Search result for

*confuse*

(270 entries)
(1.3839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confuse, -confuse-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confuse[VT] ผสมปนเปกัน, Syn. confound, puzzle
confuse[VT] สับสน, Syn. confound, puzzle
confused[ADJ] ที่สับสน
confuse with[PHRV] ทำให้สับสนกับ, See also: ทำให้มึนงงกับ
confuse with[PHRV] ทำให้ผิดพลาดกับ, See also: ทำให้เข้าใจผิดกับ, Syn. mistake for, take for
confuse about[PHRV] สับสนเกี่ยวกับ, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confuseสับสน [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
season confuse (n vi vt modal ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was confused!เขาเป็นคนที่สับสน! 12 Angry Men (1957)
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้ Blazing Saddles (1974)
Sorry, you have me confused with someone else.ขอโทษ เธอจำผิดคนแล้วละ Airplane! (1980)
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I got pretty confused. But we had orders.ผมสับสนแต่เราได้รับคำสั่ง First Blood (1982)
I get confused. From where do I start?ฉันสับสน จากที่ไหนที่ฉันจะเริ่มต้น? Idemo dalje (1982)
The accents will confuse him.สำเนียงจะสับสนเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I think if we sleep together tonight, we'd only confuse things.แต่ผมคิดว่า ถ้าเรานอนด้วยกันคืนนี้ มันน่าจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นนะ. Mannequin (1987)
These people are confused. Are they Cong or not?ตัวมันเองยังไม่รู้เลยว่า เป็นกงหรือเป็นนาม Casualties of War (1989)
And this is Pete. No, I mean Paulie. I get confused myself.และนี่พีท, ไม่, พอลต่างหาก ฉันเริ่มสับสนตัวเอง Goodfellas (1990)
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
I don't want to get confused about what I'm doing here.ผมไม่อยากสับสนว่าทำหน้าที่อะไร The Bodyguard (1992)
I'm not confused.ฉันไม่เห็นสับสนเลย The Bodyguard (1992)
- Uh, sisters, I'm very confused.- โอ้ว.. พี่จ๋า, ฉันสับสนไปหมดแล้ว Hocus Pocus (1993)
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน The Nightmare Before Christmas (1993)
But I'm a bit confused, and perhaps you can help me.แต่ฉันยังข้องใจ... Schindler's List (1993)
I'm just a bit confused about this strudelhund thing.ฉันค่อนข้างสับสนเกี๋ยวกับโรคสตรูเดลฮัน Junior (1994)
You had sex and now you're confused Was it good at least?อย่างน้อยมันก็ดีสินะ ไปมีเซ็กซ์มาแล้วตอนนี้มาสารภาพ? Wild Reeds (1994)
I was confused.ผมสับสน The Shawshank Redemption (1994)
I'm really confused.ฉันสับสนจริงๆ Contact (1997)
No, no. Maybe you´re a little bit confused about the purpose of a robbery.แกเข้าใจคำว่าปล้นผิดไปหน่อยมั้ง Nothing to Lose (1997)
I have been so confused and distracted.ผมสับสนและขาดสมาธิมาก Seven Years in Tibet (1997)
I am not disputing the fact that the child is confused... and harbors some sick ideas... but I am not ready to give up on him yet.ฉันไม่เถียงหรอกว่า เด็กคนนั้นสับสน... และมีความฝังใจที่น่าขยะแขยง... แต่ฉันยังไม่ยอม ปัดเขาลงถังขยะหรอก American History X (1998)
Hey, listen. I said I was confused.เฮ้ ฟังนะ / ฉันบอกว่าฉันสับสน American History X (1998)
Has she been disoriented? Confused?เธอบอกว่าเห็นผู้ชาย ในห้องของเธอ City of Angels (1998)
When I think about it, I get so confused.แต่ข้าคิดแล้วปั่นป่วนไปหมด The Man in the Iron Mask (1998)
Do you understand this, Athos? It confuses me.ฟังรู้เรื่องมั้ยอาโธส ข้างงว่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
But I just got hit by a car, and I'm a little confused right now.แต่ผมเพิ่งถูกรถชนและค่อนข้างจะสับสน Rushmore (1998)
Why would anyone possibly confuse you with me?และที่สำคัญที่สุด ฉันเป็นอิสระ Fight Club (1999)
I'd be glad to give you one... but everything you've told me sounds terribly confused.ฉันยินดีที่จะให้เธอยืม แต่สิ่งที่เธอพูด ฟังดูสับสนมากเลย Pola X (1999)
