Search result for

ตระกูล

(55 entries)
(0.203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระกูล-, *ตระกูล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระกูล[N] family, See also: lineage, pedigree, clan, parentage, Syn. เชื้อสาย, วงศ์, สกุล, เครือญาติ, วงศ์วาน, สายเลือด, Example: เยาวชนผู้นี้ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตระกูล, Count unit: ตระกูล, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันเป็นญาติกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระกูล(ตฺระ-) น. สกุล, วงศ์, เชื้อสาย, เผ่าพันธุ์.
ตระกูลมูลชาติ(-มูนชาด) น. ตระกูลผู้ดี เช่น หญิงมีตระกูลมูลชาติ ถ้าแม้ขาดขันหมากก็ขายหน้า (ท้าวแสนปม), สกุลรุนชาติ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedes, Genusตระกูลยุงลาย [การแพทย์]
Anopheles, Genusตระกูลยุงก้นปล่อง [การแพทย์]
Culex, Genusตระกูลยุงรำคาญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
"Breeding, brains and beauty. ""ชาติตระกูล สติปัญญา เเละความงาม" Rebecca (1940)
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้ Rebecca (1940)
Family honor.เฮอะ เกียรติของตระกูล Rebecca (1940)
I should be only too pleased to do anything that might help the family.ผมก็ยินดีที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยตระกูลไว้ Rebecca (1940)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A hat that has been in the family... for three generations.หมวกที่อยู่กับ ตระกูลของเรามา สามชั่วอายุคนแล้วนะ An American Tail (1986)
It says he represents the Tanaka clan.lt บอกว่าเขาเป็นตัวแทนของตระกูลทานากะ Bloodsport (1988)
I think you know just as much as I do about this Foot Clan and I don't think you're doing anything about it.ฉันคิดว่าคุณรู้เพียงเท่าที่ฉันทำเกี่ยวกับเท้าตระกูลนี้ ... ... และฉันไม่คิดว่าคุณกำลังทำอะไรเกี่ยวกับมัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He was running two of his family's magazines now.เขาเป็นเจ้าของนิตยสาร ของตระกูลสองเล่มแล้วตอนนี้ The Joy Luck Club (1993)
Inhabited by numerous warring clansพวกยุโรปพบแดนกันดารที่ไร้ต้นไม้ เป็นที่อยู่ของเผ่านักรบหลายตระกูล Rapa Nui (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]
ตระกูลของภาษา[n. exp.] (trakūn khøng phāsā) EN: family of languages   FR: famille de langues [f]
ตระกูลขุนนาง[n. exp.] (trakūn khunnāng) EN: aristocratic family ; noble family   FR: famille aristocratique [f] ; famille noble [f]
ตระกูลภาษาไท-กะได[n. exp.] (trakūn phāsā Thai-Kadai) EN: Tai-Kadai Language Family   
ตระกูลไท = ตระกูลไต[n. exp.] (trakūn Thai = trakūn Tai) EN: Tai family language   

English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
Image:
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
aardwolf(n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genus[N] ตระกูลของพืชและสัตว์, See also: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์, Syn. class, order, rank, kind, sort
house[N] ครอบครัว, See also: ตระกูล
Iroquoian[N] ตระกูลภาษาของเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
kinship[N] ตระกูล, See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ, Syn. family
line[N] เชื้อสาย, See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล, Syn. family
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
blooded(adj) มีตระกูลสูง
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top