้น จะทำของเก่าทุกสิ่งที่สำคัญ Fix (2009)
Have you ever mastered how to freestyle in a tub? !พวกนายเคยว่ายฟรีสไตล์ในอ่างอย่างช่ำชองมั๊ย? Episode #1.1 (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
- well, the bright side is this frees you upงั้น ลองคิดในแง่ดี เธอจะมีอิสระ Road Kill (2009)
May the lord who frees you from sin save you and in his goodness raise you up.ขอให้พระองค์ผู้ปลดเปลื้องบาปให้คุณ คอยปกป้องดูแลคุณ และเลี้ยงดูคุณ ภายใต้คุณความดีของพระองค์ Unearthed (2010)
For every freestanding structure in new york city?ของทุกๆโครงสสร้างในเมือง นิวยอร์ก Jacksonville (2010)
Now that strip of Liberty Street frees up for your development deal.ตอนนี้ที่ดินย่านลิเบอร์ตี้สตรีท คงจะเปิดทางให้กับการการพัฒนาซื้อขายที่ดินต่อนายสินะ Bainne (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREES    F R IY1 Z
FREESE    F R IY1 Z
FREEST    F R IY1 AH0 S T
FREESTONE    F R IY1 S T OW2 N
FREESTYLE    F R IY1 S T AY2 L
FREESTANDING    F R IY1 S T AE2 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frees    (v) (f r ii1 z)
freest    (j) (f r ii1 i s t)
freesia    (n) (f r ii1 z i@)
freesias    (n) (f r ii1 z i@ z)
freestone    (n) (f r ii1 s t ou n)
freestyle    (n) (f r ii1 s t ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freesie {f} [bot.]freesia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリージア[, furi-jia] (n) freesia [Add to Longdo]
フリースタイル[, furi-sutairu] (n) freestyle; (P) [Add to Longdo]
フリースタイルスキー[, furi-sutairusuki-] (n) freestyle skiing [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]
自由形(P);自由型[じゆうがた, jiyuugata] (n) freestyle (e.g. swimming event); (P) [Add to Longdo]
自立語[じりつご, jiritsugo] (n) independent (freestanding) word; substantive [Add to Longdo]
乱取り;乱捕り;乱取(io);乱捕(io)[らんどり, randori] (n) {MA} randori (freestyle judo training) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由泳[zì yóu yǒng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, ] freestyle swimming, #23,121 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top