angry, insecure, confused.ฉุนเฉียว ขาดที่ยึดเหนี่ยว สับสน American Beauty (1999)
Some people do, so I'm somewhat confused on that level.ซึ่งดูเหมือนหลายคนจะทำอยู่ ผมจึงสับสนในเรื่องนี้ Bicentennial Man (1999)
Confused, broken... and unable to face a return to a hero's welcome,สับสน หัวใจสลาย... ...ไม่สามารถสู้หน้าการต้อนรับวีรบุรุษ... The Legend of Bagger Vance (2000)
Well, right now my player is a little confused about who he is.ตอนนี้ผู้เล่นของผมสับสนเล็กน้อย The Legend of Bagger Vance (2000)
He's just a little confused, poor baby.เขาคงสับสนไปหน่อยเอง น่าสงสาร Woman on Top (2000)
I was confused.ผมงงๆนิดหน่อย Legally Blonde (2001)
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน Resident Evil (2002)
The kids were confused by it, and, uh, it'd sure take the strangeness away if I knew it was just Lionel and the Wolfington brothers messing around, that's all.เด็กๆสับสน ผมแน่ใจว่าความสับสนจะหายไป ถ้าเด็กรู้ว่าพวกลีโอเนลกับวูลฟ์ลิงตั้นเป็นคนทำ Signs (2002)
The owl that delivered my release papers got all lost and confused.นกฮูกที่ไปส่งเอกสารปล่อยตัว หลงทางและสับสน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I am confusedชั้นสบสันไปหมดแว้ว Sex Is Zero (2002)
Confused, Mr. Anderson?สับสนเรอะคุณแอนเดอร์สัน? The Matrix Revolutions (2003)
Yun, please don't confuse meยุน อย่าทำให้ผมสับสนอีกเลย Uninvited (2003)
Maybe he was just confused.บางที เขาอาจกำลังสับสนอยู่ก็ได้ Mulan 2: The Final War (2004)
Some gender confused wolf telling him that his princess... has already married.หมาป่าที่ สับสนทางเพศ บอกเขาว่าเจ้าหญิงของเขา... แต่งงานไปเรียบร้อยแล้ว. Shrek 2 (2004)
I'm confused.ผมสับสน The Day After Tomorrow (2004)
You're upset, you're confused, it's tearing you up inside!คุณเสียใจ สับสน ร่ำไห้อยู่ข้างใน! Wicker Park (2004)
You're upset. You're confused.You're upset. you're corhfused. Wicker Park (2004)
I was confused, thought I'd find what I was looking for, but I found something else.ฉันสับสนน่ะ ฉันก็เลย กลับไปที่อพาร์ทเมนท์ของเธอ แล้ว... ฉันคิดว่าจะได้พบสิ่งที่ฉันตามหา แต่กลับเจออย่างอื่นแทน Wicker Park (2004)
that's got me very confused.- ไม่ ไม่ๆ - มันสับสนมาก - มันสำคัญ ๆ ฟังนะทอมมี่ I Heart Huckabees (2004)
Fell asleep. When I woke up, I was confused.เผลอหลับไป พอผมตื่น ผมก็งงนิดหน่อย The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confuseAt times I confuse curve with carve.
confuseAt times I confuse "curve" with "carve".
confuseComputers are difficult, so I get confused.
confuseConfused by her careless mistake, she burst into tears.
confuseDon't confuse Austria with Australia.
confuseDon't confuse "dare" and "dear".
confuseDon't confuse desire with love.
confuseDon't confuse sugar with salt.
confuseHe was confused by a sudden question.
confuseHe was so confused that his answer did not make any sense.
confuseHis explanation cleared up the first problem, but I was still confused about the second.
confuseHis letter was so confused that I could hardly make any sense of it at all.
confuseI always confuse John and his twin brother.
confuseI am confused.
confuseI am often confused with brother.
confuseI explained it to him, only to make him confused.
confuseI gave no answer for fear I should confuse him.
confuseI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
confuseI'm really confused.
confuseI was confused with her expression.
confuseI was much confused by his questions.
confuseMr Hashimoto was confused by Ken's question.
confuseNationalism is not to be confused with patriotism.
confuseNever confuse art with life.
confuseNever confuse pity with love.
confuseThese answers confuse cause with consequence.
confuseThe situation in Hungary was more confused, at least until 1947.
confuseThey are confused, aren't they?
confuseThey confused the names of the sender and the addressee.
confuseThey were very confused.
confuseWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.
confuseWhen the teacher called on me all of a sudden I got confused and kept stumbling as I spoke.
confuseYou must not confuse liberty with license.
confuseYou should not confuse business with personal affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ
งงเต้ก[V] be puzzled, See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped, Syn. งง, งงก๊ง, Example: เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย, Thai definition: ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง, Notes: (สแลง)
งงเป็นไก่ตาแตก[V] get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ยอกย้อน[V] be complicated, See also: be complex, be involved, be confused, Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: เรื่องราวของเขาค่อนข้างจะยอกย้อนอยู่สักหน่อย
ไขว้เขว[V] be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ
งง[V] confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
งุนงง[V] be doubtful, See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered, Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Example: อาการเหล่านี้อาจทำให้แพทย์งุนงงและวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆ ได้
ปะปน[V] confuse, See also: confound with, Syn. ปน, Example: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค, Thai definition: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน
เฝือ[ADV] confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai definition: ไม่เป็นสาระ
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ฟะฟั่น[ADJ] disordered, See also: confused, Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง, Thai definition: ที่สับสนยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่
ฟั่นเฝือ[ADJ] confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
มึนงง[V] be giddy, See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused, Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากพิษสุรา ยาเสพติดหรือสารพิษเคมี จะตกใจ มึนงงและกระทบใจง่าย บางรายมีอาการหลงผิดและประสาทหลอน, Thai definition: งงจนทำอะไรไม่ถูกหรือคิดอะไรไม่ออก
เปะปะ[ADV] disorderedly, See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one's way, groundlessly, , Syn. สะเปะสะปะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ
วุ่น[V] be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
เปรอะ[V] confuse, Syn. เลอะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อป่าพันธุ์นี้มักมีลายสีน้ำตาลเปรอะไปทั่วทั้งตัว, Thai definition: กระจัดกระจายไปทั่วอย่างไม่มีระเบียบ
เปะปะ[ADV] disorderly, See also: unsteadily, confusedly, Syn. เกะกะ, สะเปะสะปะ, ส่งเดช, Example: ต้นหางนกยูงแห้งตายไปแยะที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นเปะปะไม่เป็นระเบียบ, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
ละลวย[V] feel puzzled, See also: be misled, be confused, be perplexed, Syn. งงงวย, Thai definition: ทำให้หลง
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
เลอะเลือน[V] become blurred, See also: be unclear, be confused, Syn. หลง, ลืม, หลงลืม, Example: ปู่แกเลอะเลือนมากแล้วเพราะอายุที่มากขึ้น, Thai definition: มีความทรงจำที่ยุ่งเหยิง
สับสน[V] jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
ตื้อ[V] be dull, See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused, Syn. ทื่อ, ทึบ, Example: เช้านี้สมองของเขาตื้อไปหมด เพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปเยอะ
ฉุกละหุก[ADJ] impetuous, See also: hasty, chaotic, riotous, imperious, confused, perplexed, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: ในเวลาอันฉุกละหุกเขาสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
ฉุกละหุก[V] confuse, See also: perplex, hurry, fluster, disarrange, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: เมื่อฉันคลอดก่อนกำหนดจึงฉุกละหุกมากเพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลย, Thai definition: สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน
นุง[V] disorder, See also: jumble, confuse, Syn. ยุ่ง, นุงนัง
นุงถุง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด
ย้อนยอก[V] complicate, See also: confuse, be complex, be intricate, Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, Example: เค้าโครงนิทานเรื่องนี้ย้อนยอกมาก
ชุลมุน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน
ซ้อนซับ[V] complicate, See also: be complex, make difficult, confuse, Syn. ซับซ้อน, Example: แผนการของเธอซ้อนซับจนฉันงง, Thai definition: ทับกันหลายชั้น
ซับซ้อน[V] complicate, See also: be complex, confuse, Syn. #สลับซับซ้อน, Example: แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก, Thai definition: ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก
จะละหวั่น[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย
นัวเนีย[ADV] confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง
นัวเนีย[V] confuse, See also: muddle, disturb, perturb, ruffle, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่งไปหมด
ยุ่งเหยิง[V] be confused, See also: be chaotic, rush in a disorderly manner, Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
หัวปั่น[V] be in a whirl, See also: be busy, be confused, be disturbed, Syn. หัวหมุน, Example: ผู้ชายหลายคนถูกเธอยุแหย่จนหัวปั่น
หัวหมุน[V] be busy, See also: spin, be bustling about, be confused, Syn. วุ่นวาย, ยุ่ง, Example: ผู้จัดการกำลังหัวหมุนอยู่กับงานชิ้นใหม่, Thai definition: มีธุระที่จะทำมากมายจนทำให้งงหรือสับสน
อลวน[ADJ] confused, See also: chaotic, tumultuous, disordered, Syn. ยุ่งเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุ่น, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอลวนใบนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรกัน
อลเวง[ADJ] chaotic, See also: tumultuous, disordered, confused, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, Example: พฤติกรรมนอกแบบนิติธรรมที่ได้เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาอลเวงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนานาประการ, Thai definition: ที่ไม่เป็นระเบียบ
อลเวง[V] be chaotic, See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน, Example: ในเวลานั้นทางด้านการเมืองกำลังอลเวงเป็นอันมาก, Thai definition: ไม่เป็นระเบียบ
อลหม่าน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, disorderedly, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: ฤดูร้อนตอนกลางคืน จะมีชาวบ้านออกมารองน้ำก๊อกกันอย่างอลหม่าน, Thai definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical   
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered   
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with   FR: confondre
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
เปรอะ[adj.] (proe) EN: confused   
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse   
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused   FR: embrouillé ; confus
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
ย้อนยอก[v.] (yønyøk) EN: complicate ; confuse ; be complex ; be intricate   
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFUSE    K AH0 N F Y UW1 Z
CONFUSED    K AH0 N F Y UW1 Z D
CONFUSES    K AH0 N F Y UW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confuse    (v) (k @1 n f y uu1 z)
confused    (v) (k @1 n f y uu1 z d)
confuses    (v) (k @1 n f y uu1 z i z)
confusedly    (a) (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrtheit {f}confusedness [Add to Longdo]
undeutlichconfused [Add to Longdo]
undeutlich machen; verworren machento confuse [Add to Longdo]
verlegen; bestürzt {adj}confused [Add to Longdo]
verwechseln (mit); durcheinander bringento confuse (with) [Add to Longdo]
verwechseltconfuses [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander bringen; in Unordnung bringen | verwirrend | verwirrt | er/sie verwirrt | ich/er/sie verwirrte | er/sie hat/hatte verwirrt | er/sie ist/war verwirrtto confuse | confusing | confused | he/she confuses | I/he/she confused | he/she has/had confused | he/she is/was confused [Add to Longdo]
verwirren; aus der Fassung bringen; verlegen machento confuse [Add to Longdo]
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
まごまご[, magomago] (adv,n,vs) (on-mim) confused; (P) [Add to Longdo]
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean) [Add to Longdo]
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with [Add to Longdo]
煙に巻く;烟に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P) [Add to Longdo]
狐につままれる;狐に抓まれる[きつねにつままれる, kitsunenitsumamareru] (exp,v1) to be bewitched by a fox; to be confused [Add to Longdo]
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P) [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested [Add to Longdo]
擦った揉んだ[すったもんだ, suttamonda] (adv,n,adj-no,vs) confused (situation); great fuss; much wrangling [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
耳触り[みみざわり, mimizawari] (n) (not to be confused with 耳障り) the feeling one gets from listening to something [Add to Longdo]
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection [Add to Longdo]
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P) [Add to Longdo]
猫騙し[ねこだまし, nekodamashi] (n) slapping hands in front of opponent's face to confuse him (sumo) [Add to Longdo]
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity [Add to Longdo]
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P) [Add to Longdo]
紛う[まがう, magau] (v5u) to be mistaken for; to be confused with [Add to Longdo]
紛える[まがえる, magaeru] (v1,vt) (arch) to imitate; to confuse [Add to Longdo]
泡を食う[あわをくう, awawokuu] (exp,v5u) to be flurried; to be confused; to lose one's head [Add to Longdo]
無茶苦茶[むちゃくちゃ, muchakucha] (adj-na,n) (uk) confused; jumbled; mixed up; unreasonable; (P) [Add to Longdo]
迷訳[めいやく, meiyaku] (n) confused translation; puzzling translation [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]
訌争[こうそう, kousou] (n) confused fighting [Add to Longdo]
韋陀天[いだてん, idaten] (n) {Buddh} Wei-To (temple guardian sometimes confused with Vajrapani) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] marquis; (sometimes confused with 候 hou4); surname Hou [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, ] see 囒哰 lan2 lao2, confused talk [Add to Longdo]
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, ] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly [Add to Longdo]
囒哰[lán láo, ㄌㄢˊ ㄌㄠˊ, ] confused talk [Add to Longdo]
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused [Add to Longdo]
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, ] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书) [Add to Longdo]
宋书[Sòng shū, ㄙㄨㄥˋ ㄕㄨ, / ] History of Song of the Southern dynasties 南朝宋 or Liu Song 劉宋|刘宋, sixth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Shen Yue 沈約 in 488 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 100 scrolls; (not to be confused with 宋史) [Add to Longdo]
心乱如麻[xīn luàn rú má, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄇㄚˊ, / ] one's thoughts in a whirl (成语 saw); confused; disconcerted; upset [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] confuse [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] confused; forgetful; silly [Add to Longdo]
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] confused; dishonor [Add to Longdo]
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, / ] confused; flustered [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] confused; troubled [Add to Longdo]
搞混[gǎo hùn, ㄍㄠˇ ㄏㄨㄣˋ, ] to confuse; to muddle; to mix up [Add to Longdo]
搅乱[jiǎo luàn, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ, / ] to confuse [Add to Longdo]
昏头昏脑[hūn tóu hūn nǎo, ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ, / ] confused; dizzy; fainting [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, / ] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out [Add to Longdo]
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented [Add to Longdo]
[fén, ㄈㄣˊ, ] beams in roof; confused [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] confused; extinguished [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] confused; turbid [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑 [Add to Longdo]
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, ] to obscure; to confuse; to mix up; to blur [Add to Longdo]
混淆黑白[hùn xiáo hēi bái, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] to confuse black and white [Add to Longdo]
浑茫[hún máng, ㄏㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, / ] the dark ages before civilization; limitless reaches; vague and confused [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] mixed, confused; pity [Add to Longdo]
爽然[shuǎng rán, ㄕㄨㄤˇ ㄖㄢˊ, ] open and happy; carefree; at a loss; confused [Add to Longdo]
爽然若失[shuǎng rán ruò shī, ㄕㄨㄤˇ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄕ, ] at a loss; confused; not know what to do next [Add to Longdo]
犯浑[fàn hún, ㄈㄢˋ ㄏㄨㄣˊ, / ] confused; mixed up; muddled up; befuddled [Add to Longdo]
瞎指挥[xiā zhǐ huī, ㄒㄧㄚ ㄓˇ ㄏㄨㄟ, / ] lit. to direct blindly; to issue confused orders; to give contradictory directions [Add to Longdo]
蒙头转向[mēng tóu zhuǎn xiàng, ㄇㄥ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to lose one's bearings; utterly confused [Add to Longdo]
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused [Add to Longdo]
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled; silly; confused [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, / ] numerous; confused; disorderly [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, / ] confused; numerous [Add to Longdo]
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, ] muddled; silly; confused; also written 糊涂 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] confused; fluffy; luxuriant growth [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, ] complicated, confused; dispute [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] confused; disorderly [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused [Add to Longdo]
迷惑[mí huo, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄛ˙, ] to puzzle; to confuse; to baffle [Add to Longdo]
迷误[mí wù, ㄇㄧˊ ˋ, / ] to mislead; to confuse; error; misconception; erroneous [Add to Longdo]
颠三倒四[diān sān dǎo sì, ㄉㄧㄢ ㄙㄢ ㄉㄠˇ ㄙˋ, / ] confused; disorderly; incoherent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confuse \Con*fuse"\, a. [F. confus, L. confusus, p. p. of
   confundere. See {Confound}.]
   Mixed; confounded. [Obs.] --Baret.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confuse \Con*fuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Confused}; p. pr. &
   vb. n. {Confusing}.]
   1. To mix or blend so that things can not be distinguished;
    to jumble together; to confound; to render indistinct or
    obscure; as, to confuse accounts; to confuse one's vision.
    [1913 Webster]
 
       A universal hubbub wild
       Of stunning sounds and voices all confused.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To perplex; to disconcert; to abash; to cause to lose
    self-possession.
    [1913 Webster]
 
       Nor thou with shadowed hint confuse
       A life that leads melodious days.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Confused and sadly she at length replied. --Pope.
 
   Syn: To abash; disorder; disarrange; disconcert; confound;
     obscure; distract. See {Abash}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top